Η κλιματική κρίση αλλάζει τον χάρτη φυτοπροστασίας των σιτηρών

Γράφει ο Δημήτρης Σέρβης, Technical Market Development Manager της BASF

Ο ρόλος των καινοτόμων μυκητοκτόνων Systiva, Comet, Priaxor, Balaya από την BASF.

Οι ήπιοι χειμώνες και η αλλαγή στην κατανομή των βροχοπτώσεων, δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα για την φυτοπροστασία και τις αποδόσεις των σιτηρών στην Ελλάδα. Σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις για ικανοποιητικές αποδόσεις, όπως είδαμε κατά την τριετία της πανδημίας στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Από την άλλη όμως, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα με εγκατάσταση παθογόνων μυκήτων από πολύ νωρίς, αμέσως μετά το φύτρωμα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2022 στο περιοδικό Agronomy από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι κύριες ασθένειες που μας απασχολούν είναι οι σεπτοριώσεις (Septoria spp.) και η πυρηνοφόρα του σιταριού (Pyrenophora tritici-repentis). Tα παθογόνα αυτά βρίσκονται σε λανθάνουσα φάση το άχυρο που παραμένει από την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και με πρώιμες βροχές και υγρό καιρό απελευθερώνουν τα νέα μολύσματα αμέσως μετά το φύτρωμα. Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των υπολειμμάτων και του εδάφους, με την μειωμένη κατεργασία εδάφους όπου δεν γίνεται αμειψισπορά, συμβάλλουν περισσότερο στη διατήρηση μολυσμάτων στον αγρό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η χρήση εγκεκριμένων μυκητοκτόνων είναι επιβεβλημένη για την εξασφάλιση ποιοτικής και ποσοτικής παραγωγής. Η ερευνητική εργασία του 2022, ανέδειξε την σημασία της επένδυσης σπόρου με το ειδικό μυκητοκτόνο Systiva (fluxapyroxad) που ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδίων.

Έτσι, τα νεαρά φυτά προστατεύονται αποτελεσματικά από τους φυτοπαθογόνους μύκητες από την πρώτη ημέρα, και εξασφαλίζουν χαμηλά μολύσματα μέχρι και το καλάμωμα. Ο επενδεδυμένος σπόρος με Systiva, είναι απαραίτητος στις ευαίσθητες ποικιλίες και όχι μόνο. Επί πλέον, με τον τρόπο αυτό αντικαθίσταται ο πρώτος ψεκασμός φυλλώματος που θα πρέπει να γίνει περί το τέλος αδελφώματος, και που κάτω από τις συνθήκες που διαμορφώνονται πλέον με την κλιματική αλλαγή, είναι επέμβαση συνήθως θεραπευτική – κατασταλτική. Σε πολύ παραγωγικά χωράφια, και σε ευνοϊκές συνθήκες για τις αποδόσεις των σιτηρών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μυκητοκτόνο Comet (pyraclostrobin), που μπορεί να αυξήσει την απόδοση σε καρπό ακόμη και απουσία μυκήτων, και το οποίο έτσι έρχεται να συμπληρώσει την δράση του Systiva για συνολικά καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα της καλλιέργειας.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει η επένδυση με Systiva, κρίνεται απαραίτητη η χρήση του νέου μυκητοκτόνου Priaxor (pyraclostobin+fluxapyroxad) το οποίο έχει διασυστηματική, προληπτική και θεραπευτική μακράς διαρκείας δράση. Αργότερα, με την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους και την εμφάνιση του φύλλου σημαίας (κρίσιμο για το γέμισμα τού στάχυ) συνιστάται η επέμβαση με το νέο μυκητοκτόνο Balaya (pyraclostrobin+mefentrifluonazole), που επίσης προσφέρει διασυστηματική, προληπτική και θεραπευτική δράση, ειδικά όταν οι υγρές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των μυκήτων στα φυτά και τους στάχεις. Εδώ η προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα του υγιούς και πράσινου φύλλου σημαίας είναι το ζητούμενο, ώστε να έχουμε αδιάλειπτη λειτουργία της φωτοσύνθεσης και πλήρες γέμισμα των σπόρων. Έτσι, όποια στρατηγική και αν επιλέξουμε, από τη μία αξιοποιούμε την καλή προληπτική δράση αλλά και τη θετική επίδραση στην φυσιολογία του φυτού του Pyraclostrobin (AgCelence®) και την άριστη προληπτική και θεραπευτική δράση των δύο νέων δραστικών Xemium® και Revysol®.

Προτεινόμενα Προγράμματα Φυτοπροστασίας

Βιβλιογραφία: Protective Effects of Systiva® Seed Treatment Fungicide for the Control of Winter Wheat Foliar Diseases Caused at Early Stages Due to Climate Change. Vagelas I., Cavalaris Ch., Karapetsi L., Koukidis Ch., Servis D., Madesis P. 2022. Agronomy, 2022, 12, 2000. https://doi.org/10.3390/agronomy12092000. https://www.mdpi.com/journal/agronomy

 BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.

Επάνω