Λαχανικά

Τα συστατικά μια βιώσιμης διατροφής

Συμβολή στη Βιωσιμότητα

Οι καταναλωτές που αγοράζουν εποχικά λαχανικά τοπικής παραγωγής συμβάλλουν στη βιωσιμότητα.

Καθώς αποφεύγονται οι μεγάλες διαδρομές μεταφοράς, βελτιώνεται το ενεργειακό ισοζύγιο. Τα τοπικώς παραγόμενα λαχανικά διαθέτουν επιπρόσθετα οφέλη. Έχουν την υψηλότερη δυνατή περιεκτικότητα σε βιταμίνες, καθώς συγκομίζονται τη σωστή στιγμή της ωρίμανσής τους, ενώ είναι πλουσιότερα σε γεύση. Εποχιακά και τοπικά: σαφώς η καλύτερη επιλογή.

Προκειμένου να επιτύχετε εμπορεύσιμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, η αποτελεσματική φυτοπροστασία είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας. Δεν υπάρχει καμία διαφορά εάν τα εμπορεύσιμα μέρη του φυτού είναι υπέργεια ή υπόγεια. Όσο μεγαλύτερη ποικιλία παρουσιάζουν οι καλλιέργειες λαχανικών, άλλη τόση ποικιλία συναντάμε σε απειλές από ζιζάνια εχθρούς και ασθένειες. Για την επιλογή των κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα σημαντικότερα κριτήρια είναι: η αποτελεσματικότητα, η εκλεκτικότητα στην καλλιέργεια αλλά και η ευκολία στη χρήση από τον παραγωγό.

Προκλήσεις κατά την Καλλιέργεια Λαχανικών

Οι καλλιέργειες των λαχανικών, είτε υπαίθριες είτε θερμοκηπίου, αντιμετωπίζουν συνεχώς πολλές δυσκολίες. Όπως, ανταγωνισμό για θρεπτικά συστατικά του εδάφους, την υγρασία και το φως με τα ζιζάνια, προσβολές από διάφορους εντομολογικούς εχθρούς και ασθένειες.

Προκειμένου να επιτύχετε εμπορεύσιμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, η αποτελεσματική φυτοπροστασία είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας. Δεν υπάρχει καμία διαφορά εάν τα εμπορεύσιμα μέρη του φυτού είναι υπέργεια ή υπόγεια. Όσο μεγαλύτερη ποικιλία παρουσιάζουν οι καλλιέργειες λαχανικών, άλλη τόση ποικιλία συναντάμε σε απειλές από ζιζάνια, εχθρούς και ασθένειες.

Για την επιλογή των κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα σημαντικότερα κριτήρια είναι: η αποτελεσματικότητα, η εκλεκτικότητα στην καλλιέργεια αλλά και η ευκολία στη χρήση από τον παραγωγό.

Για αυτό η BASF προσφέρει τεχνικές λύσεις και προϊόντα για την προστασία των καλλιεργειών, διαθέτοντας στην ελληνική αγορά καθιερωμένα και καινοτόμα μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης.

Σκοπός μας είναι, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας, να βοηθούν τους αγρότες στην προστασία των καλλιεργειών τους, στην αύξηση των αποδόσεων και στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Κύριες Μυκητολογικές Ασθένειες

Είναι μία από της πιο σοβαρές ασθένειες που προσβάλλει τα λαχανικά, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στις καλλιέργειες. Ο μύκητας προσβάλλει όλα τα εναέρια μέρη του φυτού σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του, αλλά κυρίως τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα κατώτερα φύλλα και στη συνέχεια στα ανώτερα φύλλα της κορυφής.

Συμπτώματα

Στα φύλλα εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές ελαιώδεις κηλίδες (λαδιές), του μύκητα που μεγαλώνουν γρήγορα και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του ελάσματος, αποκτώντας καστανό ή μαύρο μεταχρωματισμό. Όταν επικρατήσουν συνθήκες υψηλής υγρασίας, στην κάτω επιφάνεια του φύλλου εμφανίζεται η λευκή-γκρι εξάνθηση του μύκητα. Στους μίσχους, στους βλαστούς και τα στελέχη εμφανίζονται μαύρες νεκρωτικές κηλίδες, οι οποίες εάν καλύψουν μεγάλη επιφάνεια, προκαλούν αποξήρανση των προσβεβλημένων περιοχών και τα φυτά γίνονται καχεκτικά. Στους καρπούς η προσβολή ξεκινάει από το σημείο πρόσφυσης με τον ποδίσκο.

