Agricultural Solutions
Agricultural Solutions

Pix® 5 SL

Η διαχρονική σου λύση για το βαμβάκι.

Πλεονεκτήματα

  • Βελτιώνει την πρωίμιση της παραγωγής
  • Ρυθμίζει την ανάπτυξη του φυτού
  • Διευκολύνει τις καλλιεργητικές πρακτικές (ψεκασμοί, αποφύλλωση, συγκομιδή)
  • Προωθεί την καλύτερη απόδοση του φυτού

Λεπτομέρειες προϊόντος

Όνομα Pix® 5 SL
Μορφή σκευάσματος Υδατικό διάλυμα (SL)
Συστατικά 5.0 % β/ο Mepiquat Chloride, 95.0 % β/β Βοηθητικές ουσίες

Ρυθμιστής ανάπτυξης του βαμβακιού για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμιση της παραγωγής. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος.

1) Μην ψεκάζετε το Ρix εάν αναμένεται βροχή ή προγραμματίζετε να ποτίσετε (με τεχνητή βροχή) μέσα στις επόμενες 8 ώρες.

2) Μην χρησιμοποιείτε το Ρix σε βαμβάκι που υποφέρει από έλλειψη νερού, από τροφοπενίες και από σοβαρές ζημιές από έντομα.

3) Για καλύτερη διαβροχή των φυτών προσθέστε στο ψεκαστικό διάλυμα προσκολλητικό.

4) Οι τρεις εφαρμογές δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Η μία εφαρμογή να γίνεται μόνο εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την είσοδο στον αγρό.

-Φυτοτοξικότητα:Δεν είναι φυτοτοξικό στο βαμβάκι και στις δόσεις που συνιστάται, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Το Ρix συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα. Το ψεκαστικό διάλυμα του μίγματος πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του.

Βαμβάκι

Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Ρυθμιστής ανάπτυξης για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης 1) 150 κ.εκ./στρέμμα, ή 2) 50 κ.εκ./στρέμμα Καθολικός ψεκασμός του φυλλώματος με τουλάχιστον 40-60 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα. Εφαρμόστε από την αρχή μέχρι και το τέλος της άνθισης. α) 1, ή β) 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες Δεν ορίζεται. -
Όνομα Pix® 5 SL
Μορφή σκευάσματος Υδατικό διάλυμα (SL)
Συστατικά 5.0 % β/ο Mepiquat Chloride, 95.0 % β/β Βοηθητικές ουσίες

Ρυθμιστής ανάπτυξης του βαμβακιού για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμιση της παραγωγής. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος.

1) Μην ψεκάζετε το Ρix εάν αναμένεται βροχή ή προγραμματίζετε να ποτίσετε (με τεχνητή βροχή) μέσα στις επόμενες 8 ώρες.

2) Μην χρησιμοποιείτε το Ρix σε βαμβάκι που υποφέρει από έλλειψη νερού, από τροφοπενίες και από σοβαρές ζημιές από έντομα.

3) Για καλύτερη διαβροχή των φυτών προσθέστε στο ψεκαστικό διάλυμα προσκολλητικό.

4) Οι τρεις εφαρμογές δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Η μία εφαρμογή να γίνεται μόνο εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την είσοδο στον αγρό.

-Φυτοτοξικότητα:Δεν είναι φυτοτοξικό στο βαμβάκι και στις δόσεις που συνιστάται, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Το Ρix συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα. Το ψεκαστικό διάλυμα του μίγματος πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του.

Εχθροί/ασθένειες Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
Ρυθμιστής ανάπτυξης για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης 1) 150 κ.εκ./στρέμμα, ή 2) 50 κ.εκ./στρέμμα Καθολικός ψεκασμός του φυλλώματος με τουλάχιστον 40-60 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα. Εφαρμόστε από την αρχή μέχρι και το τέλος της άνθισης. α) 1, ή β) 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες Δεν ορίζεται. -
Ετικέτα Pix_5_SL (label)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Pix_5_SL (sds)

Γιατί Pix® 5 SL?

Η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι άκρως απαιτητική. Η φροντίδα ξεκινά από τα πρώτα κιόλας στάδια και είναι σημαντικό να συνεχιστεί μέχρι τη συγκομιδή.

Η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επεμβάσεις, καθώς η σωστή εφαρμογή τους εξασφαλίζει την ποιοτική απόδοση της καλλιέργειας. Η ρύθμιση της βλάστησης και της καρποφορίας γίνεται το καλοκαίρι. Η αποφύλλωση, μια ακόμα απαραίτητη επέμβαση, βοηθά στη διευκόλυνση της παραγωγής αλλά και στις ποιοτικές αποδόσεις.

Το Pix® 5SL είναι η διαχρονική λύση για τη ρύθμιση ανάπτυξης του βαμβακιού, μέσα από την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμιση της παραγωγής. Το Pix® 5SL παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος και ρυθμίζοντας την ανάπτυξη του φυτού διευκολύνει τις καλλιεργητικές πρακτικές. 

H δόση και ο τρόπος εφαρμογής του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό απο τη ποικιλία και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Pix® 5SL μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

Το Pix® 5SL είναι ένας διασυστηματικός ρυθμιστής του μεταβολισμού και της ανάπτυξης των φυτών που ρυθμίζει την ανάπτυξη της βλάστησης (ύψος-πλάτος), αυξάνει τη περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και τη φωτοσυνθετική ικανότητα, την αντοχή, τη πρωιμότητα, το δέσιμο και το βάρος των καρυδιών.

Με το Pix® 5SL το φυτό του βαμβακιού σπαταλά λιγότερη  ενέργεια για την παραγωγή βλάστησης, η ανθοφορία και η καρποφορία που ακολουθούν εκμεταλλεύονται πλήρως τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης, με αποτέλεσμα το φυτό να αναπτύσσει περισσότερα και πιο γεμάτα καρύδια, τα οποία είναι συγκεντρωμένα κοντά στο στέλεχος του φυτού.

Το «πιξάρισμα» του βαμβακιού έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του παραγωγού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της καλλιέργειάς του.

Το Pix® 5SL είναι ενα απαραίτητο εργαλείο για κάθε χωράφι βαμβακιού και επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ποιοτική παραγωγή της κάθε ποικιλίας, για τα δεδομένα της περιοχής και της καλλιεργητικής περιόδου.

 BASF Ελλάς

BASF Ελλάς

Επάνω