Προϊόντα

Βρείτε το ιδανικό προϊόν ή την ιδανική ψηφιακή υπηρεσία για καλύτερη απόδοση και ποιότητα!

Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί αποτελούν πάντα μια πρόκληση. Για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι σημαντικό για τον παραγωγό να έχει στη διάθεσή του εργαλεία για να πετύχει τους στόχους του. Η εξασφάλιση της απόδοσης και της ποιότητας είναι ύψιστης προτεραιότητας για τα γεωργικά προϊόντα.

Τα προϊόντα μας σας στηρίζουν να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Αξιοποιήστε στο βέλτιστο τη δυναμική της καλλιέργειάς σας.

Κατάλογος προϊόντων BASF

Κατάλογος προϊόντων BASF

Εδώ θα βρείτε λεπτομέρειες για όλα τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα και τους Σπόρους της BASF.

Αρχεία προϊόντων BASF

Αρχεία προϊόντων BASF

Εδώ θα βρείτε σε μορφή αρχείων (.pdf) τις ετικέτες, τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και ηλεκτρονικά έντυπα με τεχνικές πληροφορίες για τα προϊόντα της BASF.

Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τους σπόρους και τα υβρίδια της BASF.

Δείτε εδώ τα ψηφιακά εργαλεία της BASF.

Επάνω