Agricultural Solutions
Agricultural Solutions

Tessior®

Αξιόπιστη προστασία κατά των ασθενειών του ξύλου της αμπέλου.

Πλεονεκτήματα

  • Διπλή προστασία : Pyraclostrobin και Boscalid σε συνδυασμό με το πολυμερές Emuldur.
  • Σύνθεση έτοιμη προς χρήση, δεν απαιτείται προδιάλυση στο νερό.
  • Δρα εναντίον των σημαντικών παθογόνων που προκαλούν την Ίσκα.
  • Αποτελεσματικότητα μεγάλης διάρκειας, κατά την ευαίσθητη φάση των ανοικτών τομών του κλαδέματος.
  • Επιβεβαιωμένη απόδοση από εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
  • Προληπτική προστασία σε νέα αμπέλια και μείωση νέων προσβολών σε υπάρχουσες φυτεύσεις. Δυνατότητα εφαρμογής υπό συνήθεις καιρικές συνθήκες κατά το κλάδεμα από -3οC έως 25οC.

Λεπτομέρειες προϊόντος

Όνομα Tessior®
Μορφή σκευάσματος Συμπυκνωμένο αιώρημα για απευθείας εφαρμογή (SD)
Συστατικά 0.5 % β/ο Pyraclostrobin, 1.0 % β/ο Boscalid, 98.52 % β/β Βοηθητικές ουσίες
Σημείωση

60705 / 03-10-2018

Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2019

Ετοιμόχρηστο μυκητοκτόνο για ασθένειες του ξύλου της αμπέλου.

Το σκεύασμα συνδυάζει τις φυσικές και χημικές του ιδιότητες για να προστατεύσει τις τομές κλαδέματος.

Η φυσική του δράση διασφαλίζεται από το Emuldur, ένα πολυμερές που, μόλις ψεκαστεί στην επιφάνεια της τομής, στερεοποιείται και προστατεύει την τομή με ένα ανθεκτικό φιλμ που αποτρέπει την είσοδο των σπορίων των μυκήτων στα αγγεία του ξύλου.

Επιπλέον, το προϊόν δρα χημικά μέσω των δραστικών ουσιών του, του pyraclostrobin και του boscalid. Το pyraclsotrobin ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών (QoIs – Quinone outside Inhibitors) και παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, το boscalid ανήκει στην ομάδα των SDHI (Succinate De-Hydrogenase Inhibitors) και παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο ΙΙ) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.

Δεν χρειάζεται προσθήκη νερού. Το σκεύασμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Ανθεκτικότητα:

Τηρήστε το μέγιστο αριθμό εφαρμογών που συστήνεται.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει συμπτώματα φυτοτοξικότητας, εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Αμπέλι επιτραπέζιο

Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Ευτυπίωση Αμπελιού [Eutypa Lata] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Ίσκα αμπέλου [Phaeocremonium aleophilum] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Ίσκα αμπέλου [Phaeomoniella chlamydospora] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Καμαροσπόριο 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Ευτυπίωση Αμπελιού [Eutypa Lata] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Ίσκα αμπέλου [Phaeocremonium aleophilum] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Ίσκα αμπέλου [Phaeomoniella chlamydospora] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Καμαροσπόριο 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -

Εικονογράμματα κινδύνου

  • GHS-07
  • GHS-09
Όνομα Tessior®
Μορφή σκευάσματος Συμπυκνωμένο αιώρημα για απευθείας εφαρμογή (SD)
Συστατικά 0.5 % β/ο Pyraclostrobin, 1.0 % β/ο Boscalid, 98.52 % β/β Βοηθητικές ουσίες
Σημείωση

60705 / 03-10-2018

Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2019

Ετοιμόχρηστο μυκητοκτόνο για ασθένειες του ξύλου της αμπέλου.

Το σκεύασμα συνδυάζει τις φυσικές και χημικές του ιδιότητες για να προστατεύσει τις τομές κλαδέματος.

Η φυσική του δράση διασφαλίζεται από το Emuldur, ένα πολυμερές που, μόλις ψεκαστεί στην επιφάνεια της τομής, στερεοποιείται και προστατεύει την τομή με ένα ανθεκτικό φιλμ που αποτρέπει την είσοδο των σπορίων των μυκήτων στα αγγεία του ξύλου.

Επιπλέον, το προϊόν δρα χημικά μέσω των δραστικών ουσιών του, του pyraclostrobin και του boscalid. Το pyraclsotrobin ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών (QoIs – Quinone outside Inhibitors) και παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, το boscalid ανήκει στην ομάδα των SDHI (Succinate De-Hydrogenase Inhibitors) και παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο ΙΙ) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.

Δεν χρειάζεται προσθήκη νερού. Το σκεύασμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Ανθεκτικότητα:

Τηρήστε το μέγιστο αριθμό εφαρμογών που συστήνεται.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει συμπτώματα φυτοτοξικότητας, εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Ευτυπίωση Αμπελιού [Eutypa Lata] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Ίσκα αμπέλου [Phaeocremonium aleophilum] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Ίσκα αμπέλου [Phaeomoniella chlamydospora] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Καμαροσπόριο 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Ευτυπίωση Αμπελιού [Eutypa Lata] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Ίσκα αμπέλου [Phaeocremonium aleophilum] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Ίσκα αμπέλου [Phaeomoniella chlamydospora] 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
Καμαροσπόριο 2 λιτ./στρέμμα (max) Απευθείας εφαρμογή στην τομή με χρήση κατάλληλης συσκευής. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Εφαρμογή στο σημείο των νέων τομών του κλαδέματος με κατάλληλη συσκευή κατά το στάδιο του ληθάργου (BBCH 00). 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο Δεν ορίζεται. -
  • GHS-07
  • GHS-09
Ετικέτα Tessior (label)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Tessior (sds)
Ενημερωτικά έντυπα Φυλλάδιο Tessior

Γιατί Tessior®?

Το Tessior® είναι μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική λύση για την προστασία των πληγών του κλαδέματος, που αποτρέπει την προσβολή από τα παθογόνα της Ίσκας.

Πρόκειται για το πρώτο ακριβές και ευέλικτο σύστημα διπλής προστασίας, έτοιμο προς χρήση, που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των αμπελιών σας.

Κλάδεμα. Προστασία. Αντοχή.

Το προϊόν περιλαμβάνει δύο γνωστά μυκητοκτόνα ευρέως φάσματος: το Pyraclostrobin και το Boscalid.

Με αυτόν τον τρόπο, αυτό το καινοτόμο προϊόν εξασφαλίζει διπλή προστασία για τις πληγές, χτίζοντας ένα χημικό και ένα φυσικό φράγμα.

 BASF Ελλάς

BASF Ελλάς

Επάνω