Δείτε εδώ τους σπόρους και τα υβρίδια της BASF

Πληροφορίες για το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των σπόρων βαμβακιου FiberMax από τη BASF.

Πληροφορίες για το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών βαμβακιού Stoneville® της BASF.

Πληροφορίες για το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των υβριδίων ηλίανθου της BASF.

Πληροφορίες για το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των υβριδίων ελαιοκράμβης της BASF.

Πληροφορίες για το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών σπόρων Nunhems της BASF.

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Βαμβακιού CSF

Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα της BASF για την Πιστοποίηση του βαμβακιού, Certified Sustainable FiberMax®.

Δείτε περισσότερα...
Επάνω