Sercadis® 30 SC

Sercadis® - Τόσο ευέλικτο όσο χρειάζεστε

Sercadis® 30 SC

Sercadis® - Τόσο ευέλικτο όσο χρειάζεστε


Πλεονεκτήματα

  • Νέας γενιάς καρβοξαμίδιο Xemium®
  • Αξιόπιστος έλεγχος του ωιδίου και του φουζικλαδίου
  • Μεγάλη διάρκεια προστασίας
Ετικέτα

Sercadis_30_SC (label)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Sercadis 30 SC (sds)

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γενικές πληροφορίες

Όνομα Sercadis® 30 SC
Μορφή σκευάσματος Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Συστατικά 72.9 % β/β Βοηθητικές ουσίες, 30.0 % β/ο Fluxapyroxad
Σημείωση

60636 / 13-07-2017

Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2023

Τρόπος δράσης

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε αμπέλι, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, πατάτα, κολοκυνθοειδή, σολανώδη, καρότα, φυλλώδη λαχανικά, ανθοκράμβες, κεφαλωτές κράμβες και φράουλες με προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα. Το fluxapyroxad ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων και δρα σε βιοχημικό επίπεδο ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο ΙΙ (παρεμποδιστής του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος - SDHI, κατάταξη FRAC C2). Παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογέννεση.

Παρατηρήσεις

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluxapyroxad, η οποία ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Στη φιστικιά, την αμυγδαλιά, την καστανιά και την καρυδιά να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις εγκεκριμένες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Παρατηρήσεις:

1) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς, Καστανιάς και Καρυδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

2. Ο ψεκασμός αυτός πραγματοποιείται πάνω σε ραουλόδρομο (τροχιόδρομος κύλισης) με θάλαμο ψεκασμού, τύπου MAFEX.

3. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά.

4. Η χρήση στο Μαρούλι περιλαμβάνει και το μαρούλι iceberg, το μαρούλι σαλάτα, το στρογγυλό μαρούλι και το κοινό μαρούλι.

5. Η χρήση στη Σκαρόλα περιλαμβάνει το κιχώριο/ραντίτσιο και τα κατσαρά αντίδια.

6. Η χρήση στο Λάχανο περιλαμβάνει το κόκκινο λάχανο και το λάχανο σαβόι.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Το σκεύασμα είναι άχρωμο. Κατά τη χρήση του πριν τη φύτευση, ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσει ότι κανένας κόνδυλος που έχει ψεκαστεί με SERCADIS δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κατά λάθος προς κατανάλωση. Οι επενδεδυμένοι κόνδυλοι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.

Η εφαρμογή σε πατατόσπορο να πραγματοποιείται:

Μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κατά προτίμηση λίγο πριν τη φύτευση και χωρίς να υπερβεί το στάδιο των λευκών φύτρων. Η διαδικασία του ψεκασμού που χρησιμοποιείται πρέπει να επιτρέπει καλή διανομή του προϊόντος στο σύνολο των καθαρών κονδύλων.

Ωίδιο [Erysiphe necator]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
15 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο έκπτυξης των φύλλων και έως ότου οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα. (BBCH 11-83) 3 με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες 35 ημέρες -
Ωίδιο [Erysiphe necator]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
15 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο έκπτυξης των φύλλων και έως ότου οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα. (BBCH 11-83) 3 με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες 35 ημέρες -
Μονίλια [Monilinia laxa]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85) 3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες 14 ημέρες Για μικρής σημασίας χρήση.
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85) 3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες 14 ημέρες Για μικρής σημασίας χρήση.
Στεμφύλιο [Stemphylium sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
25-30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81) 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες 35 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
25-30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81) 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες 35 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
25-30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81) 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες 35 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
15 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81) 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες 35 ημέρες -
Ωίδιο [Sphaerotheca pannosa]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
15 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85) 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες 21 ημέρες -
Ανθράκνωση [Gnomonia leptostyla]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85) 3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες 14 ημέρες Για μικρής σημασίας χρήση.
Ανθράκνωση [Mycosphaerella maculiformis]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85) 3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες 14 ημέρες Για μικρής σημασίας χρήση.
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85) 3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες 14 ημέρες Για μικρής σημασίας χρήση.
Στεμφύλιο [Stemphylium sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
25-30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81) 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες 35 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
25-30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81) 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες 35 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
25-30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81) 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες 35 ημέρες -
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
15 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81) 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες 35 ημέρες -
Ωίδιο [Sphaerotheca pannosa]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
15 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85) 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες 21 ημέρες -
Ριζοκτόνια
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
20 κ.εκ./100 κιλά πατατόσπορου Εφαρμογή απ’ ευθείας στον πατατόσπορο πριν τη φύτευση με εξαιρετικά μικρού όγκου ψεκασμό (ULV). (BBCH 00) 1 εφαρμογή Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής. Ο ψεκασμός αυτός πραγματοποιείται πάνω σε ραουλόδρομο (τροχιόδρομος κύλισης) με θάλαμο ψεκασμού, τύπου MAFEX. )
Ωίδιο [Sphaerotheca pannosa]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
15 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85) 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες 21 ημέρες -
Ωίδιο [Erysiphe necator]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
15 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο έκπτυξης των φύλλων και έως ότου οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα. (BBCH 11-83) 3 με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες 35 ημέρες -
Καμαροσπόριο
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
30 κ.εκ./στρέμμα Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85) 3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες 14 ημέρες Για μικρής σημασίας χρήση.

