Agricultural Solutions
Agricultural Solutions

Ποικιλίες Βαμβακιού FiberMax®

Η καλλιέργεια του βαμβακιού έχει πολλές προοπτικές και μέλλον στην Ελλάδα και η BASF την προσεγγίζει ολιστικά, δίνοντας λύσεις από την αρχή ως το τέλος της καλλιέργειας. Διαθέτοντας κορυφαίες ποικιλίες βαμβακιού, ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων, η BASF είναι αξία στο βαμβάκι!

Η ποικιλία FiberMax® πληροί όλες τις προϋποθέσεις για υψηλές και σταθερές αποδόσεις, αντοχή σε συνθήκες στρες, απόδοση και ποιότητα σε ίνα, πρωιμότητα και ευκολία διαχείρισης, αλλά και για αναγνωρισιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτική παρουσίαση των κορυφαίων ποικιλιών μας Carla, Elsa, Fiona, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση όλων των ποικιλιών που είναι διαθέσιμες στην Ελληνική αγορά.

Δείτε αναλυτικά τις ποικιλίες FiberMax®

Η νέα..."αύρα"

Νέα, πολύ πρώιμη ποικιλία με μέγιστο δυναμικό απόδοσης σε σύσπορο και ίνα. Καρποφορεί από τον 5ο-6ο κόμπο. Είναι φυτό με ισχυρό στέλεχος, καθορισμένης ανάπτυξης, με πλούσια καρποφορία και ευκολία στη διαχείριση. Ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό άνοιγμα και την άριστη συγκομιδή.

Ιδανική για πρώιμες ή όψιμες σπορές. Ποικιλία που παρέχει στον παραγωγό τη δυνατότητα να επιτύχει πρώιμη και υψηλή σε απόδοση συγκομιδή σε ευρύ φάσμα εδαφών.

Πλεονεκτήματα

 • Εντυπωσιακά πρώιμη ποικιλία
 • Ζωηρή αρχική ανάπτυξη
 • Θαμνώδες φυτό
 • Πλούσια καρποφορία
 • Καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Ποικιλία καθορισμένης ανάπτυξης (θαμνώδες φυτό)
 • Πρώιμη έναρξη καρποφορίας (5ο - 6ο κόμβο)
 • Ποικιλία κατάλληλη και για όψιμες περιοχές
 • Λόγω της πρώιμης καρποφορίας (5ο - 6ο κόμβο) και του καθορισμένου τρόπου ανάπτυξης του φυτού, καλό είναι να μην καθυστερείται η πρώτη άρδευση
 • Η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης να γίνεται εφόσον χρειαστεί
 • Συνιστάται σε κανονικά εδάφη (ακόμη και σε πολύ υγρά, όψιμα). Να αποφευχθούν τα πολύ συμπαγή εδάφη
 • Το φύλλωμα να παραμείνει καθαρό από την αρχή μέχρι το τέλος της καλλιέργειας
 • Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Carla εδώ

Ποικιλία με ξεχωριστή εμφάνιση, συμπαγή φυτά με σκούρο πράσινο χρώμα και μεγάλα καρύδια πάνω σε κοντούς καρποφόρους βραχίονες.

Σχήμα σύλλου παλαμοειδές, μέγεθος φυτού μεσαίο. Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών. Έχει καλή συμπεριφορά σε συνθήκες έλλειψης νερού.

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη
 • Άριστη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Βαθύ ριζικό σύστημα
 • Αντοχή σε συνθήκες έλλειψης νερού
 • Υψηλό δυναμικό παραγωγής σε σύσπορο

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Carmen εδώ

Η δυναμική ποικιλία Fibermax®

Η Celia είναι μια μεσο-πρώιμη ποικιλία με σχετικά καθορισμένο τρόπο ανάπτυξης, βαθύ ριζικό σύστημα και με ισχυρό κεντρικό στέλεχος ώστε να μην πλαγιάζει.

