Σιτηρά

Τα σιτηρά αποτελούν το πιο σημαντικό γεωργικό προϊόν. Οι ασθένειες, τα ζιζάνια και το πλάγιασμα αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους αγρότες.

Οι παραγωγοί σίτου απαιτούν συνεχή ποιότητα και υψηλή απόδοση. Ωστόσο, πολλαπλές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί όταν καλλιεργούν χειμερινό σιτάρι. Εκτός από τις διαφορετικές ασθένειες, είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ξηρασία ή υπερβολική ζέστη. Τα μυκητοκτόνα της BASF είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν ευελιξία στο χρόνο του ψεκασμού, χωρίς να εξαρτώνται από τον καιρό ενώ παρέχουν προστασία ευρέως φάσματος.

Προκλήσεις κατά την Καλλιέργεια Σιτηρών

Προστασία από τις Μυκητολογικές Ασθένειες

Η προστασία των σιτηρών από τις μυκητολογικές ασθένειες αποτελεί μια ουσιαστική πρόκληση για τον παραγωγό. Οι χρονιές με υψηλή πίεση προσβολών παρουσιάζουν ξεχωριστή πρόκληση, ειδικότερα εάν η καλλιέργεια προσβληθεί από διαφορετικούς μύκητες ταυτόχρονα.

Τα μικρά διαστήματα του χρόνου ψεκασμού κατά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες επιφέρουν επιπλέον προκλήσεις. Υπό ακραίες συνθήκες, όπως η ξηρασία, η ζωτικότητα του σπόρου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Αυτός ο παράγοντας θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή μυκητοκτόνου.

Προστασία από το πλάγιασμα των σιτηρών

Τα σιτηρά χρειάζονται σταθερότητα μέχρι τη συγκομιδή τους. Οι ρυθμιστές ανάπτυξης μπορούν να την εξασφαλίσουν, αλλά και να αποφύγουν το πλάγιασμα των σιτηρών κάθε είδους. Ακόμη και σε κακές καιρικές συνθήκες, οι καλλιέργειες διατηρούνται σε ομοιόμορφο, χαμηλό ύψος. Με την εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης, ο παραγωγός εξασφαλίζει ότι τα σιτηρά θα ανταπεξέλθουν σε συνθήκες ξηρασίας, αποδίδοντας βέλτιστη ποιότητα.

Προστασία από τα Ζιζάνια

Κάθε χρόνο οι παραγωγοί πρέπει να αποφασίζουν ξανά ως προς τη σωστή στρατηγική χρήσης ζιζανιοκτόνων. Κυρίως την άνοιξη, η χρήση των ζιζανιοκτόνων πρέπει να σχεδιάζεται με μεγάλη προσοχή. Ειδικότερα οι καλλιέργειες που σπάρθηκαν νωρίς χωρίς καμία εφαρμογή κατά το φθινόπωρο πρέπει να ψεκαστούν το συντομότερο δυνατόν. Τα σημεία που ψεκάστηκαν το φθινόπωρο πρέπει να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί εάν η αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων ήταν ικανοποιητική. Τυχόν ζιζάνια που παρουσιάζονται πρέπει να αφαιρούνται με επαναψεκασμό.

Η συμβολή της BASF

  • Παρέχει μυκητοκτόνα που αλληλοσυμπληρώνονται θαυμάσια προκειμένου να εξασφαλίσουν την απόδοση και την ποιότητα.
  • Παρέχει ρυθμιστές ανάπτυξης που δίνουν τη δυνατότητα ομοιόμορφης ωρίμανσης και εύκολης συγκομιδής.
  • Παρέχει ζιζανιοκτόνα που καταπολεμούν δύσκολα ζιζάνια και επιτρέπουν μια καλή πρώτη ανάπτυξη στην καλλιέργεια.

Επάνω