Nealta® 20 SC

Εφαρμογή ακριβείας ενάντια στα μικροσκοπικά σας προβλήματα

Nealta® 20 SC

Εφαρμογή ακριβείας ενάντια στα μικροσκοπικά σας προβλήματα


Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή δράση κατά των τετρανύχων, ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία
 • Με γρήγορη αρχική δράση και υψηλή διάρκεια προστασίας
 • Ανθεκτικό στην έκλπλυση από τη βροχή
 • Κατάλληλο για προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Nealta 20 SC (sds)

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γενικές πληροφορίες

Όνομα Nealta® 20 SC
Μορφή σκευάσματος Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Συστατικά 80.79 % β/β Βοηθητικές ουσίες, 20.0 % β/ο Cyflumetofen
Σημείωση

2198 / 09-02-2017

Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2021

Τρόπος δράσης

Το Nealta® 20 SC είναι ένα ακαρεοκτόνο που προορίζεται για την καταπολέμηση ακάρεων σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, τομάτα, μελιτζάνα, φράουλες υπό κάλυψη και καλλωπιστικά φυτά σε γλάστρες. Έχει δράση στομάχου και επαφής, με υψηλή αποτελεσματικότητα στις κινητές μορφές των ακάρεων. Η δραστική του ουσία, cyflumetofen, ταξινομείται στην ομάδα 25 του IRAC, ως παρεμποδιστής της μεταφοράς ηλεκτρονίων στο μιτοχονδριακό σύμπλοκο II.

Παρατηρήσεις

1) Το Nealta® 20 SC είναι κατάλληλο για τα προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ακάρεων, καθώς δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στα Typhlodromus pyri, Euseuius filandicus, Kampimodromus aberrans, Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Orius strigicollis, Amblyseius cucumeris και Amblyseius californicus από την χρήση του σύμφωνα με την ΟΓΠ.

2) Η αποτελεσματικότητα του Nealta® 20 SC δεν μειώνεται, εφόσον το ψεκαστικό διάλυμα στεγνώσει πάνω στο φύλλωμα της καλλιέργειας, ακόμη και σε περίπτωση που ακολουθήσει βροχόπτωση ή δροσιά. Εντούτοις, δεν συστήνεται να γίνει εφαρμογή του Nealta® 20 SC αν αναμένεται βροχή σύντομα (1 ώρα) μετά την εφαρμογή του.

3) Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

Ανθεκτικότητα:

 • Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
 • Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των τοπικών προγραμμάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ακάρεων και τα συνιστώμενα όρια οικονομικής ζημιάς για κάθε είδος ακάρεος.
 • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης καταπολέμηση των ακάρεων.
 • Να διενεργείται βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος με το ψεκαστικό υγρό, στις προτεινόμενες δόσεις.
 • Να ακολουθείτε τεχνικές σωστής εφαρμογής για να μεγιστοποιήσετε τη δράση του προϊόντος. Οι ανεπαρκείς εφαρμογές θα επιτρέψουν στα ακάρεα που θα επιβιώσουν να αναπτύξουν ξανά τον πληθυσμό τους, να αυξήσουν την πίεση προσβολής για το σκεύασμα και αυτό να οδηγήσει πιθανόν σε προβλήματα ανθεκτικότητας στο μέλλον.
 • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη σημαντική μείωση στην ευαισθησία τους στο σκεύασμα.

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία εργασίας (μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα) και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.

Φυτοτοξικότητα:

Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής το NEALTA® 20 SC δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα.

Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 3ου φύλλου (BBCH 13-89). 2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες Δεν ορίζεται. Για θάμνους και καλλωπιστικά φυτά σε γλαστράκια, θερμοκηπίου μόνο.
Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 13 - 89) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 1 ημέρα Για μελιτζάνα θερμοκηπίου μόνο.
Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13 - 89) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 1 ημέρα Για μελιτζάνα υπαίθρου μόνο.
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13 - 89) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 1 ημέρα Για μελιτζάνα υπαίθρου μόνο.
Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 7 ημέρες -
Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος.Εφαρμόστε από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 13-89). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 1 ημέρα Για τομάτα υπαίθρου μόνο.
Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 13 - 89) 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 1 ημέρα Για τομάτα θερμοκηπίου μόνο.
Ακάρεα [Phytonemus pallidus]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι και την 2η συγκομιδή (BBCH 13-89). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 1 ημέρα Για φράουλα θερμοκηπίου, ή υπαίθρου υπό χαμηλή κάλυψη.
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
100 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι και την 2η συγκομιδή (BBCH 13-89). 1 εφαρμογή ανά δύο έτη 1 ημέρα Για φράουλα θερμοκηπίου, ή υπαίθρου υπό χαμηλή κάλυψη.

Εικονογράμματα κινδύνου

 • GHS-07
 • GHS-08
 • GHS-09

Γενικές πληροφορίες

Όνομα Nealta® 20 SC
Μορφή σκευάσματος Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Συστατικά 80.79 % β/β Βοηθητικές ουσίες, 20.0 % β/ο Cyflumetofen
Σημείωση

2198 / 09-02-2017

Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2021

Τρόπος δράσης

Το Nealta® 20 SC είναι ένα ακαρεοκτόνο που προορίζεται για την καταπολέμηση ακάρεων σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, τομάτα, μελιτζάνα, φράουλες υπό κάλυψη και καλλωπιστικά φυτά σε γλάστρες. Έχει δράση στομάχου και επαφής, με υψηλή αποτελεσματικότητα στις κινητές μορφές των ακάρεων. Η δραστική του ουσία, cyflumetofen, ταξινομείται στην ομάδα 25 του IRAC, ως παρεμποδιστής της μεταφοράς ηλεκτρονίων στο μιτοχονδριακό σύμπλοκο II.