Η Celia παρουσιάζει πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε πολλούς τύπους εδαφών και μεγάλη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση προσφέροντας εξαιρετική απόδοση σε σύσπορο και σε ίνα.

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη, με ευκολία στη διαχείριση
 • Ευρεία προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη
 • Υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο
 • Υψηλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετική ποιότητα ίνας

Δείτε περισσότερα για τη Celia εδώ

Ελ...κυστικά πρώιμη και παραγωγική

Πρώιμη ποικιλία που ξεχωρίζει για τη γρήγορη αρχική ανάπτυξη και το ισχυρό ριζικό σύστημα, που την καθιστά ιδανική ποικιλία ακόμα και για αδύνατα εδάφη.

Παρουσιάζει πολύ καλή συμπεριφορά σε συνθήκες stress και έλλειψης νερού, ενώ διακρίνεται για την πλούσια και συνεχή καρποφορία. Η ανεκτικότητά της στην αδρομύκωση είναι εξαιρετική. Τα δυνατά της σημεία είναι το πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής σύσπορου, η ανοχή στην αδρομύκωση και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας.

 • Εξαιρετική μεταβροχική συμπεριφορά
 • Πρώϊμη και υπερπαραγωγική
 • Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
 • Πλούσια καρποφορία
 • Υψηλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ίνας

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Ποικιλία κατάλληλη για κανονικές έως όψιμες σπορές
 • Ιδανική για όλους τους τύπους εδαφών. Συνιστάται και για ελαφρά - συμπαγή εδάφη
 • Άριστη συμπεριφορά σε συνθήκες stress και έλλειψης νερού
 • Το φύλλωμα να παραμείνει καθαρό από την αρχή μέχρι τέλους της καλλιέργειας
 • Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης. Ιδιαίτερα, καλύτερος έλεγχος της ανάπτυξης των φυτών επιτυγχάνεται όταν οι εφαρμογές αρχίσουν στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους.
 • Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Elsa εδώ

Ξεπερνώντας τα καθιερωμένα

Η ποικιλία Fiona αποτελεί ό,τι πιο καινοτόμο έχει να παρουσιάσει το γενετικό πρόγραμμα της εταιρείας BASF με εστίαση κυρίως στην απόδοση σε ίνα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Είναι κατάλληλη για κανονικές σπορές καθώς και για πρώιμες περιοχές (συνιστάται για σπορά Απριλίου).

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη
 • Καθορισμένης ανάπτυξης
 • Εύκολα διαχειρίσιμη
 • Αξεπέραστα ποιοτικά χαρακτηριστικά
 • Απόδοση σε ίνα στο 44%

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Κατάλληλη για κανονικές σπορές και πρώιμες περιοχές (συνιστάται για σπορά Απριλίου)
 • Συνιστάται σε κανονικής σύστασης εδάφη, να αποφευχθούν τα πολύ συμπαγή εδάφη
 • Να αποφευχθεί το υδατικό stress στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης
 • Όχι όψιμες ή καθυστερημένες λιπάνσεις
 • Να μην χαθούν αρχικές θέσεις καρποφορίας
 • Η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης να γίνεται εφόσον χρειαστεί
 • Το φύλλωμα να παραμείνει καθαρό από την αρχή μέχρι τέλους της καλλιέργειας
 • Να αποφυλλωθεί κατά τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Fiona εδώ

Μεσοπρώιμη ποικιλία με καθορισμένο τρόπο ανάπτυξης και μεγάλα καρύδια. Σχήμα φύλλου παλαμοειδές, μέγεθος φυτού μεσαίο. Ανταποκρίνεται εύκολα στις καλλιεργητικές φροντίδες.

Είναι πολύ παραγωγική με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών. Έχει καλή συμπεριφορά σε συνθήκες έλλειψης νερού. Ποικιλία ανεκτική στις αδρομυκώσεις.

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη, με ευκολία στη διαχείριση
 • Ευρεία προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη
 • Σταθερά υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα
 • Ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετική ποιότητα και απόδοση ίνας

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Flora εδώ

Επάνω