LBG-01F34

Το μόνο σκεύασμα φωσφονικού καλίου με έγκριση Φ.Π.!

LBG-01F34

Το μόνο σκεύασμα φωσφονικού καλίου με έγκριση Φ.Π.!


Πλεονεκτήματα

  • Ταχεία απορρόφηση, υψηλή διασυστηματικότητα
  • Ενεργοποίηση των μηχανισμών φυσικής άμυνας του φυτού
  • Ιδανικό προϊόν για μίγματα βυτίου
  • Κατάλληλο για διαχείριση ανθεκτικότητας
Ετικέτα

LBG-01f34 professional (label)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

LBG 01F34 (sds)

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γενικές πληροφορίες

Όνομα LBG-01F34
Μορφή σκευάσματος Πυκνό διάλυμα (SL)
Συστατικά 51.7 % β/ο Potassium phosphonate, 48.3 % β/β Βοηθητικές ουσίες
Σημείωση

60491 / 22-12-2015

Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2019

Τρόπος δράσης

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο το οποίο ανήκει στην χημική ομάδα των phosphonates.

Παρατηρήσεις

1. Συνιστάται ο συνδυασμός του LBG-01F34 με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα επαφής δραστικής ουσίας mancozeb, folpet για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά μετά την άνθιση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται να γίνεται χρήση της ελάχιστης δόσης (0,3 λίτρα/στρέμμα) με μεσοδιάστημα 12-14 ημερών, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

2. Σε περίπτωση ανάμειξης να ακολουθείται ο μακρύτερος χρόνος επέμβασης πριν τη συγκομιδή και να τηρούνται οι πιο αυστηρές συστάσεις προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.

3. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.

4. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις ήσσονος σημασίας στο σπανάκι, στη μελιτζάνα, στα βατόμουρα, στα μύρτιλλα, στα σμέουρα, στα φραγκοστάφυλλα και στα ανθοκομικά φυτά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκεύασματος στις καλλιέργειες αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

5. Δεδομένου ότι στα καλλωπιστικά φυτά υπάρχουν πολλές ποικιλίες με διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας, συνιστάται πριν από τη χρήση να διεξαχθούν δοκιμαστικές εφαρμογές σε μικρό αριθμό φυτών.

6. Οι αναφερόμενες δόσεις (λίτρο ανά στρέμμα) έχουν υπολογιστεί σε potassium phosphonates.

Ανθεκτικότητα:

Mπορεί να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

Φυτοτοξικότητα:

∆εν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής.

Συνδυαστικότητα

Συνδυαστικότητα:

Το σκεύασµα δεν συνδυάζεται µε διαφυλλικά λιπάσµατα τα οποία περιέχουν άζωτο (νιτρικό και αµµωνιακό).

Να µην γίνεται ανάµειξη µε ελαιούχα σκευάσµατα.

Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα εάν στην καλλιέργεια έχει γίνει χρήση ελαιούχου σκευάσματος διότι παρεμποδίζει την εισχώρησή του σκευάσματος στο φυτό.

Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,546 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181). 3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες 14 ημέρες Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Περονόσπορος [Plasmopara viticola]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,4 λιτ./στρέμμα (max) Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στα στάδια από τo 6o φύλλο μέχρι το στάδιο πριν το κλείσιμο της σταφυλής. 5 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες 14 ημέρες -
Περονόσπορος [Plasmopara viticola]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,4 λιτ./στρέμμα (max) Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στα στάδια από τo 6o φύλλο μέχρι το στάδιο πριν το κλείσιμο της σταφυλής. 5 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες 14 ημέρες -
Περονόσπορος (peronospora sparsa)
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,3 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες Δεν ορίζεται. Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,3 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. 4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες Δεν ορίζεται. Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,546 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181). 3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες 14 ημέρες Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Αλτερνάρια [Alternaria solani]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,437 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο που το 10% των καρπών παρουσιάζει τον τυπικό χρωματισμό της ποικιλίας (BBCH 81). 5 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες 3 ημέρες Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,437 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο που το 10% των καρπών παρουσιάζει τον τυπικό χρωματισμό της ποικιλίας (BBCH 81). 5 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες 3 ημέρες Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,546 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181). 3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες 14 ημέρες Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,546 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181). 3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες 14 ημέρες Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Περονόσπορος (peronospora farinosa sp. spinaceae)
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,106 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στα στάδια από τo 2o φύλλο μέχρι το στάδιο σχηματισμού του τυπικού μεγέθους του μεγέθους της κεφαλής (ΒΒCH 12-49). 2 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες 14 ημέρες Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,546 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181). 3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες 14 ημέρες Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,546 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181). 3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες 14 ημέρες Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
0,546 λιτ./στρέμμα Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181). 3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες 14 ημέρες Για χρήση ήσσονος σημασίας.

