Agricultural Solutions
Agricultural Solutions

Priaxor® Η νέα εποχή στα μυκητοκτόνα σιτηρών!

Έλα ένα βήμα πιο κοντά στη νέα εποχή των μυκητοκτόνων σιτηρών με το Priaxor®

Τα τελευταία χρόνια, η φυτοπροστασία των σιτηρών στη χώρα μας, έχει εδραιωθεί ως μια σημαντική καλλιεργητική φροντίδα για την καλλιέργεια. Οι μυκητολογικές ασθένειες των σιτηρών αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα που έχει επίπτωση στην ποιότητα και στην ποσότητα της παραγωγής. Η εποχή ψεκασμού, απαιτεί μια ευελιξία κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών που επικρατούν εκείνο το χρονικό διάστημα. Έτσι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι να υπάρχει ένα προϊόν ευέλικτο, με αποτελεσματικότητα ενάντια σε εύρος ασθενειών με θεραπευτική και προστατευτική δράση.

Γνωρίστε το Priaxor®

Η νέα δραστική Xemium® (fluxapyroxad), τελευταίας γενιάς καρβοξαμίδιο, αποτελεί μια νέα λύση στην φυτοπροστασία των σιτηρών για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών. Η συνεργιστική δράση των δραστικών ουσιών Xemium® & Pyroclostrobin δρα προστατευτικά και θεραπευτικά. Η έγκριση του Priaxor® έχει ευρύ φάσμα δράσης σε σημαντικές ασθένειες όπως σκωρίαση, σεπτόρια, ρυγχοσπόριο.

  • Ευρύ φάσμα δράσης
  • Ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής
  • Προστατευτική δράση
  • Θεραπευτική δράση

 BASF Ελλάς

BASF Ελλάς

Επάνω