Seltima®

Μια σωστά προστατευμένη καλλιέργεια έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην παραγωγή σου. Με το νέο μυκητοκτόνο ρυζιού Seltima® της BASF καταπολεμάς αποτελεσματικά την πυρικουλάρια και το ελμινθοσπόριο και απολαμβάνεις μια υγιή και υψηλής απόδοσης καλλιέργεια.

Seltima είναι μαγικό πώς απογειώνεται η σοδειά σου

To Seltima® είναι το νέο μυκητοκτόνο της BASF στην καλλιέργεια του ρυζιού, που ελέγχει αποτελεσματικά την πυρικουλάρια και το ελμινθοσπόριο.

Ανήκει στην αναγνωρισμένη ομάδα μυκητοκτόνων με δραστική ουσία το F500® (pyraclostrobin), (Signum®, Insignia®, Bellis®, Comet®, Cabrio® Team, Cabrio® Duo) που έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην γεωργική παραγωγή παγκοσμίως.

Το Seltima® έχει προληπτική, θεραπευτική και κατασταλτική δράση. H δραστική ουσία F500® (pyraclostrobin), παράλληλα με την προστασία που προσφέρει κατά των μυκήτων, έχει θετική επίδραση στη φυσιολογία των φυτών, ενισχύοντας την αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών, με αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων τελικών αποδόσεων. Επιπλέον, το Seltima® έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα χάρη στην τεχνολογία της μικροκάψουλας (CS), η οποία παρέχει μεγάλης διάρκειας προστατευτική δράση και είναι προσαρμοσμένη στο υδάτινο περιβάλλον στην καλλιέργεια του ρυζιού.

Τα πλεονεκτήματα του Seltima®

 • Το Seltima® CS ανήκει στην αναγνωρισμένη ομάδα μυκητοκτόνων με δραστική ουσία το F500® (pyraclostrobin) (Signum®, Insignia®, Bellis®, Comet®, Cabrio® Team, Cabrio® Duo) που έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην γεωργική παραγωγή παγκοσμίως.
 • Το Seltima® CS είναι ένα ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο που ελέγχει αποτελεσματικά την πυρικουλάρια και το ελμινθοσπόριο.
 • Η φόρμουλα μικροκάψουλας παρέχει μεγάλης διάρκειας προστατευτική δράση.
 • Η μορφή της μικροκάψουλας είναι προσαρμοσμένη στο υδάτινο περιβάλλον της καλλιέργειας του ρυζιού.

Το προφίλ του Seltima®

ΣυνοπτικάΤο Seltima® 10 CS είναι ένα μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και κατασταλτική δράση που προκύπτει από τη δραστική ουσία pyraclostrobin.
Δραστική ουσίαpyraclostrobin 10% β/ο
Μορφή σκευάσματοςΣυμπυκνωμένο αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Πεδίο εφαρμογήςΡύζι (ORYSA)
Στόχος - Πυρικουλάρια
- Ελμινθοσπόριο
Δόση75-100 κ.εκ./στρ.
Αριθμός εφαρμογώνMax. 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-21 ημέρες
Προτεινόμενη χρήσηΣυστήνονται εφορμογές όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ σταδίων έκπτυξης του φύλλου-σημαίας (BBCH 39) και της πλήρους άνθησης (BBCH 65).
Στις περιπτώσεις που η καλλιέργεια καλύπτει το 60- 75% του εδάφους, πρέπει να εφαρμόζεται η δόση των 75 κ.εκ./στρέμμα.
Διαχείρηση ανθεκτικότηταςΓια την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:
- Εφαρμόστε το Seltima 10 CS στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της ασθένειας σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Συνίσταται η χρήση του σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης, σε προγράμματα ψεκασμών και με εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης μυκήτων (π.χ. φυτοϋγειονομικά μέτρα, λιγότερο ευαίσθητες ποικιλίες, κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα
κ.λ.π.), όπου αυτό είναι δυνατό.
- Δεν επιτρέπονται οι συνεχόμενες εφαρμογές με το ίδιο σκεύασμα ή σκευάσματα της ίδιας ομάδας.
Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία pyraclostrobin, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα C3 κατά FRAC.
Μεσοδιάστημα εφαρμογών10-21 ημέρες
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (PHI)Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης κατά τη τελευταία εφαρμογή.