Εμφανίζονται πράσινες, καστανές κηλίδες, που βυθίζονται και η επιφάνειά τους γίνεται δερματώδης. Οι ιστοί στην αρχή διατηρούνται συνεκτικοί και η προσβολή επεκτείνεται μόλις λίγα χιλιοστά κάτω από την επιφάνεια, όμως στη συνέχεια οι καρποί προοδευτικά σαπίζουν από τη δράση δευτερογενών μικροοργανισμών.

Καταπολέμηση

 • Χρήση υγιών φυτών και ανθεκτικών ποικιλιών.
 • Καταστροφή φυτών εθελοντών.
 • Καταστροφή των μολυσμένων καρπών και των υπολειμμάτων της καλλιέργειας.
 • Λήψη μέτρων για τη μείωση της υγρασίας στα θερμοκήπια.

Εφόσον επικρατούν συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, απαιτείται η έναρξη των προληπτικών ψεκασμών με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα.

Εγκεκριμένα προϊόντα για την καταπολέμηση του Περονόσπορου:

Το ωίδιο είναι κοινή ασθένεια αρκετών λαχανικών και είναι η πιο συνηθισμένη ασθένεια που προσβάλλει τα κολοκυνθοειδή, τόσο τις υπαίθριες όσο και τις καλλιέργειες θερμοκηπίου. Σε περιπτώσεις που δεν έχει γίνει έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση της ασθένειας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παραγωγής.

Συμπτώματα

Ο μύκητας προσβάλλει κυρίως τα φύλλα στη βάση των φυτών και τα μέρη που βρίσκονται υπό σκιά, τους μίσχους και τους βλαστούς, όπου εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές λευκές αλευρώδεις εξανθήσεις, σαν λευκό επίχρισμα. Οι προσβεβλημένες περιοχές του φύλλου αποκτάνε ένα κίτρινο χλωρωτικό χρώμα, και συχνά το έλασμα του φύλλου κατσαρώνει, ενώ σε έντονη προσβολή μεγάλο μέρος ξεραίνεται και νεκρώνεται.

Καταπολέμηση

Η καταπολέμηση του μύκητα είναι πολύ δύσκολη μετά την εγκατάστασή του, για αυτό πέρα από τη χρήση υγιών φυτών ή ανθεκτικών ποικιλιών, πρέπει να γίνονται προληπτικές επεμβάσεις με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα.

Εγκεκριμένα προϊόντα για την καταπολέμηση του Ωιδίου:

Ο βοτρύτης είναι γνωστός και ως τεφρά σήψη. Η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε πολλά κηπευτικά καθώς και μετασυλλεκτικές σήψεις κατά τη διακίνηση και αποθήκευση των καρπών. Οι προσβολές ξεκινάνε από τους γερασμένους ιστούς και πιθανές πληγές του φυτού. Προσβάλλει όλα τα φυτικά μέρη και εμφανίζει συμπτώματα διαφόρων τύπων.

Συμπτώματα

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα του μύκητα είναι η γκριζοκάστανη (τεφρά) εξάνθηση, σαν χνούδι. Προσβάλλει όλα τα μέρη του φυτού και σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του. Στα φύλλα, η προσβολή ξεκινά από την κορυφή και επεκτείνεται σε ολόκληρο το φύλλο, μετά στο μίσχο, στο βλαστό και στο στέλεχος. Στα φύλλα εμφανίζεται στο έλασμα πρασινοκάστανες έως καστανές κηλίδες και ο ιστός τους γίνεται μαλακός και υδαρής. Στο βλαστό οι προσβολές εμφανίζονται με οχρές κηλίδες κατά μήκος του. Όταν περιβάλλουν το βλαστό, το τμήμα πάνω από την προσβολή ξεραίνεται. Τα άνθη μπορούν να μολυνθούν σε όλα τα μέρη τους. Στους καρπούς οι μολύνσεις προέρχονται από τα υπολείμματα του άνθους ή από τα προσβεβλημένα νεκρά πέταλα, που παραμένουν προσκολλημένα στους καρπούς. Οι ιστοί του καρπού γίνονται μαλακοί και υδαρείς και είναι καλυμμένοι από την εξάνθηση του μύκητα.

