Οι γεωπόνοι της BASF στον πρότυπο ελαιώνα του Αίγιου, πριν το καίριο ψεκασμό με Insignia® στο στάδιο της καρπόδεσης

Η χρήση του Insignia® στο καρπίδιο έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της εξάπλωσης του γλοιοσπορίου πριν την ωρίμανση του καρπού.

Ο ώριμος καρπός είναι πολύ ευαίσθητος στο γλοιοσπόριο και ένας προσβεβλημένος καρπός είναι αδύνατον να επανέλθει. Η σωστή γνώση και η κατάλληλη πρόληψη διασφαλίζουν την παραγωγή και εξασφαλίζουν την ποιότητα που χαρακτηρίζει την Ελληνική ελιά και το Ελληνικό ελαιόλαδο. Άκουσέ μας!

Δείτε παρακάτω το βίντεο για το προϊόν Insignia®

Επάνω