Agricultural Solutions
Agricultural Solutions

Δενδρώδεις καλλιέργειες

Φρούτα: Η νόστιμη βάση για μια υγιεινή ζωή

Πώς καλλιεργούνται τα φρούτα;

Η εμπορική παραγωγή φρούτων έχει ελάχιστα κοινά σημεία με την καλλιέργεια σε ιδιωτικούς κήπους.

Πέρα από μερικές μικρές εξειδικευμένες αγορές με οπωρώνες δέντρων μεγάλου ύψους, οι εκτάσεις δέντρων μεσαίου ύψους κυριαρχούν στη φρουτοπαραγωγή. Το ύψος ανάπτυξης των δέντρων σε αυτές τις εκτάσεις είναι τόσο περιορισμένο, έτσι ώστε όλα τα φρούτα να συλλέγονται με το χέρι χωρίς σκάλα.

Στην περίπτωση της καλλιέργειας φράουλας, τα ονομαζόμενα υψηλά τούνελ γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Πρόκειται για κινητά θερμοκήπια με πλάτος από πέντε έως δέκα μέτρα και ύψος περίπου 2,5 μέτρα. Με την καλλιέργεια σε τούνελ, οι πρώτες φράουλες μπορούν να συγκομιστούν έως και ένα μήνα νωρίτερα από ότι στην καλλιέργεια εδάφους.

Στην περίπτωση των μούρων, οι καλλιέργειες χωρίς χώμα (soilless) αποκτούν όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα φυτά του θερμοκηπίου καλλιεργούνται σε διαλύματα θρεπτικών συστατικών ή άμμου αντί για χώμα.

Το πλεονέκτημα: Η περιεκτικότητα θρεπτικών συστατικών μπορεί να μετρηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι σε μια καλλιέργεια στο χώμα. Οι προσβολές από ασθένειες είναι συνήθως λιγότερες στις καλλιέργειες χωρίς χώμα.

Συμβολή στη Βιωσιμότητα αλλά και ενίσχυση της τοπικής αγοράς

Οι καταναλωτές που επιλέγουν εποχικά φρούτα τοπικής παραγωγής συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αλλά και στη βιωσιμότητα. Καθώς η μείωση του αριθμού των μεταφορών έχει ως αποτέλεσμα ένα βελτιωμένο ενεργειακό αποτύπωμα.

Τα τοπικώς παραγόμενα φρούτα διαθέτουν επιπρόσθετα οφέλη. Συγκομίζονται όταν έχει επιτευχθεί η ιδανική τους ωρίμανση, περιέχουν την υψηλότερη δυνατή ποσότητα βιταμινών, αλλά και πιο έντονη γεύση. Εποχικά και τοπικά: σαφώς η καλύτερη επιλογή.

Προκλήσεις κατά την Καλλιέργεια Φρούτων

Οι άστατες καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα ο παγετός και απότομες βροχοπτώσεις, οδηγούν σε σοβαρές ζημιές στη συγκομιδή των φρούτων.

Ο έλεγχος παρασιτικών εντόμων αποτελεί επίσης πρόκληση. Όταν γίνεται μια τέτοια προσπάθεια είναι σημαντικό να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των ωφέλιμων οργανισμών και τον αποτελεσματικό έλεγχο των αντίστοιχων παρασίτων.

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο του φουζικλαδίου και του ωιδίου, τα πιο σημαντικά παθογόνα κατά την καλλιέργεια του μήλου, απαιτείται επιλεκτικός ψεκασμός. Προκειμένου τα μήλα να παραμείνουν υγιεινά όσον καιρό είναι αποθηκευμένα, πρέπει να ελέγχονται αξιόπιστα και οι ασθένειες κατά την αποθήκευση, πριν ακόμη από τη συγκομιδή.

Η συμβολή της BASF

  • Ποιοτικά παρασιτοκτόνα για φρούτα υψηλής ποιότητας
  • Αποτελεσματικός έλεγχος των συμπτωμάτων ασθενειών σε πυρηνόκαρπα και μηλοειδή
  • Ρυθμιστές ανάπτυξης για γόνιμη φρουτοπαραγωγή
  • Έλεγχος υψηλών επιδόσεων σε φουζικλάδιο, ωίδιο, καρποκάψα της μηλιάς και άλλες τυπικές ασθένειες των φρούτων.
  • Βελτιωμένες συνθέσεις με συν-κρυστάλλους με τα στελέχη dithianon και pyrimethanil

Επάνω