Κριθάρι

Το κριθάρι αποτελεί σημαντικότατο σιτηρό που καλλιεργείται για τις βιομηχανίες ζωοτροφών, ζυθοποιίας και ποτοποιίας.

Το κριθάρι στην αγορά

Κάθε χρόνο σχεδόν 1,9 τόνοι κριθαριού χρησιμοποιούνται για τη βυνοποιία, με τη βιομηχανία ζυθοποιίας του Ηνωμένου Βασιλείου να αποτελεί το μεγαλύτερο αγοραστή κριθαριού. Το ανοιξιάτικο κριθάρι χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή βύνης για ποτοποιία και ως βάση της μπύρα τύπου lager, ενώ οι χειμερινές ποικιλίες χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή μπύρας τύπου ale, αλλά και τροφίμων.

Η συμβολαιακή γεωργία διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα καθώς, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζουν ότι παράγονται οι σωστές ποικιλίες αλλά και ότι θα υπάρξει μια τελική αγορά για την καλλιέργεια. Η σύμβαση θα πρέπει να διευκρινίζει τις παραμέτρους του κόκκου, που είναι βασικοί για την επιτυχημένη παραγωγή βύνης, περιλαμβάνοντας τα εξής:

  • Στοχευμένη περιεκτικότητα κόκκου σε άζωτο
  • Ελάχιστη βλάστηση
  • Μέγεθος κόκκου
  • Μέγιστη υγρασία και απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων

Η σημασία της αντιστοίχισης της σωστής ποικιλίας της τελικής αγοράς, με την κατάσταση της καλλιέργειας, αποτελεί το πρώτο κρίσιμο βήμα προκειμένου να πληρούνται οι προδιαγραφές της σύμβασης.

Έλεγχος ασθενειών στο κριθάρι

Η συγκομιδή στο κριθάρι γίνεται από ολόκληρο το φυτό, οπότε είναι ζωτικής σημασίας να προστατευτούν όλα τα φύλλα, το στέλεχος, τα σταχύδια (άγανα) και το στάχυ από την ασθένεια. Καθώς το κριθάρι συνήθως περιορίζεται από τον αριθμό των κόκκων και των βλαστών, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί η ασθένεια από την αρχή της περιόδου, έτσι ώστε να παραμείνει η καλλιέργεια χωρίς ασθένεια από το αδέλφωμα και στο εξής.

Οι βασικές ασθένειες του φυλλώματος από τις οποίες θα πρέπει να προφυλαχθεί η καλλιέργεια είναι:

  • Ελµινθοσπορίωση
  • Ρυγχοσπορίωση
  • Ραμουλάρια

Και σε μικρότερη έκταση το ωίδιο. Η καστανή σκωρίαση θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη για τη στρατηγική του ψεκασμού, ειδικότερα αργά κατά την καλλιεργητική περίοδο.

Τα σκευάσματα SDHI και οι τριαζόλες αποτελούν βασικούς πυλώνες για τον έλεγχο των ασθενειών σε καλλιέργειες κριθαριού.

Επάνω