Πατάτες

Η βάση μιας ισορροπημένης διατροφής.

Η BASF δίνει αξία στην πατάτα

Η πατάτα αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αλλά και απαιτητικές καλλιέργειες στην Ελλάδα.

Εμείς στη BASF στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό που προσπαθεί να καλλιεργήσει αποδοτικά και κατανοούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά.

Έχουμε την εμπειρία αλλά και τις λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, τις ασθένειες και τους κύριους εχθρούς που προσβάλλουν την καλλιέργεια της πατάτας.

Η BASF κατανοεί τα προβλήματα του παραγωγού

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τον παραγωγό να επιτύχει υψηλή παραγωγή ως προς την ποιότητα και την ποσότητα, αξιοποιώντας στο έπακρο κάθε στρέμμα της καλλιέργειάς του.

Για να επιτευχθεί ο στόχος επενδύουμε στην καινοτομία του χαρτοφυλακίου μας και στη συνεχή ενημέρωση των παραγωγών, έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρη αναγνώριση των προβλημάτων και ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Προκλήσεις στην καλλιέργεια της πατάτας

Ο περονόσπορος και η αλτερνάρια είναι από τις κυριότερες ασθένειες που προσβάλλουν την καλλιέργεια της πατάτας. Η μη πρόληψη από τις ασθένειες και τους εχθρούς, όπως νηματώδεις, σιδηροσκούληκο και το δορυφόρο, προκαλεί μείωση της ετήσιας παραγωγής, έως και ολικές καταστροφές.

  • Περονόσπορος

Πρώτα προσβάλλονται τα κατώτερα φύλλα, εμφανίζοντας κιτρινωπές κηλίδες, αργότερα γίνοται καστανωπές. Αν οι συνθήκες είναι ευνοοϊκές (υγρός καιρός) στην κάτω επιφάνεια του φύλλου εμφανίζεται η χαρακτηριστική υπόλευκη εξάνθηση.

  • Αλτερνάρια

Προσβάλλει φύλλα, στελέχη και κονδύλους εμφανίζοντας κηλίδες με ομόκεντρους κύκλους, σαν στόχος.

  • Δορυφόρος

Οι προνύμφες και τα ακμαία τρέφονται με τα φύλλα. Τα πρώτα συμπτώματα είναι ακανόνιστο φάγωμα των φύλλων περιφερειακά, και αν δεν γίνει έγκυρη καταπολέμηση μπορεί να καταστρέψει τελείως το φύλλωμα της καλλιέργειας, μειώνοντας την παραγωγή και υποβαθμίζοντας την ποιότητα.

Επάνω