Agricultural Solutions
Agricultural Solutions

Στοιχεία εκδότη

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Παραδείσου 2 & Κηφισίας,

151 25 - Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ. +30 210 68 60 100 - Fax. +30 210 68 60 200

Υπεύθυνος δικτυακού τόπου

Νότα Μπούμπαλου

E-Mail: panagiota.boumpalou@basf.com

Τηλ. +30 210 68 60 219 - Fax. +30 210 68 60 200

Board of Executive Directors:

Martin Brudermueller, Chairman; Hans-Ulrich Engel, Vice Chairman; Saori Dubourg, Sanjeev Gandhi, Michael Heinz, Markus Kamieth, Wayne T. Smith

Chairman of the Supervisory Board: Jürgen Hambrecht

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Germany

Registration Court: Amtsgericht Ludwigshafen

Registration No.: HRB 6000

Sales tax identification number: DE 149145247

Vertretungsberechtigter Vorstand

Martin Brudermüller, Chairman;
Hans-Ulrich Engel, Vice Chairman;
Saori Dubourg; Michael Heinz; Markus Kamieth; Wayne T. Smith

Aufsichtsratsvorsitzender: Kurt Bock

BASF SE
67056 Ludwigshafen
Registration Court: Amtsgericht Ludwigshafen
Registration No.: HRB 6000
Sales tax identification number: DE 149145247

Επάνω