Οικονομικά αποτελέσματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οικονομικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα

Οικονομικά Αποτελέσματα

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΜορφή
27.10.2023 BASF Ελλάς - Συνοπτικά Στοιχεία 2022 (.pdf - 126kb)
27.10.2023 BASF Ελλάς - Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2022 (.pdf - 3.430kb)
18.10.2022 BASF Ελλάς - Συνοπτικά Στοιχεία 2021 (.pdf - 423kb)
18.10.2022 BASF Ελλάς - Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2021 (.pdf - 4.112kb)
06.10.2021 BASF Ελλάς - Συνοπτικά Στοιχεία 2020 (.pdf - 348kb)
06.10.2021 BASF Ελλάς - Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2020 (.pdf - 2.146kb)
30.09.2020 BASF Ελλάς - Συνοπτικά Στοιχεία 2019 (.pdf - 345kb)
30.09.2020 BASF Ελλάς - Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019 (.pdf - 2.780kb)
10.09.2019 BASF Ελλάς - Συνοπτικά Στοιχεία 2018 (.pdf - 344kb)
10.09.2019 BASF Ελλάς - Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2018 (.pdf - 2.328kb)
03.09.2018 BASF Ελλάς - Συνοπτικά Στοιχεία 2017 (.pdf - 84kb)
03.09.2018 BASF Ελλάς - Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017 (.pdf - 2.612kb)
11.09.2017 BASF Ελλάς - Συνοπτικά Στοιχεία 2016 (.pdf - 333kb)
11.09.2017 BASF Ελλάς - Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2016 (.pdf - 1.246kb)
05.08.2016 BASF Ελλάς - Συνοπτικά Στοιχεία 2015 (.pdf - 343kb)
05.08.2016 BASF Ελλάς - Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015 (.pdf - 1.201kb)
30.09.2015 BASF Ελλάς - Συνοπτικά Στοιχεία 2014 (.pdf - 228kb)
30.09.2015 BASF Ελλάς - Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2014 (.pdf - 937kb)
05.06.2014 BASF Ελλάς - Συνοπτικά Στοιχεία 2013 (.pdf - 94kb)
05.06.2014 BASF Ελλάς - Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 (.pdf - 1.247kb)
04.06.2013 BASF Ελλάς - Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 (.pdf - 48kb)
 BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.

Επάνω