Agricultural Solutions

Μένουμε ασφαλείς, ενωμένοι και δυνατοί…

Agricultural Solutions

Nealta® 20 SC

Εντομοκτόνο

Εφαρμογή ακριβείας ενάντια στα μικροσκοπικά σας προβλήματα

Το Nealta® είναι το νέο ακαρεοκτόνο της BASF και περιέχει τη δραστική ουσία Cyflumetofen, τον μοναδικό εγκεκριμένο εκπρόσωπο της νέας χημικής ομάδας 25 του IRAC. Δεν εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με άλλες χημικές ομάδες ακαρεοκτόνων και δρα εξαιρετικά σε όλα τα κινητά στάδια του κόκκινου και του κίτρινου τετρανύχου και δευτερογενώς στα θερινά αυγά.

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή δράση κατά των τετρανύχων, ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία
 • Με γρήγορη αρχική δράση και υψηλή διάρκεια προστασίας
 • Ανθεκτικό στην έκλπλυση από τη βροχή
 • Κατάλληλο για προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM)

Γενικές πληροφορίες

Όνομα Nealta® 20 SC
Μορφή σκευάσματος Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Συστατικά 80.79 % β/β Βοηθητικές ουσίες, 20.0 % β/ο Cyflumetofen
Ετικέτα Nealta_20_SC (label)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Nealta_20_SC (sds)
Ενημερωτικά έντυπα Nealta (brochure)

Το Nealta® 20 SC είναι ένα ακαρεοκτόνο που προορίζεται για χρήση σε μηλοειδή και τομάτα υπάιθρου για την καταπολέμηση ακάρεων Tetranychus urticae και Panonychus ulmi,

καθώς και σε καλλωπιστικά φυτά και φράουλες υπό κάλυψη για την καταπολέμηση των ακάρεων Tetranychus urticae και Phytonemus pallidus.

Έχει δράση στομάχου και επαφής, με υψηλή αποτελεσματικότητα στις κινητές μορφές των ακάρεων. Η δραστική του ουσία, cyflumetofen, ταξινομείται στην ομάδα 25 του IRAC, σαν παρεμποδιστής της μεταφοράς ηλεκτρονίων στο μιτοχονδριακό σύμπλοκο II.

1) Το Nealta® 20 SC είναι κατάλληλο για τα προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ακάρεων, καθώς δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στα Typhlodromus pyri, Euseuius filandicus, Kampimodromus aberrans, Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Orius strigicollis, Amblyseius cucumeris και Amblyseius californicus από την χρήση του σύμφωνα με την ΟΓΠ.

2) Η αποτελεσματικότητα του Nealta® 20 SC δεν μειώνεται, εφόσον το ψεκαστικό διάλυμα στεγνώσει πάνω στο φύλλωμα της καλλιέργειας, ακόμη και σε περίπτωση που ακολουθήσει βροχόπτωση ή δροσιά. Εντούτοις, δεν συστήνεται να γίνει εφαρμογή του Nealta® 20 SC αν αναμένεται βροχή σύντομα (1 ώρα) μετά την εφαρμογή του.

3) Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

Ανθεκτικότητα:

 • Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
 • Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των τοπικών προγραμμάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ακάρεων και τα συνιστώμενα όρια οικονομικής ζημιάς για κάθε είδος ακάρεος.
 • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης καταπολέμηση των ακάρεων.
 • Να διενεργείται βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος με το ψεκαστικό υγρό, στις προτεινόμενες δόσεις.
 • Να ακολουθείτε τεχνικές σωστής εφαρμογής για να μεγιστοποιήσετε τη δράση του προϊόντος. Οι ανεπαρκείς εφαρμογές θα επιτρέψουν στα ακάρεα που θα επιβιώσουν να αναπτύξουν ξανά τον πληθυσμό τους, να αυξήσουν την πίεση προσβολής για το σκεύασμα και αυτό να οδηγήσει πιθανόν σε προβλήματα ανθεκτικότητας στο μέλλον.
 • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη σημαντική μείωση στην ευαισθησία τους στο σκεύασμα.

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία εργασίας (μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα) και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.

Φυτοτοξικότητα:

Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής το NEALTA® 20 SC δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα.

 • GHS-09

Πληροφορίες για τις καλλιέργειες και τους εχθρούς/ασθένειες

Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Κίτρινος τετράνυχος 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Κόκκινος τετράνυχος [Panonychus ulmi] 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Κίτρινος τετράνυχος 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 3ου φύλλου (BBCH 13-89). 2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες Δεν ορίζεται. Για θάμνους και καλλωπιστικά φυτά σε γλαστράκια, θερμοκηπίου μόνο.
Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Κίτρινος τετράνυχος 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Κόκκινος τετράνυχος [Panonychus ulmi] 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Κίτρινος τετράνυχος 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Κόκκινος τετράνυχος [Panonychus ulmi] 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Κίτρινος τετράνυχος 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Κόκκινος τετράνυχος [Panonychus ulmi] 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Κίτρινος τετράνυχος 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Κόκκινος τετράνυχος [Panonychus ulmi] 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Κίτρινος τετράνυχος 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος.Εφαρμόστε από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 13-89). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 1 ημέρα Για τομάτα υπαίθρου μόνο.
Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Ακάρεα [Phytonemus pallidus] 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι και την 2η συγκομιδή (BBCH 13-89). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 1 ημέρα Για φράουλα θερμοκηπίου, ή υπαίθρου υπό χαμηλή κάλυψη.
Κίτρινος τετράνυχος 100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι και την 2η συγκομιδή (BBCH 13-89). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 1 ημέρα Για φράουλα θερμοκηπίου, ή υπαίθρου υπό χαμηλή κάλυψη.
Επάνω