Φιστικιά

Φιστικιά - Μια δυναμική καλλιέργεια!

Η καλλιέργεια της φιστικιάς είναι μια σημαντική καλλιέργεια στη χώρα μας, με ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις από χρονιά σε χρονιά. Καλλιεργείται σε διάφορες περιοχές της κεντρικής αλλά και βόρειας Ελλάδας.

Μάλιστα, το φημισμένο κελυφωτό Π.Ο.Π. φιστίκι αποτελεί ένα σημαντικό προϊόν, τόσο για την εγχώρια όσο και την εξωτερική αγορά λόγω της ανώτερης ποιότητάς του.

Αποτελεί μια καλλιέργεια που ευδοκιμεί εύκολα στη χώρα μας. Η σωστή διαχείριση της φιστικιάς βοηθά στην ετήσια παραγωγικότητά της, κυρίως για την μείωσης της παρενιαυτοφορίας. Η συνέπεια στις καλλιεργητικές φροντίδες όπως κλάδεμα, άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία είναι σημαντική για ποιοτικές αποδόσεις.

Σημαντικές ασθένειες για την φιστικιά:

  • Καμαροσπόριο

Προσβάλει τα φύλλα, τους καρπούς και τους βλαστούς.

Επάνω