Καταπολέμηση

 • Μείωση της υγρασίας και καλός αερισμός στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
 • Καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών, των γερασμένων και των προσβεβλημένων φυτικών ιστών.
 • Αποφυγή δημιουργίας πληγών στα φυτά.
 • Αποφυγή υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων.

Εφόσον επικρατούν συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, απαιτείται η εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών.

Εγκεκριμένα προϊόντα για την καταπολέμηση του Βοτρύτη:

Η ασθένεια είναι γνωστή και ως «πρώιμος περονόσπορος». Η ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του φυτού ενώ προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς.

Συμπτώματα

Προκαλεί στα φύλλα και τους βλαστούς καστανές κηλίδες υπό μορφή ομόκεντρων κύκλων με χλωρωτικό περιθώριο και μοιάζουν με στόχο. Οι κύκλοι μπορεί να συνενωθούν και να προκαλέσουν νεκρωτικές περιοχές. Τα φύλλα σε έντονη προσβολή καρουλιάζουν και νεκρώνονται. Παρόμοιες κηλίδες εμφανίζονται και στους καρπούς, καστανού ή μαύρου χρώματος, οι οποίες συνήθως είναι λίγο βυθισμένες.

Καταπολέμηση

 • Χρήση υγιών φυτών ή σπόρων.
 • Καταστροφή των υπολειμμάτων από τις προηγούμενες καλλιέργειες.
 • Μείωση της υγρασίας.

Εφόσον επικρατούν ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας ή έχει γίνει η εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, απαιτείται η εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών.

Τα φυτά μολύνονται σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, και τα συμπτώματα συχνότερα εμφανίζονται στο στέλεχος (αρχικά στο λαιμό του φυτού) και στους καρπούς, και όταν ο καιρός είναι υγρός τα προσβεβλημένα μέρη καλύπτονται από λευκό βαμβακώδες μυκήλιο.

Συμπτώματα

Όταν η προσβολή γίνεται στο λαιμό του φυτού, εμφανίζεται ένας υδατώδης μεταχρωματισμός του ιστού που εξαπλώνεται στο στέλεχος και στη ρίζα. Το έλκος που δημιουργείται έχει υπόλευκο χρώμα και το φύλλωμα του φυτού γίνεται χλωρωτικό και ξεραίνεται. Στους καρπούς σχηματίζονται κηλίδες, καστανού χρώματος και υγρή μαλακή σήψη.

Καταπολέμηση

 • Έλεγχος της εδαφικής υγρασίας (αραιή φύτευση, καλή αποστράγγιση του εδάφους και όχι υπερβολική άρδευση των φυτών).
 • Καταστροφή των φυτών εθελοντών και απομάκρυνση των μολυσμένων καρπών και φύλλων.
 • Μετά την ολοκλήρωση της καλλιέργειας πρέπει να γίνεται βαθύ όργωμα.

Εφόσον έχουν γίνει αντιληπτά τα πρώτα συμπτώματα, απαιτείται η εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών με εγκεκριμένα σκευάσματα.

Η συμβολή της BASF

 • Παρέχει στους παραγωγούς μια μεγάλη γκάμα μυκητοκτόνων, καινοτόμων δραστικών με άριστα αποτελέσματα.
 • Η BASF προσφέρει ποικίλες λύσεις ζιζανιοκτόνων για των έλεγχο πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.
 • Παρέχει στους παραγωγούς λαχανικών ένα μεγάλο εύρος λύσεων για τον έλεγχο των πιο σημαντικών εχθρών.

Επάνω