Δείτε εδώ τους σπόρους και τα υβρίδια της BASF

FiberMax®

Πληροφορίες για το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των σπόρων βαμβακιου FiberMax από τη BASF.

Stoneville®

Πληροφορίες για το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών βαμβακιού Stoneville® της BASF.

InSun

Πληροφορίες για το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των υβριδίων ηλίανθου της BASF.

InVigor®

Πληροφορίες για το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των υβριδίων ελαιοκράμβης της BASF.

Ποικιλίες Σπόρων Nunhems

Πληροφορίες για το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών σπόρων Nunhems της BASF.

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Βαμβακιού CSF

Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα της BASF για την Πιστοποίηση του βαμβακιού, Certified Sustainable FiberMax®.

Δείτε περισσότερα...
Επάνω