Το pyraclostrobin είναι ένα ημι-διασυστηματικό μυκητοκτόνο με διελασματική κίνηση δια μέσου της αέριας φάσης. Το πλεονέκτημα αυτής της συμπεριφοράς του pyraclostrobin είναι η ομοιόμορφη κατανομή της δραστικής ουσίας στους φυτικούς ιστούς.

Μόλις λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή, μέρος του pyraclostrobin διεισδύει και κινείται στο εσωτερικό του φύλλου διασφαλίζοντας πιο ομοιόμορφη κατανομή.

Το F500® (pyraclostrobin) προσφέρει θετική επίδραση στη φυσιολογία του φυτού, λόγω της αύξησης αποταμίευσης της φωτοσύνθεσης, της καλύτερης αξιοποίησης της επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης, της αντοχής σε συνθήκες stress και της παράτασης της αφομοίωσης του φύλλου σημαίας.

Η επίδραση στη φυσιολογία των φυτών από το F500® (pyraclostrobin) ενισχύει την αφομοίωση ξηρής ουσίας μεταξύ καλαμώματος και ξεσταχυάσματος, βοηθώντας στην επίτευξη καλύτερων τελικών αποδόσεων.

Seltima®- Τα πλεονεκτήματα της μικροκάψουλας

Το Seltima® είναι το πλέον αποτελεσματικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση της πυρικουλάριας. Η τεχνολογία της μικροκάψουλας (CS) προσφέρει:

 • Υψηλής τεχνολογίας, ελεγχόμενη απελευθέρωση του F500®
 • Άμεση και συνεχόμενη, για 3 εβδομάδες, απελευθέρωση της δραστικής ουσίας, προσφέροντας επιπλέον διάρκεια προστασίας
 • Βέλτιστη πρόσληψη και συγκράτηση
 • Ενσωματωμένο επιφανειοδραστικό
 • Προσρόφηση και σταθεροποίηση στο φύλλωμα και όχι στο νερό

Εφαρμογές του Seltima® CS

Συστήνονται maximum 2 εφορμογές, όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ σταδίων έκπτυξης του φύλλου-σημαίας (BBCH 39) και της πλήρους άνθησης (BBCH 65).

Η συστινώμενη δόση εφαρμογής είναι 75-100κ.εκ./στρέμμα.

Στην περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται νωρίς (BBCH 39), συστήνεται η δόση:

 • 75κ.εκ./στρ., εάν η καλλιέργεια καλύπτει το 60-75% του εδάφους
 • 100κ.εκ./στρ., εάν η καλλιέργεια καλύπτει >75% του εδάφους

Seltima® - Stewardship προϊόντος

Δείτε παρακάτω πληροφορίες για το stewardship του προϊόντος.

Ακολουθείστε τις συστάσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δόσεις και τους χρόνους εφαρμογής. Εφαρμογές μεταξύ σταδίων έκπτυξης φύλλου σημαίας (BBCH 39) και πλήρους άνθησης (BBCH 65).

Η νωρίτερη εφαρμογή να γίνεται όταν έχει επιτευχθεί τουλάχιστον 75% κάλυψη της καλλιέργειας.

Φορέστε τον κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό και ειδικά τα γάντια.

Απορρίψτε το νερό έκπλυσης και τον περιέκτη με κατάλληλο τρόπο. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Να μη γίνονται διαδοχικοί ψεκασμοί. Να γίνεται εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Αναμίξτε απευθείας μέσα στο βυτίο ανάμιξης και εφαρμόστε το ψεκαστικό διάλυμα αμέσως.

 BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.

Δείτε το βίντεο:

Επάνω