Αχλαδιά [Pyrus communis]

Η καλλιέργεια της αχλαδιάς καλλιεργείται συστηματικά στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα καθώς και την Πελοπόννησο. Γενικά, καλλιεργούνται αρκετές ποικιλίες ωστόσο για την ελληνική αγορά οι πιο σημαντικές είναι το κρυστάλλι και η κοντούλα.

Η αχλαδιά αποτελεί μια καλλιέργεια, η οποία θέλει συστηματική παρακολούθηση και αρκετές επεμβάσεις. Η φυτοπροστασία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για να επιτευχθεί η σωστή ποιότητα.

Οι κυριότερες ασθένειες της αχλαδιάς είναι:

  • Μονίλια
  • Φουζικλάδιο
  • Βακτηρικό κάψιμο

Επάνω