Στοιχεία εκδότη

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.

Παραδείσου 2 & Κηφισίας,

151 25 - Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ. +30 210 68 60 100 - Fax. +30 210 68 60 200

Υπεύθυνος δικτυακού τόπου

Νότα Μπούμπαλου

E-Mail: panagiota.boumpalou@basf.com

Τηλ. +30 210 68 60 219 - Fax. +30 210 68 60 200

Board of Executive Directors:

Markus Kamieth, Chairman;

Dirk Elvermann, Michael Heinz, Anup Kothari, Stephan Kothrade, Katja Scharpwinkel

Chairman of the Board: Kurt Bock

BASF SE,
67056 Ludwigshafen, Germany

Registration Court: Amtsgericht Ludwigshafen
Registration No.: HRB 6000
VAT ID No.: DE 149145247

Επάνω