Agricultural Solutions

Ελιά: Η παράδοση που δεν πρέπει να χαθεί

Agricultural Solutions

Επικοινωνία

Rak® 3+4

Εντομοκτόνο

Γενικές πληροφορίες

Όνομα Rak® 3+4
Μορφή σκευάσματος Αμπούλα απελευθέρωσης ατμών (VP)
Συστατικά Θάλαμος Α: E, Ε-8, 10-Dodecadienol (140 mg ανά αμπούλα), Θάλαμος B: Z-11-Tetradecenil acetate (160 mg ανά αμπούλα)
Label Rak 3+4 (label)
Safety Data Sheet Rak 3+4 (sds)

Φερομόνη για την αντιμετώπιση του φυλλοδέτη (Adoxophyes orana) σε καλλιέργειες μηλιάς και ροδακινιάς, με τη μέθοδο της γενετήσιας σύγχυσης.

1) Κατανομή των εξατμιστήρων: Οι εξατμιστήρες πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια και σε εγγύτητα προς τις κορυφές ενός τετραγώνου με πλευρά μήκους περίπου 3,5 μέτρων όταν χρησιμοποιούνται 90 εξατμιστήρες ανά στρέμμα, και μήκους 4,5 μέτρων όταν χρησιμοποιούνται 50 εξατμιστήρες ανά στρέμμα.

2) Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση εξατμιστήρων εφαρμόζοντας τα ακόλουθα: α) Για επιφάνειες που δεν είναι απομονωμένες χρειάζεται να γίνει μια κατανομή των εξατμιστήρων και στην επιφάνεια των γειτονικών δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών ακόμη και αν συνήθως χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να έχουν εξατμιστήρες σε βάθος 30-40 μέτρων από τα όρια του αγροτεμαχίου στο οποίο εφαρμόζεται η καταπολέμηση με τη μέθοδο της γενετήσιας σύγχυσης. β) Για επιφάνειες που είναι απομονωμένες (σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από άλλα δενδρώδη ή θαμνώδη φυτά) είναι απαραίτητο να εγκαθίστανται στις πλευρές και στις κεφαλές του αγροτεμαχίου ένας μεγαλύτερος αριθμός εξατμιστήρων (1 διαχυτήρας κάθε 2 γραμμικά μέτρα στο άκρο, ενώ στο κέντρο 1 εξατμιστήρας κάθε 4 γραμμικά μέτρα), τοποθετώντας τους στο εξωτερικό μέρος του φυλλώματος. Αυτό το είδος της εντατικοποίησης πρέπει να γίνεται και σε εκείνες τις σειρές ή ομάδες φυτών του αγροτεμαχίου στο οποίο γίνεται η καταπολέμηση των εντόμων με τη μέθοδο της γενετήσιας σύγχυσης: - που συνορεύουν με νεαρές φυτεύσεις (χαμηλά φυτά), - που οριοθετούν δρόμους πρόσβασης στον αγρό, - που οριοθετούν χώρους χωρίς φυτά και εν γένει τέτοιους που να ευνοούν τη διείσδυση ρευμάτων αέρα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μείωση της συγκέντρωσης της φερομόνης. Είναι σκόπιμο να αποφεύγεται η χρήση σε φυτεύσεις που εμφανίζουν μεγάλα κενά. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να γίνεται μια πύκνωση των εξατμιστήρων που οριοθετούν τα κενά αυτά. Οι εξατμιστήρες πρέπει να τοποθετούνται και σε απομονωμένα φυτά ή ομάδες φυτών που βρίσκονται κοντά στο αγροτεμάχιο, επειδή αποτελούν ζώνες ζευγαρώματος και επομένως εστίες μόλυνσης της καλλιέργειας στην οποία γίνεται η καταπολέμηση.

3) Παγίδες: Μέσα στην περιοχή που δρουν οι φερομόνες πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετικά σημεία φερομονικές παγίδες ανίχνευσης πληθυσμού κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται η ομοιομορφία στη διάχυση της φερομόνης, σε διάφορες ζώνες του αγροτεμαχίου στο οποίο γίνεται η καταπολέμηση. Εάν διαπιστωθούν συχνές συλλήψεις στις παγίδες αυτές, αυτό σημαίνει ότι η συγκέντρωση φερομόνης μέσα στην καλλιέργεια δεν είναι σωστή. Άλλες παγίδες πρέπει να τοποθετούνται έξω από την επιφάνεια στην οποία γίνεται η καταπολέμηση με τη μέθοδο των φερομονών για να εντοπίζεται η περίοδος των πτήσεων (έτσι θα μπορέσει να προσδιοριστεί ο κατάλληλος χρόνος για την εκτέλεση των ελέγχων και των τυχόν επεμβάσεων με εντομοκτόνα). Οι παγίδες πρέπει να τοποθετούνται στο αγροτεμάχιο πριν την έναρξη των πτήσεων της πρώτης γενεάς του εντόμου.

