Το γλοιοσπόριο είναι αθόρυβο … προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές στην ελιά!

Γράφει η Μαρία Αϊβάζογλου

Γεωπόνος

Το γλοιοσπόριο (ανθράκνωση ή παστέλλα) αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες ασθένειες της ελιάς η οποία προκαλεί ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των καρπών και του ελαιολάδου . Οφείλεται στα είδη του γένους Colletrichum gloesporioides, C. acutatum και C. clavatum με χρόνο επώασης 6-10 ημέρες. Ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι τα μακρά διαστήματα ήπιων θερμοκρασιών, μεταξύ 12 - 25 οC, το υψηλό ποσοστό υγρασίας, η μεγάλη φυλλική επιφάνεια και η παρουσία μολυσμένων καρπών στο έδαφος. Άλλα αίτια εξάπλωσης είναι η ευαισθησία της ποικιλίας στο παθογόνο, η προγενέστερη παρουσία πληγών και η ενδεχομένως ύπαρξη προσβολών από δάκο, αίτια που επιταχύνουν το χρόνο επώασης.

Το ποσοστό του μολύσματος του γλοιοσπορίου στους φυτικούς ιστούς φτάνει στο μέγιστό του κατά την περίοδο της ανθοφορίας και όσο πλησιάζουμε στη συγκομιδή. Αυτό συμβαίνει γιατί στον κύκλο της ασθένειας έχουμε δύο κύριες περιόδους έξαρσης. Η πρώτη περίοδος είναι την άνοιξη και ειδικότερα κατά την ανθοφορία. Σε αυτό το στάδιο γίνεται και η εγκατάσταση του μύκητα στην καλλιέργεια, οι λεγόμενες πρωτογενείς μολύνσεις, οι οποίες εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής στα φύλλα και στα άνθη. Η μεταφορά του μολύσματος στα άνθη γίνεται λόγω της υψηλής σχετικής υγρασίας και του αέρα. Μάλιστα το μόλυσμα μπορεί να διαδοθεί εύκολα, ακόμα και χωρίς να το «βοηθήσει» ισχυρή βροχόπτωση. Αυτό είναι και το πιο κρίσιμο στάδιο για την αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου. Ο ανοιξιάτικος ψεκασμός κατά το κρόκιασμα των ανθέων με το Insignia®, που περιέχει την καταξιωμένη δραστική ουσία Pyraclostrobin (F500), είναι ο σημαντικότερος για την καταπολέμηση των πρωτογενών μολυσμάτων. Το Insignia® με την αποτελεσματική και άμεση δράση του περιορίζει τα προσβαλλόμενα φυτικά μέρη τα οποία κατά το στάδιο αυτό αποτελούν τη βάση για περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας του παθογόνου κατά τη διάρκεια του καλλιεργητικού έτους.

Χάρη στην ανοιξιάτικη εφαρμογή με το Insignia® περνάμε στην περίοδο του καλοκαιριού με μειωμένο μόλυσμα. Παρόλο που δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα του γλοιοσπορίου, γιατί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών το γλοιοσπόριο βρίσκεται στη λεγόμενη λανθάνουσα μορφή, δρα «αθόρυβα» στα προσβεβλημένα μέρη του φυτού χωρίς να υπάρχουν εμφανή συμπτώματα. Στο στάδιο της καρπόδεσης εμείς στη BASF γνωρίζουμε ότι ο ψεκασμός με το Insignia® είναι σημαντικός καθώς μπορεί και κρατάει χαμηλά τον πληθυσμό πριν την έξαρση της ασθένειας που παρουσιάζεται το φθινόπωρο. Οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπώρου σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας και την ωρίμανση των καρπών βοηθούν τη μεταφορά του μολύσματος στους καρπούς, προκαλώντας σημαντική υποβάθμιση έτσι του τελικού προϊόντος.

Η πρόληψη με το Insignia® στις δύο προτεινόμενες επεμβάσεις, πριν την ανθοφορία (άνοιξη) και στο στάδιο της καρπόδεσης (καλοκαίρι) έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της εξάπλωσης του γλοιοσπορίου πριν την ωρίμανση του καρπού. Όσο πιο ώριμος είναι ο καρπός τόσο πιο ευαίσθητος είναι στο γλοιοσπόριο προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην παραγωγή ως προς το ύψος αλλά και την ποιότητα της. Το λάδι που παράγεται από τους μολυσμένους καρπούς είναι υποβαθμισμένης ποιότητας, έχει κοκκινωπό χρώμα, ενώ παρατηρούνται χημικές μεταβολές στη σύστασή του, όπως η υψηλή οξύτητα και η μείωση της β-σιτοστερόλης, των πολυφαινολών και της α-τοκοφερόλης.

Εάν δεν αντιμετωπίσετε έγκαιρα το γλοιοσπόριο με τις κατάλληλες μεθόδους, καλλιεργητικές πρακτικές και ολοκληρωμένα προγράμματα φυτοπροστασίας, θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε μία παραγωγή χαμηλότερης ποιότητας.

Υπάρχει τρόπος να «ακούσετε» το αθόρυβο γλοιοσπόριο και υπάρχει τρόπος για μία αξιόλογη παραγωγή ελιών και ελαιολάδου. Η σωστή γνώση και η κατάλληλη πρόληψη διασφαλίζουν την παραγωγή σας.

 Μαρία Αϊβάζογλου

Μαρία Αϊβάζογλου

Υπεύθυνη Καλλιεργειών

Insignia® 20 WG

Μυκητοκτόνο - Δίνει τέλος στο γλοιοσπόριο και το κυκλοκόνιο της ελιάς!

Δείτε περισσότερα...
Επάνω