Πληροφορίες σχετικά με τη BASF Ελλάς

Σχετικά με τη BASF

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 122.000 εργαζόμενοι του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται σε έξι τομείς: χημικά, υλικά, βιομηχανικές λύσεις, τεχνολογίες επιφανειών, διατροφή και φροντίδα, και γεωργικές λύσεις (Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και Agricultural Solutions) . Η BASF κατέγραψε πωλήσεις περίπου €63 δισεκατομμυρίων το 2018. Η BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts (BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com

Σχετικά με τον τομέα Agricultural Solutions της BASF

Ο κόσμος μας, με τον ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα μας να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μία βιώσιμη γεωργία και ένα υγιές περιβάλλον. Ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, συνεργαζόμενοι με τους αγρότες, τους επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου, τους ειδικούς σε θέματα αντιμετώπισης παρασίτων και άλλους. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων και σε μία ευρεία γκάμα προϊόντων, που περιλαμβάνει σπόρους και γενετικά χαρακτηριστικά, χημική και βιολογική φυτοπροστασία, διαχείριση εδάφους, φυτοϋγεία, αντιμετώπιση παρασίτων και ψηφιακή γεωργία. Με μία ομάδα ειδικών στο εργαστήριο, το χωράφι, τα γραφεία και την παραγωγή, συνδυάζουμε καινοτόμο σκέψη και πρακτική δράση ώστε να παρέχουμε ιδέες που μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη – για τους αγρότες, την κοινωνία και τον πλανήτη. Το 2018, ο τομέας μας κατέγραψε πωλήσεις €6,2 δισεκατομμυρίων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agriculture.basf.com ή ένα από τα κανάλια μας στα social media.

Η BASF στην Ελλάδα

Η BASF έχει άμεση παρουσία στην Ελλάδα από το 2000, προσφέροντας προϊόντα στους πελάτες της στον κλάδο των προϊόντων φυτοπροστασίας και των χημικών κατασκευών. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής BASF Ελλάς ΑΒΕΕ αλλά και μέσω αντιπροσώπων και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της φυτοπροστασίας, στηρίζοντας τον Έλληνα αγρότη στην προστασία της καλλιέργειας του και την αύξηση της σοδειάς του.

Από το 2013, η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ είναι υπεύθυνη και για τον κλάδο των χημικών της BASF στην Ελλάδα. Με αυτή την αναδιάρθρωση, η BASF προσφέρει υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε σχεδόν όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής.

Το εύρος των προϊόντων που προσφέρει η BASF στην Ελληνική αγορά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προϊόντα φυτοπροστασίας, πρώτες ύλες και πρόσθετα για τη χρωματοβιομηχανία, τη χαρτοβιομηχανία, τη βιομηχανία κατασκευαστικών υλικών, πλαστικών, φαρμάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών και καθαριστικών καθώς και οργανικά ενδιάμεσα χημικά, χημικά διυλιστηρίων, πρόσθετα καυσίμων και λιπαντικών, αντιψυκτικά αυτοκινήτων, καταλύτες για biodiesel, ανόργανα χημικά, γλυκόλες, κόλλες επιπλοποιίας, κ.α.

Επίσης, η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ είναι αντιπρόσωπος της BTC Europe GmbH, η οποία εξειδικεύεται στη διανομή χημικών σε μικρού και μεσαίου μεγέθους πελάτες.

Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας της BASF στην Ελλάδα είναι τα Προϊόντα Δημόσιας Υγείας και Εξειδικευμένων Εφαρμογών. Το τμήμα Professional & Specialty Solutions προσφέρει στους υπεύθυνους καταπολέμησης παρασίτων ένα ολοκληρωμένο σύνολο λύσεων για την καλύτερη διαχείριση των παρασίτων υγειονομικής σημασίας.

• Περισσότερες πληροφορίες για την BASF στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες στο www.basf.gr .

Η εγκατάσταση εργοστασίου της BASF Ελλάς στη Σίνδο

Η εγκατάσταση της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης χρησιμοποιείται από το 1975 για την παραγωγή, υποσυσκευασία και εμπορία προϊόντων φυτοπροστασίας.

Η αρχική διαμόρφωση του χώρου της εγκατάστασης έγινε από την SHELL HELLAS το 1975. Η Cyanamid Hellas αγόρασε την εγκατάσταση το 1994, επεκτείνοντας τις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής και γενικότερα τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Το 2000, η εγκατάσταση περνά στην BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ, την πρώτη θυγατρική εταιρεία της BASF στην Ελλάδα για τα φ.π., μετά την εξαγορά σε παγκόσμιο επίπεδο της εταιρείας American Cyanamid από τον Όμιλο BASF, ενώ από το 2009 είναι πιστοποιημένη EMAS / ISO 14001:2004.

Για να διαβάσετε την περιβαλλοντική δήλωση της BASF, επιλέξτε εδώ :

Επάνω