4) Έλεγχος της προσβολής. α) Έλεγχος των παγίδων: ο έλεγχος των συλλήψεων πρέπει να γίνεται εβδομαδιαίως. Όταν δεν υπάρχει καμία σύλληψη στις παγίδες μέσα στην επιφάνεια όπου γίνεται η καταπολέμηση με φερομόνες, αυτό δεν είναι αρκετό για να αξιολογηθεί θετικά η αποτελεσματικότητα της φερομόνης. Για να υπάρχει βεβαιότητα μιας καλής άμυνας της καλλιέργειας έναντι του φυλλοδέτη είναι απαραίτητο να γίνονται και οπτικοί έλεγχοι. β) Οπτικός έλεγχος των προσβολών: οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται αμέσως μετά τη γέννηση των πρώτων προνυμφών, επαναλαμβάνοντας την εξέταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για να εκτελούνται οι έλεγχοι τις κατάλληλες χρονικές στιγμές, μπορεί να γίνεται χρήση των συλλήψεων που επιτυγχάνονται στις παγίδες που βρίσκονται εκτός του αγροτεμαχίου στο οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος της γενετήσιας σύγχυσης.

5) Πως διαπιστώνεται η προσβολή: Πρέπει να ελέγχεται ολόκληρη η επιφάνεια με τη διενέργεια τεσσάρων δειγματοληψιών ανά εκτάριο. Για κάθε δειγματοληψία πρέπει να ελέγχονται 150-250 καρποί και/ή βλαστοί. Όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας ποικιλίες, πρέπει να γίνονται μια ή και περισσότερες δειγματοληψίες ανά ποικιλία.

6) Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος με τη χρήση της RAK 3+4 είναι να υπάρχουν στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου αγροτεμάχια με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμών του φυλλοδέτη. Στις επιφάνειες στις οποίες η αρχική πυκνότητα των πληθυσμών δεν είναι γνωστή, ή όπου την προηγούμενη χρονιά δεν επιτεύχθηκε ικανοποιητικός έλεγχος του εντόμου, είναι απαραίτητο να γίνει και εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου για την καταπολέμηση της πρώτης γενεάς.

7) Δεν συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος σε αγροτεμάχια με εξαιρετικά ακανόνιστη και πριονωτή περίμετρο. Το ελάχιστο εμβαδόν για την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 στέμματα.

Πληροφορίες για τις καλλιέργειες και τους εχθρούς/ασθένειες

Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων
Φυλλοδέτες [Adoxophyes orana] α) Για δέντρα ύψους μέχρι 2,5-3 μέτρα: 50 εξατμιστήρες/στρέμμα. β) Για δέντρα ύψους άνω των 2,5-3 μέτρων: 70-90 εξατμιστήρες/στρέμμα ανάλογα με τη φυλλική επιφάνεια των δέντρων. Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιήστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring). Πραγματοποιήστε την εφαρμογή με την έναρξη της πτήσης των εντόμων. Κρεμάστε τους εξατμιστήρες στα κλαδιά και σε ύψος 2-2,5 μέτρων (για δέντρα ύψους έως 3 μέτρα). Για δέντρα ύψους άνω των 3 μέτρων τοποθετήστε τους σε εναλλασσόμενο ύψος (π.χ. σε φυτά ύψους 4 μέτρων τοποθετήστε ένα διαχυτήρα σε ύψος 3,5 μέτρων και έναν σε 4 μέτρα). 1
Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων
Φυλλοδέτες [Adoxophyes orana] α) Για δέντρα ύψους μέχρι 2,5-3 μέτρα: 50 εξατμιστήρες/στρέμμα. β) Για δέντρα ύψους άνω των 2,5-3 μέτρων: 70-90 εξατμιστήρες/στρέμμα ανάλογα με τη φυλλική επιφάνεια των δέντρων. Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιήστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring). Πραγματοποιήστε την εφαρμογή με την έναρξη της πτήσης των εντόμων. Κρεμάστε τους εξατμιστήρες στα κλαδιά και σε ύψος 2-2,5 μέτρων (για δέντρα ύψους έως 3 μέτρα). Για δέντρα ύψους άνω των 3 μέτρων τοποθετήστε τους σε εναλλασσόμενο ύψος (π.χ. σε φυτά ύψους 4 μέτρων τοποθετήστε ένα διαχυτήρα σε ύψος 3,5 μέτρων και έναν σε 4 μέτρα). 1
Επάνω