Agricultural Solutions
Agricultural Solutions

Στοιχεία εκδότη

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.

Παραδείσου 2 & Κηφισίας,

151 25 - Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ. +30 210 68 60 100 - Fax. +30 210 68 60 200

Υπεύθυνος δικτυακού τόπου

Νότα Μπούμπαλου

E-Mail: panagiota.boumpalou@basf.com

Τηλ. +30 210 68 60 219 - Fax. +30 210 68 60 200

Board of Executive Directors:

Martin Brudermüller, Chairman;

Hans-Ulrich Engel, Vice Chairman;

Saori Dubourg; Michael Heinz; Markus Kamieth; Melanie Maas-Brunner; Wayne T. Smith

Supervisory Board: Kurt Bock, Chairman

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Germany

Registration Court: Amtsgericht Ludwigshafen

Registration No.: HRB 6000

Sales tax identification number: DE 149145247

Vertretungsberechtigter Vorstand

Martin Brudermueller, Chairman; Hans-Ulrich Engel, Vice Chairman;

Saori Dubourg, Michael Heinz, Markus Kamieth, Melanie Maas-Brunner

Aufsichtsratsvorsitzender: Kurt Bock

BASF SE, Registered Office: 67056 Ludwigshafen, Germany

Registration Court: Amtsgericht Ludwigshafen, Registration No.: HRB 6000

Επάνω