Dash® HC
Διάφορα

Dash® HC

Διάφορα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Dash HC (sds)

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γενικές πληροφορίες

Όνομα Dash® HC
Μορφή σκευάσματος Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα
Συστατικά 37.5 % β/ο Μεθυλικοί εστέρες, 5.0 % β/ο Ολεϊκό οξύ, 22.5 % β/ο Φωσφορικοί εστέρες, 35.0 % β/β Βοηθητικές ουσίες
Σημείωση

107 / 2005

Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2019

Τρόπος δράσης

Το Dash είναι επιφανειοδραστική ουσία η οποία βελτιώνει και ευνοεί τη δράση των ζιζανιοκτόνων, των μυκητοκτόνων και των ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα μέσω της τροποποίησης των φυσικών χαρακτηριστικών του μίγματος. Μειώνει το pH, την επιφανειακή τάση (αυξάνει τον αριθμό των σταγόνων και την επιφάνεια επαφής), προστατεύει τη δραστική ουσία από την υποβάθμιση εξαιτίας της υπεριώδους ακτινοβολίας, αυξάνει την απορρόφηση μέσω της επιδερμίδας των φύλλων, αυξάνει την προσκόλληση και τέλος μειώνει την εξάτμιση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται εμφανώς η αποτελεσματικότητα.

Πεδίο εφαρμογής:Το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου, μυκητοκτόνου ή ρυθμιστή ανάπτυξης) με το οποίο συνδυάζεται.

Φυτοτοξικότητα:

Το Dash® HC δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τους περιορισμούς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με τα οποία συνδυάζεται η χρήση του.

Στόχοι:Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το οποίο συνδυάζεται.

Δόση:50 – 100 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού:20 – 40 λίτρα ανά στρέμμα.

Παρατηρήσεις

Να αποφεύγεται η χρήση του σε αποδυναμωμένες καλλιέργειες (δηλαδή σε καλλιέργειες που έχουν πληγεί από παγετό ή που υποφέρουν από προσβολές εντόμων, μυκητών, κ.λπ.)

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ακολουθούνται οι οδηγίες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το οποίο συνδυάζεται.

Συνδυαστικότητα

Συνδυάζεται με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως τα ζιζανιοκτόνα Arrat 25/50 WG (tritosulfuron + dicamba), Pulsar 4 SL (imazamox), Aura 20 EC (profoxydim), Rush 25 WG (rimsulfuron), Grid 75 WG (rimsulfuron + thifensulfuron), Fusilade 12.5 EC (fluazifop-p-butyl), Clincher 20 EC (cyhalofop butyl), Gulliver 50 WG (azimsulfuron), το μυκητοκτόνο Signum 26,7/6,7 WG (boscalid + pyraclostrobin) και το ρυθμιστή ανάπτυξης Regalis 10 WG (prohexadione-Ca), καθώς και λοιπά εγκεκριμένα σκευάσματα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, τα οποία προτείνουν τη χρήση τους σε συνδυασμό με επιφανειοδραστικές ουσίες στο βυτίο.

Εικονογράμματα κινδύνου

  • GHS-05
  • GHS-07
  • GHS-08
  • GHS-09

Γενικές πληροφορίες

Όνομα Dash® HC
Μορφή σκευάσματος Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα
Συστατικά 37.5 % β/ο Μεθυλικοί εστέρες, 5.0 % β/ο Ολεϊκό οξύ, 22.5 % β/ο Φωσφορικοί εστέρες, 35.0 % β/β Βοηθητικές ουσίες
Σημείωση

107 / 2005

Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2019

Τρόπος δράσης

Το Dash είναι επιφανειοδραστική ουσία η οποία βελτιώνει και ευνοεί τη δράση των ζιζανιοκτόνων, των μυκητοκτόνων και των ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα μέσω της τροποποίησης των φυσικών χαρακτηριστικών του μίγματος. Μειώνει το pH, την επιφανειακή τάση (αυξάνει τον αριθμό των σταγόνων και την επιφάνεια επαφής), προστατεύει τη δραστική ουσία από την υποβάθμιση εξαιτίας της υπεριώδους ακτινοβολίας, αυξάνει την απορρόφηση μέσω της επιδερμίδας των φύλλων, αυξάνει την προσκόλληση και τέλος μειώνει την εξάτμιση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται εμφανώς η αποτελεσματικότητα.

Πεδίο εφαρμογής:Το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου, μυκητοκτόνου ή ρυθμιστή ανάπτυξης) με το οποίο συνδυάζεται.

Φυτοτοξικότητα:

Το Dash® HC δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τους περιορισμούς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με τα οποία συνδυάζεται η χρήση του.

Στόχοι:Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το οποίο συνδυάζεται.

Δόση:50 – 100 κ.εκ./στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού:20 – 40 λίτρα ανά στρέμμα.

Παρατηρήσεις

Να αποφεύγεται η χρήση του σε αποδυναμωμένες καλλιέργειες (δηλαδή σε καλλιέργειες που έχουν πληγεί από παγετό ή που υποφέρουν από προσβολές εντόμων, μυκητών, κ.λπ.)

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ακολουθούνται οι οδηγίες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το οποίο συνδυάζεται.

Συνδυαστικότητα

Συνδυάζεται με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως τα ζιζανιοκτόνα Arrat 25/50 WG (tritosulfuron + dicamba), Pulsar 4 SL (imazamox), Aura 20 EC (profoxydim), Rush 25 WG (rimsulfuron), Grid 75 WG (rimsulfuron + thifensulfuron), Fusilade 12.5 EC (fluazifop-p-butyl), Clincher 20 EC (cyhalofop butyl), Gulliver 50 WG (azimsulfuron), το μυκητοκτόνο Signum 26,7/6,7 WG (boscalid + pyraclostrobin) και το ρυθμιστή ανάπτυξης Regalis 10 WG (prohexadione-Ca), καθώς και λοιπά εγκεκριμένα σκευάσματα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, τα οποία προτείνουν τη χρήση τους σε συνδυασμό με επιφανειοδραστικές ουσίες στο βυτίο.

Εικονογράμματα κινδύνου

  • GHS-05
  • GHS-07
  • GHS-08
  • GHS-09
Επάνω