Το γλοιοσπόριο της ελιάς - Πρόγραμμα Διαχείρισης BASF 2023

Γράφει ο Δημήτρης Σέρβης, Technical Market Development Manager της BASF

Το γλοιοσπόριο είναι μια ασθένεια που βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια.

H ανθοφορία είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και εξάπλωση του μύκητα, καθώς κατά την περίοδο αυτή το δυναμικό ανάπτυξης του εμφανίζει έξαρση. Προσβαλλόμενα φυτικά μέρη (άνθη, φύλλα) κατά το στάδιο αυτό αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας.

Από τα μολυσμένα φύλλα και τους κλάδους, ο μύκητας εξαπλώνεται στους αναπτυσσόμενους καρπούς μέσω του ποδίσκου.

Σε ποικιλίες με επιμήκεις καρπούς (π.χ. Καλαμών), η σήψη ξεκινά συνήθως από το κορυφαίο άκρο και επεκτείνεται στην υπόλοιπη επιφάνεια.

Στις ποικιλίες με μεγάλους καρπούς, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται ως κυκλικές βυθισμένες κηλίδες ή υπό την μορφή ομόκεντρων δακτυλίων ξεκινώντας από το κέντρο της προσβολής.

Σε ώριμους καρπούς, παρατηρείται μια εσωτερική φαιά σήψη της σάρκας γύρω από την κηλίδα.

Το λάδι που παράγεται από μολυσμένους καρπούς είναι υποβαθμισμένης ποιότητας, έχει κοκκινωπό χρώμα και παρουσιάζονται χημικές μεταβολές στην σύσταση του, όπως η υψηλή οξύτητα και η μείωση της β-σιτοστερόλης, των πολυφαινολών και της α-τοκοφερόλης.

Επιδημιολογία

Το ποσοστό του μολύσματος (σπόρια, μυκήλιο) του γλοιοσπορίου στους φυτικούς ιστούς φτάνει το μέγιστο κατά την ανθοφορία, καθώς και όταν πλησιάζουμε στη συγκομιδή. Η πίεση προσβολής επηρεάζεται από τις πρακτικές διαχείρισης και είναι υψηλότερη στα συστήματα πυκνής φύτευσης.

Οι λανθάνουσες μολύνσεις την άνοιξη αποτελούν ένα σημαντικό στάδιο του κύκλου της ασθένειας, διότι δεν δίνουν συμπτώματα μέχρι το φθινόπωρο. Ανάλογα με την πυκνότητα του αρχικού μολύσματος και την ποικιλία, οι φθινοπωρινές υγρασίες και η προοδευτική ωρίμανση με την μείωση της φυσικής προστασίας του καρπού, οδηγούν σε έξαρση των συμπτωμάτων και σοβαρή ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του καρπού και του ελαιόλαδου.

Συμπερασματικά οι επεμβάσεις πριν την ανθοφορία μέχρι και την καρπόδεση έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση στην πυκνότητα του μολύσματος και των λανθανουσών μολύνσεων.

ΧΕΙΜΩΝΑΣΤο παθογόνο διαχειμάζει στους προσβεβλημένους καρπούς που είναι πεσμένοι στο έδαφος και αποτελούν εστία μόλυνσης, καθώς και στους μουμιοποιημένους καρπούς που έχουν παραμείνει στο δένδρο. Μεταφορά του μολύσματος στα φύλλα άμεσα μέσω της επιδερμίδας ή έμμεσα μέσω του μίσχου.
ΑΝΟΙΞΗΗ μεταφορά του μολύσματος στα άνθη γίνεται μέσω της υψηλής σχετικής υγρασίας και του αέρα. Ακόμη και χωρίς ισχυρή βροχόπτωση, το μόλυσμα διαδίδεται πολύ εύκολα. Κατά το στάδιο αυτό, η πυκνότητα του επιφυτικού πληθυσμού εμφανίζει σημαντική αύξηση. Μεταφορά στα φύλλα. Προσβολή και φυλλόπτωση. Εγκατάσταση του παθογόνου.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΛόγω των υψηλών θερμοκρασιών ο μύκητας βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή και δεν προκαλεί συμπτώματα. Παρόλα αυτά το παθογόνο υπάρχει στα προσβεβλημένα μέρη του φυτού από την άνοιξη.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΜε το συνδυασμό των πρώτων βροχοπτώσεων, της πτώσης της θερμοκρασίας και της ωρίμανσης των καρπών, γίνεται η μεταφορά του μολύσματος στους καρπούς. Όσο ωριμότερος είναι ο καρπός, τόσο πιο ευαίσθητος.

Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας BASF

Πρόγραμμα φυτοπροστασίας BASF GR

  • Oι εφαρμογές Insignia 20 WG συνδυάζονται με τη χρήση του βοηθητικού ανάπτυξης των φυτών Kelpak , για καλύτερη γονιμοποίηση/δέσιμο, ειδικά κάτω από αντίξοες συνθήκες όπως είναι οι βροχοπτώσεις, χαμηλές ή απότομες μεταβολές θερμοκρασιών την χρονική αυτή περίοδο.
  • Η άριστη αντισποριογόνος και διελασματική δράση του Insignia 20 WG εξασφαλίζει μεγάλη προστασία και μείωση των μολυσμάτων.
  • Το Insignia 20 WG είναι εκλεκτικό στα ευαίσθητα άνθη της ελιάς, σε αντίθεση με τα χαλκούχα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν την περίοδο αυτή.

 Δημήτρης Σέρβης

Δημήτρης Σέρβης

Technical Market Development Manager

Insignia 20 WG

Το νούμερο 1 μυκητοκτόνο, με άριστη προστατευτική και θεραπευτική δράση για τις καλλιέργειες ελιάς και εσπεριδοειδών.

Δώσε τώρα ένα τέλος στο κυκλοκόνιο, το γλοιοσπόριο και την αλτερνάρια με Insignia®.

Podcast: Ανθοφορία & Γλοιοσπόριο

Βρισκόμαστε στο κρίσιμο στάδιο της άνθησης της ελιάς. Ο Δημήτρης Σέρβης συνομιλεί με το Στέργιο Μπιτιβάνο και προτείνουν λύσεις για την προστασία της καλλιέργειας και τη διασφάλιση της παραγωγής.

Τη συνομιλία συντονίζει η Μαρία Αϊβάζογλου.

Ακούστε εδώ!
Επάνω