Τριτικάλε

Το τριτικάλε καλλιεργείται κυρίως για ζωοτροφές.

Φυτοπροστασία για το Τριτικάλε

Οι ρυθμιστές ανάπτυξης σχετίζονται με το τριτικάλε γιατί πολλές ποικιλίες έχουν αρκετά μακρύ στέλεχος. Οι ρυθμιστές ανάπτυξης χρησιμεύουν στο να μειωθεί το μήκος του στελέχους, κάνοντας έτσι τα στελέχη δυνατότερα ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν μεγαλύτερο ριζικό σύστημα για την καλύτερη στερέωση του φυτού στο χωράφι.

Ένα πρόγραμμα ρυθμιστών ανάπτυξης φυτών (PGR) αποτελεί τον πιο συνεπή τρόπο για να επιτευχθεί η βέλτιστη φυλλική κάλυψη και αριθμός σταχυών. Επίσης, μειώνει την επικινδυνότητα με ενδυνάμωση της στερέωσης της καλλιέργειας, αυξάνοντας το μέγεθος του ριζικού συστήματος και μειώνοντας το ύψος του φυτού. Οι ρυθμιστές ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρμόζονται ξεκινώντας ήδη από το στάδιο ανάπτυξης 30.

Καθώς το τριτικάλε αποτελεί υβρίδιο σίκαλης και σίτου, μπορεί να προσβληθεί από ασθένειες που συνήθως πλήττουν τη σίκαλη και το σίτο. Οι πιο συχνές ασθένειες για τις οποίες πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις είναι:

  • Οι φθινοπωρινές καλλιέργειες μπορεί να πληγούν από φουζαρίωση.
  • Σηψιρριζία
  • Διάφορα είδη σκωρίασης
    • Ωίδιο
    • Κηλίδωση των φύλλων

Επάνω