Βαμβάκι

Βαμβάκι: Μια απαιτητική καλλιέργεια!

Η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι μια άκρως απαιτητική καλλιέργεια. Η φροντίδα ξεκινά από τα πρώτα κιόλας στάδια.

Προετοιμασία του εδάφους

Για τη σπορά του βαμβακιού, είναι κρίσιμο να γίνει η σωστή εδαφοκατεργασία στο έδαφος. Η σωστή προετοιμασία του εδάφους και η ύπαρξη κατάλληλης υγρασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της σποράς.

Λίπανση

Η λίπανση είναι σημαντικός παράγοντας για την σωστή ανάπτυξη του βαμβακιού ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις φυσιολογικές τους λειτουργίες και να είναι υγιής.

Άρδευση

Το βαμβάκι πρόκειται για μια καλλιέργεια που είναι απαιτητική σε νερό. Η συχνότητα και η ποσότητα θα πρέπει να γίνονται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ βλαστικής ανάπτυξης και καρποφορίας.

Φυτοπροστασία

  • Ζιζανιοκτόνα

Εφαρμόζεται κυρίως με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά με κύριο στόχο την κατπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων όπως αγριοτοματιά, μουχρίτσα και αγριοπιπεριά.

  • Εντομοκτόνα

Οι εντομολογικές προσβολές ξεκινούν από τα πρώτα κιόλας στάδια της εγκατάστασης τη φυτείας και εξελίσσονται ως τους θερινούς μήνες. Η πιο σημαντική προσβολή είναι αυτή από το πράσινο σκουλήκι.

  • Ρυθμιστές ανάπτυξης

Από τις πολύ σημαντικές επεμβάσεις καθώς η σωστή εφαρμογή τους εξασφαλίζει την ποιοτική απόδοση της καλλιέργειάς μας. Η ρύθμιση της βλάστησης και της καρποφορίας γίνεται νωρίς το καλοκαίρι. Η αποφύλλωση, μια ακόμα απαραίτητη επέμβαση, βοηθά στη διευκόλυνση της παραγωγής αλλά και στις ποιοτικές αποδόσεις.

Νέες Ποικιλίες Βαμβακιού FiberMax® & Stoneville® από τη BASF

Εδώ μπορείτε να δείτε το νέο μας βίντεο για τις νέες ποικιλίες βαμβακιού FiberMax® & Stoneville®.

Επάνω