Agricultural Solutions

Μένουμε ασφαλείς, ενωμένοι και δυνατοί…

Agricultural Solutions

Cleranda®

Ζιζανιοκτόνο

H τεχνολογία Clearfield® τώρα και στη ελαιοκράμβη με το Cleranda®

Το Cleranda® είναι το πρώτο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο κρατάει το χωράφι απαλλαγμένο από δυσεξόντωτα ζιζάνια, με μία μόνο εφαρμογή. Ήρθε λοιπόν η νέα εποχή ζιζανιοκτονίας στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης, με το σύστημα Clearfield®, καινοτομία της BASF, ώστε να καταστήσει την καλλιέργεια αυτή ακόμη πιο επιτυχημένη.

Πλεονεκτήματα

  • Καταπολέμηση του άγριου σιναπιού μεταφυτρωτικά στην καλλιέργεια
  • Μεγάλη ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής
  • Δράση τόσο από φύλλωμα (δ.ο. imazamox) όσο και από το έδαφος (δ.ο. metazachlor)
  • Ευρύ φάσμα δράσης σε πλατύφυλλα και σε στενόφυλλα ζιζάνια

Γενικές πληροφορίες

Όνομα Cleranda®
Μορφή σκευάσματος Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Συστατικά 1.75 % β/ο Imazamox, 63.3 % β/β Βοηθητικές ουσίες, 37.5 % β/ο Metazachlor
Ετικέτα Cleranda (label)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Cleranda (sds)

Το Cleranda® είναι ένα μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο μίγμα δύο δραστικών συστατικών, του imazamox και του metazachlor, για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζάνιων στη καλλιέργεια της χειμερινής ελαιοκράμβης ποικιλιών Clearfield®.

Το imazamox απορροφάται από τα νεαρά φυτά και τα καταπολεμά παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους. Αναστέλλει τη δράση της συνθάσης του ακετογαλακτικού (ALS), αναστέλλοντας τη σύνθεση βασικών αμινοξέων, οπότε τα νεαρά φυτά δεν αναπτύσσονται πλέον και θανατώνονται εντός μερικών εβδομάδων. Ανήκει στην ομάδα Β της ταξινόμησης κατά HRAC.

Το metazachlor αναστέλλει τη βλάστηση των σπόρων των ζιζανίων. Απορροφάται από το υποκοτύλιο και τις ρίζες των αγρωστωδών και των πλατύφυλλων ζιζανίων και εμφανίζει εκλεκτικότητα θέσης. Ανήκει στην ομάδα K3 της ταξινόμησης κατά HRAC.

1. Κάνετε εφαρμογές σε στεγνό φύλλωμα.

2. Κάνετε εφαρμογές σε καλλιέργειες ελαιοκράμβης που είναι σε καλή βλαστητική κατάσταση και όχι σε συνθήκες καταπόνησης, που μπορεί να οφείλεται σε κακή φύτευση, στην παρουσία εχθρών ή ασθενειών, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (περίοδοι ψύχους ή έντονων θερμοκρασιακών διακυμάνσεων, πλημμύρας ή ξηρασίας) ή σε ελλιπή θρέψη.

3. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε ημέρες χωρίς άνεμο, όταν επικρατούν ήπιες θερμοκρασίες (5-25oC) και η σχετική υγρασία είναι υψηλότερη του 70%.

4. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε περιόδους με έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις (διαφορά υψηλότερη από 15oC μεταξύ της ελάχιστης και μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας, κατά τις ημέρες που προηγούνται ή έπονται της εφαρμογής).

5. Σε συνθήκες ξηρασίας ή υψηλών θερμοκρασιών (>25oC), κάνετε την εφαρμογή νωρίς το πρωί ή το βράδυ.

6. Μην υπερβαίνετε τη δόση των 100 γραμμ./στρέμμα για τη δραστική ουσία metazachlor για μια περίοδο 3 ετών, σε 1 ή περισσότερες εφαρμογές.

-Ανθεκτικότητα:

Συστήνονται εναλλαγές σκευασμάτων με δραστικές ουσίες διαφορετικών χημικών ομάδων ή με διαφορετικό τρόπο δράσης, τόσο στην ίδια καλλιεργητική περίοδο όσο και στα πλαίσια του προγράμματος αμειψισποράς.

Λόγω του imazamox, το Cleranda® εμπεριέχει τον τρόπο δράσης «αναστολέας του ALS» (ομάδα HRAC B) για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης. Καθώς τα ζιζανιοκτόνα αυτής της ομάδας εφαρμόζονται σε έναν μεγάλο αριθμό καλλιεργειών, είναι σκόπιμο να γίνεται εναλλαγή καλλιεργειών για την ορθότερη καταπολέμηση των ζιζανίων.

Συστήνονται επιπλέον τα εξής:

- Συνδυάστε ψευδείς φυτεύσεις με περιστασιακά οργώματα και εφαρμογές ζιζανιοκτόνων για να μειώσετε τον πληθυσμό των ζιζανίων.

- Κάνετε εναλλαγές χειμωνιάτικων και ανοιξιάτικων καλλιεργειών.

- Προσαρμόστε την ημερομηνία σποράς ώστε να ευνοηθεί η φύτευση και η ανταγωνιστικότητα της καλλιέργειας.

- Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο σπόρο, για την ποιότητά τους και την καθαρότητά τους.

- Αξιοποιήστε την ανταγωνιστικότητα ορισμένων καλλιεργειών και ποικιλιών για να ξεπεραστούν τα ζιζάνια με την εμφάνισή τους και δοκιμάστε την ελαιοκράμβη σε αυτή τη μέθοδο.

  • GHS-07
  • GHS-08
  • GHS-09

Πληροφορίες για τις καλλιέργειες και τους εχθρούς/ασθένειες

Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Αλεπονουρά 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Βερόνικα [Veronica hederifolia] 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Βερόνικα [Veronica persica] 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Γεράνι [Geranium rotundifolium] 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Γεράνι το δισχιδές 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Γεράνι το μικροφυές 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Ζωχός [Sonchus sp.] 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Ηρα [Lolium sp.] 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Καπνόχορτο [Fumaria officinalis] 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Καψέλλα 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Κολλητσίδα [Galium aparine] 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Παπαρούνα 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Πορφυρό λάμιο 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Ραπανίδα [Raphanus raphanistrum] 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Σινάπι άγριο 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Στελλάρια [Stellaria media] 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Φυτά-εθελοντές κριθαριού 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Χαμομήλι [Matricaria chamomilla] 200 κ.εκ./στρέμμα, σε συνδυασμό με Dash HC 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Κάνετε εφαρμογές μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας ως το στάδιο των 8 φύλλων (της καλλιέργειας), σε νεαρά και ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια που βρίσκονται στα στάδια μεταξύ των κοτυληδόνων και των 3 φύλλων. Ειδικότερα για τα γεράνια, το χαμομήλι, την αλεπονουρά και την ήρα, ξεκινήστε τις εφαρμογές από το στάδιο των 3 φύλλων. 1 εφαρμογή ανά 2 καλλιεργητικές περιόδους Δεν ορίζεται. Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής. Τελευταία εφαρμογή στα 8 φύλλα της καλλιέργειας (ΒΒCH 18). -
Επάνω