Agricultural Solutions
Agricultural Solutions

Βαμβάκι

Βαμβάκι: Μια απαιτητική καλλιέργεια!

Η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι μια άκρως απαιτητική καλλιέργεια. Η φροντίδα ξεκινά από τα πρώτα κιόλας στάδια.

Προετοιμασία του εδάφους

Για τη σπορά του βαμβακιού, είναι κρίσιμο να γίνει η σωστή εδαφοκατεργασία στο έδαφος. Η σωστή προετοιμασία του εδάφους και η ύπαρξη κατάλληλης υγρασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της σποράς.

Λίπανση

Η λίπανση είναι σημαντικός παράγοντας για την σωστή ανάπτυξη του βαμβακιού ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις φυσιολογικές τους λειτουργίες και να είναι υγιής.

Άρδευση

Το βαμβάκι πρόκειται για μια καλλιέργεια που είναι απαιτητική σε νερό. Η συχνότητα και η ποσότητα θα πρέπει να γίνονται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ βλαστικής ανάπτυξης και καρποφορίας.

Φυτοπροστασία

 • Ζιζανιοκτόνα

Εφαρμόζεται κυρίως με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά με κύριο στόχο την κατπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων όπως αγριοτοματιά, μουχρίτσα και αγριοπιπεριά.

 • Εντομοκτόνα

Οι εντομολογικές προσβολές ξεκινούν από τα πρώτα κιόλας στάδια της εγκατάστασης τη φυτείας και εξελίσσονται ως τους θερινούς μήνες. Η πιο σημαντική προσβολή είναι αυτή από το πράσινο σκουλήκι.

 • Ρυθμιστές ανάπτυξης

Από τις πολύ σημαντικές επεμβάσεις καθώς η σωστή εφαρμογή τους εξασφαλίζει την ποιοτική απόδοση της καλλιέργειάς μας. Η ρύθμιση της βλάστησης και της καρποφορίας γίνεται νωρίς το καλοκαίρι. Η αποφύλλωση, μια ακόμα απαραίτητη επέμβαση, βοηθά στη διευκόλυνση της παραγωγής αλλά και στις ποιοτικές αποδόσεις.

Δείτε παρακάτω πληροφορίες για τις ποικιλίες FiberMax® της BASF:

Η νέα..."αύρα"

Νέα, πολύ πρώιμη ποικιλία με μέγιστο δυναμικό απόδοσης σε σύσπορο και ίνα. Καρποφορεί από τον 5ο-6ο κόμπο. Είναι φυτό με ισχυρό στέλεχος, καθορισμένης ανάπτυξης, με πλούσια καρποφορία και ευκολία στη διαχείριση. Ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό άνοιγμα και την άριστη συγκομιδή.

Ιδανική για πρώιμες ή όψιμες σπορές. Ποικιλία που παρέχει στον παραγωγό τη δυνατότητα να επιτύχει πρώιμη και υψηλή σε απόδοση συγκομιδή σε ευρύ φάσμα εδαφών.

Πλεονεκτήματα

 • Εντυπωσιακά πρώιμη ποικιλία
 • Ζωηρή αρχική ανάπτυξη
 • Θαμνώδες φυτό
 • Πλούσια καρποφορία
 • Καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Carla εδώ

Ποικιλία με ξεχωριστή εμφάνιση, συμπαγή φυτά με σκούρο πράσινο χρώμα και μεγάλα καρύδια πάνω σε κοντούς καρποφόρους βραχίονες.

Σχήμα σύλλου παλαμοειδές, μέγεθος φυτού μεσαίο. Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών. Έχει καλή συμπεριφορά σε συνθήκες έλλειψης νερού.

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη
 • Άριστη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Βαθύ ριζικό σύστημα
 • Αντοχή σε συνθήκες έλλειψης νερού
 • Υψηλό δυναμικό παραγωγής σε σύσπορο

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Carmen εδώ

Η δυναμική ποικιλία Fibermax®

Η Celia είναι μια μεσο-πρώιμη ποικιλία με σχετικά καθορισμένο τρόπο ανάπτυξης, βαθύ ριζικό σύστημα και με ισχυρό κεντρικό στέλεχος ώστε να μην πλαγιάζει.

Η Celia παρουσιάζει πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε πολλούς τύπους εδαφών και μεγάλη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση προσφέροντας εξαιρετική απόδοση σε σύσπορο και σε ίνα.

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη, με ευκολία στη διαχείριση
 • Ευρεία προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη
 • Υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο
 • Υψηλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετική ποιότητα ίνας

Δείτε περισσότερα για τη Celia εδώ

Ελ...κυστικά πρώιμη και παραγωγική

Πρώιμη ποικιλία που ξεχωρίζει για τη γρήγορη αρχική ανάπτυξη και το ισχυρό ριζικό σύστημα, που την καθιστά ιδανική ποικιλία ακόμα και για αδύνατα εδάφη.

Παρουσιάζει πολύ καλή συμπεριφορά σε συνθήκες stress και έλλειψης νερού, ενώ διακρίνεται για την πλούσια και συνεχή καρποφορία. Η ανεκτικότητά της στην αδρομύκωση είναι εξαιρετική. Τα δυνατά της σημεία είναι το πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής σύσπορου, η ανοχή στην αδρομύκωση και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας.

 • Εξαιρετική μεταβροχική συμπεριφορά
 • Πρώϊμη και υπερπαραγωγική
 • Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
 • Πλούσια καρποφορία
 • Υψηλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ίνας

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Elsa εδώ

Ξεπερνώντας τα καθιερωμένα

Η ποικιλία Fiona αποτελεί ό,τι πιο καινοτόμο έχει να παρουσιάσει το γενετικό πρόγραμμα της εταιρείας BASF με εστίαση κυρίως στην απόδοση σε ίνα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Είναι κατάλληλη για κανονικές σπορές καθώς και για πρώιμες περιοχές (συνιστάται για σπορά Απριλίου).

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη
 • Καθορισμένης ανάπτυξης
 • Εύκολα διαχειρίσιμη
 • Αξεπέραστα ποιοτικά χαρακτηριστικά
 • Απόδοση σε ίνα στο 44%

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Fiona εδώ

Μεσοπρώιμη ποικιλία με καθορισμένο τρόπο ανάπτυξης και μεγάλα καρύδια. Σχήμα φύλλου παλαμοειδές, μέγεθος φυτού μεσαίο. Ανταποκρίνεται εύκολα στις καλλιεργητικές φροντίδες.

Είναι πολύ παραγωγική με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών. Έχει καλή συμπεριφορά σε συνθήκες έλλειψης νερού. Ποικιλία ανεκτική στις αδρομυκώσεις.

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη, με ευκολία στη διαχείριση
 • Ευρεία προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη
 • Σταθερά υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα
 • Ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετική ποιότητα και απόδοση ίνας

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Flora εδώ

Επάνω