Εικονογράμματα κινδύνου

  • GHS-08
  • GHS-09

Γενικές πληροφορίες

Όνομα Sercadis® 30 SC
Μορφή σκευάσματος Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Συστατικά 72.9 % β/β Βοηθητικές ουσίες, 30.0 % β/ο Fluxapyroxad
Σημείωση

60636 / 13-07-2017

Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2023

Τρόπος δράσης

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε αμπέλι, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, πατάτα, κολοκυνθοειδή, σολανώδη, καρότα, φυλλώδη λαχανικά, ανθοκράμβες, κεφαλωτές κράμβες και φράουλες με προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα. Το fluxapyroxad ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων και δρα σε βιοχημικό επίπεδο ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο ΙΙ (παρεμποδιστής του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος - SDHI, κατάταξη FRAC C2). Παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογέννεση.

Παρατηρήσεις

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluxapyroxad, η οποία ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Στη φιστικιά, την αμυγδαλιά, την καστανιά και την καρυδιά να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις εγκεκριμένες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Παρατηρήσεις:

1) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς, Καστανιάς και Καρυδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

2. Ο ψεκασμός αυτός πραγματοποιείται πάνω σε ραουλόδρομο (τροχιόδρομος κύλισης) με θάλαμο ψεκασμού, τύπου MAFEX.

3. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά.

4. Η χρήση στο Μαρούλι περιλαμβάνει και το μαρούλι iceberg, το μαρούλι σαλάτα, το στρογγυλό μαρούλι και το κοινό μαρούλι.

5. Η χρήση στη Σκαρόλα περιλαμβάνει το κιχώριο/ραντίτσιο και τα κατσαρά αντίδια.

6. Η χρήση στο Λάχανο περιλαμβάνει το κόκκινο λάχανο και το λάχανο σαβόι.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Το σκεύασμα είναι άχρωμο. Κατά τη χρήση του πριν τη φύτευση, ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσει ότι κανένας κόνδυλος που έχει ψεκαστεί με SERCADIS δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κατά λάθος προς κατανάλωση. Οι επενδεδυμένοι κόνδυλοι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.

Η εφαρμογή σε πατατόσπορο να πραγματοποιείται:

Μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Κατά προτίμηση λίγο πριν τη φύτευση και χωρίς να υπερβεί το στάδιο των λευκών φύτρων. Η διαδικασία του ψεκασμού που χρησιμοποιείται πρέπει να επιτρέπει καλή διανομή του προϊόντος στο σύνολο των καθαρών κονδύλων.

Back
Αμπέλι επιτραπέζιο - Ωίδιο [Erysiphe necator]
Συνιστώμενη δόση
15 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο έκπτυξης των φύλλων και έως ότου οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα. (BBCH 11-83)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
35 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Αμπέλι οινοποιήσιμο - Ωίδιο [Erysiphe necator]
Συνιστώμενη δόση
15 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο έκπτυξης των φύλλων και έως ότου οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα. (BBCH 11-83)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
35 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Αμυγδαλιά - Μονίλια [Monilinia laxa]
Συνιστώμενη δόση
30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για μικρής σημασίας χρήση.
Συνιστώμενη δόση
30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για μικρής σημασίας χρήση.
Back
Αχλαδιά - Στεμφύλιο [Stemphylium sp.]
Συνιστώμενη δόση
25-30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
35 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
25-30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
35 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
25-30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
35 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
15 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
35 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Βερυκοκιά - Ωίδιο [Sphaerotheca pannosa]
Συνιστώμενη δόση
15 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
21 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Καρυδιά - Ανθράκνωση [Gnomonia leptostyla]
Συνιστώμενη δόση
30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για μικρής σημασίας χρήση.
Back
Καστανιά - Ανθράκνωση [Mycosphaerella maculiformis]
Συνιστώμενη δόση
30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για μικρής σημασίας χρήση.
Συνιστώμενη δόση
30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για μικρής σημασίας χρήση.
Back
Μηλιά - Στεμφύλιο [Stemphylium sp.]
Συνιστώμενη δόση
25-30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
35 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
25-30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
35 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
25-30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
35 ημέρες
Σημείωση
-
Συνιστώμενη δόση
15 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 53-81)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
35 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Νεκταρινιά - Ωίδιο [Sphaerotheca pannosa]
Συνιστώμενη δόση
15 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
21 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Πατάτες (γενικά) - Ριζοκτόνια
Συνιστώμενη δόση
20 κ.εκ./100 κιλά πατατόσπορου
Χρόνος εφαρμογής
Εφαρμογή απ’ ευθείας στον πατατόσπορο πριν τη φύτευση με εξαιρετικά μικρού όγκου ψεκασμό (ULV). (BBCH 00)
Αριθμός επεμβάσεων
1 εφαρμογή
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.
Σημείωση
Ο ψεκασμός αυτός πραγματοποιείται πάνω σε ραουλόδρομο (τροχιόδρομος κύλισης) με θάλαμο ψεκασμού, τύπου MAFEX. )
Back
Ροδακινιά - Ωίδιο [Sphaerotheca pannosa]
Συνιστώμενη δόση
15 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
21 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Σταφίδα - Ωίδιο [Erysiphe necator]
Συνιστώμενη δόση
15 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από το στάδιο έκπτυξης των φύλλων και έως ότου οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα. (BBCH 11-83)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
35 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Φιστικιά - Καμαροσπόριο
Συνιστώμενη δόση
30 κ.εκ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. Εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 60-85)
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για μικρής σημασίας χρήση.

Εικονογράμματα κινδύνου

  • GHS-08
  • GHS-09

Γιατί Sercadis® 30 SC?

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε αμπέλι, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα με προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα.

Το fluxapyroxad ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδίων και παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογέννεση.

Επάνω