Παρατηρήσεις

1) Το Nealta® 20 SC είναι κατάλληλο για τα προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ακάρεων, καθώς δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στα Typhlodromus pyri, Euseuius filandicus, Kampimodromus aberrans, Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Orius strigicollis, Amblyseius cucumeris και Amblyseius californicus από την χρήση του σύμφωνα με την ΟΓΠ.

2) Η αποτελεσματικότητα του Nealta® 20 SC δεν μειώνεται, εφόσον το ψεκαστικό διάλυμα στεγνώσει πάνω στο φύλλωμα της καλλιέργειας, ακόμη και σε περίπτωση που ακολουθήσει βροχόπτωση ή δροσιά. Εντούτοις, δεν συστήνεται να γίνει εφαρμογή του Nealta® 20 SC αν αναμένεται βροχή σύντομα (1 ώρα) μετά την εφαρμογή του.

3) Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

Ανθεκτικότητα:

 • Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
 • Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των τοπικών προγραμμάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ακάρεων και τα συνιστώμενα όρια οικονομικής ζημιάς για κάθε είδος ακάρεος.
 • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης καταπολέμηση των ακάρεων.
 • Να διενεργείται βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος με το ψεκαστικό υγρό, στις προτεινόμενες δόσεις.
 • Να ακολουθείτε τεχνικές σωστής εφαρμογής για να μεγιστοποιήσετε τη δράση του προϊόντος. Οι ανεπαρκείς εφαρμογές θα επιτρέψουν στα ακάρεα που θα επιβιώσουν να αναπτύξουν ξανά τον πληθυσμό τους, να αυξήσουν την πίεση προσβολής για το σκεύασμα και αυτό να οδηγήσει πιθανόν σε προβλήματα ανθεκτικότητας στο μέλλον.
 • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη σημαντική μείωση στην ευαισθησία τους στο σκεύασμα.

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία εργασίας (μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα) και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.

Φυτοτοξικότητα:

Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής το NEALTA® 20 SC δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα.

Back
Αχλαδιά - Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Βερυκοκιά - Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Γκρέιπφρουτ - Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Δένδρα και θάμνοι (φυτώριο) - Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 3ου φύλλου (BBCH 13-89).
Αριθμός επεμβάσεων
2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
Για θάμνους και καλλωπιστικά φυτά σε γλαστράκια, θερμοκηπίου μόνο.
Back
Ιαπωνική μουσμουλιά - Μούσμουλο - Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Κυδωνιά - Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Λεμονιά - Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Μανταρίνι - Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Μελιτζάνα θερμοκηπίου - Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 13 - 89)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
1 ημέρα
Σημείωση
Για μελιτζάνα θερμοκηπίου μόνο.
Back
Μελιτζάνα υπαίθρου - Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13 - 89)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
1 ημέρα
Σημείωση
Για μελιτζάνα υπαίθρου μόνο.
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13 - 89)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
1 ημέρα
Σημείωση
Για μελιτζάνα υπαίθρου μόνο.
Back
Μηλιά - Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Μοσχολέμονο - Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Μουσμουλιά - Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος (BBCH 11-85).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Πορτοκαλιά - Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Ροδακινιά - Ακάρεα - Τετράνυχοι [Tetranychus sp.]
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και την πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία χρώματος. (BBCH 11-85)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
7 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Τομάτα - Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος.Εφαρμόστε από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 13-89).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
1 ημέρα
Σημείωση
Για τομάτα υπαίθρου μόνο.
Back
Τομάτα θερμοκηπίου - Κίτρινος τετράνυχος
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 13 - 89)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
1 ημέρα
Σημείωση
Για τομάτα θερμοκηπίου μόνο.
Back
Φράουλα - Ακάρεα [Phytonemus pallidus]
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι και την 2η συγκομιδή (BBCH 13-89).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
1 ημέρα
Σημείωση
Για φράουλα θερμοκηπίου, ή υπαίθρου υπό χαμηλή κάλυψη.
Συνιστώμενη δόση
100 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος. Εφαρμόστε από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι και την 2η συγκομιδή (BBCH 13-89).
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή ανά δύο έτη
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
1 ημέρα
Σημείωση
Για φράουλα θερμοκηπίου, ή υπαίθρου υπό χαμηλή κάλυψη.

Εικονογράμματα κινδύνου

 • GHS-07
 • GHS-08
 • GHS-09

Γιατί Nealta® 20 SC?

Το Nealta® είναι το νέο ακαρεοκτόνο της BASF και περιέχει τη δραστική ουσία Cyflumetofen, τον μοναδικό εγκεκριμένο εκπρόσωπο της νέας χημικής ομάδας 25 του IRAC.

Δεν εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με άλλες χημικές ομάδες ακαρεοκτόνων και δρα εξαιρετικά σε όλα τα κινητά στάδια του κόκκινου και του κίτρινου τετρανύχου και δευτερογενώς στα θερινά αυγά.

Επάνω