Εσπεριδοειδή [Citrus sp.]

Τα εσπεριδοειδή ανήκουν στην οικογένεια των Ρυτοειδών, του γένους Κίτρος (Citrus), τα οποία είναι γνωστά ως "ξινά", εξαιτίας της γεύσης των καρπών τους. Είναι χαμηλά δέντρα, αειθαλή, με μεγάλες απαιτήσεις σε νερό και γόνιμα εδάφη. Ευδοκιμούν στις τροπικές, ημιτροπικές και εύκρατες χώρες, καθώς δεν αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Για αυτό, στην Ελλάδα καλλιεργούνται σε παραθαλάσσιες ζώνες και σε περιοχές όπου το κλίμα είναι ζεστό, με υγρασία, αλλά χωρίς απότομες μεταβολές και πτώσεις της θερμοκρασίας.

Τα εσπεριδοειδή είναι πολύ ευαίσθητα στην παγωνιά, η οποία μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην καλλιέργεια.

Σκευάσματα εγκεκριμένα για τα εσπεριδοειδή:

Επάνω