Γενικές πληροφορίες

Όνομα LBG-01F34
Μορφή σκευάσματος Πυκνό διάλυμα (SL)
Συστατικά 51.7 % β/ο Potassium phosphonate, 48.3 % β/β Βοηθητικές ουσίες
Σημείωση

60491 / 22-12-2015

Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2019

Τρόπος δράσης

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο το οποίο ανήκει στην χημική ομάδα των phosphonates.

Παρατηρήσεις

1. Συνιστάται ο συνδυασμός του LBG-01F34 με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα επαφής δραστικής ουσίας mancozeb, folpet για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά μετά την άνθιση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται να γίνεται χρήση της ελάχιστης δόσης (0,3 λίτρα/στρέμμα) με μεσοδιάστημα 12-14 ημερών, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

2. Σε περίπτωση ανάμειξης να ακολουθείται ο μακρύτερος χρόνος επέμβασης πριν τη συγκομιδή και να τηρούνται οι πιο αυστηρές συστάσεις προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.

3. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.

4. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις ήσσονος σημασίας στο σπανάκι, στη μελιτζάνα, στα βατόμουρα, στα μύρτιλλα, στα σμέουρα, στα φραγκοστάφυλλα και στα ανθοκομικά φυτά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκεύασματος στις καλλιέργειες αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

5. Δεδομένου ότι στα καλλωπιστικά φυτά υπάρχουν πολλές ποικιλίες με διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας, συνιστάται πριν από τη χρήση να διεξαχθούν δοκιμαστικές εφαρμογές σε μικρό αριθμό φυτών.

6. Οι αναφερόμενες δόσεις (λίτρο ανά στρέμμα) έχουν υπολογιστεί σε potassium phosphonates.

Ανθεκτικότητα:

Mπορεί να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

Φυτοτοξικότητα:

∆εν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής.

Συνδυαστικότητα

Συνδυαστικότητα:

Το σκεύασµα δεν συνδυάζεται µε διαφυλλικά λιπάσµατα τα οποία περιέχουν άζωτο (νιτρικό και αµµωνιακό).

Να µην γίνεται ανάµειξη µε ελαιούχα σκευάσµατα.

Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα εάν στην καλλιέργεια έχει γίνει χρήση ελαιούχου σκευάσματος διότι παρεμποδίζει την εισχώρησή του σκευάσματος στο φυτό.

Back
Άλλοι καρποί δίχως πυρήνα - Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση
0,546 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181).
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Back
Αμπέλι επιτραπέζιο - Περονόσπορος [Plasmopara viticola]
Συνιστώμενη δόση
0,4 λιτ./στρέμμα (max)
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στα στάδια από τo 6o φύλλο μέχρι το στάδιο πριν το κλείσιμο της σταφυλής.
Αριθμός επεμβάσεων
5 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Αμπέλι οινοποιήσιμο - Περονόσπορος [Plasmopara viticola]
Συνιστώμενη δόση
0,4 λιτ./στρέμμα (max)
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στα στάδια από τo 6o φύλλο μέχρι το στάδιο πριν το κλείσιμο της σταφυλής.
Αριθμός επεμβάσεων
5 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
-
Back
Καλλωπιστικά φυτά - Περονόσπορος (peronospora sparsa)
Συνιστώμενη δόση
0,3 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.
Αριθμός επεμβάσεων
4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Συνιστώμενη δόση
0,3 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.
Αριθμός επεμβάσεων
4 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Back
Κράνμπερι - Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση
0,546 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181).
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Back
Μελιτζάνα υπαίθρου - Αλτερνάρια [Alternaria solani]
Συνιστώμενη δόση
0,437 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο που το 10% των καρπών παρουσιάζει τον τυπικό χρωματισμό της ποικιλίας (BBCH 81).
Αριθμός επεμβάσεων
5 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
3 ημέρες
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Συνιστώμενη δόση
0,437 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο που το 10% των καρπών παρουσιάζει τον τυπικό χρωματισμό της ποικιλίας (BBCH 81).
Αριθμός επεμβάσεων
5 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
3 ημέρες
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Back
Μύρτιλο - Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση
0,546 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181).
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Back
Σμέουρο κόκκινο, κίτρινο [Rubus idaeus] - Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση
0,546 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181).
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Back
Σπανάκι - Περονόσπορος (peronospora farinosa sp. spinaceae)
Συνιστώμενη δόση
0,106 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 7 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στα στάδια από τo 2o φύλλο μέχρι το στάδιο σχηματισμού του τυπικού μεγέθους του μεγέθους της κεφαλής (ΒΒCH 12-49).
Αριθμός επεμβάσεων
2 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Back
Φραγκοστάφυλλα (κόκκινα, πράσινα ή κίτρινα) - Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση
0,546 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181).
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Back
Φραγκοστάφυλο κόκκινο - Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση
0,546 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181).
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Back
Φραγκοστάφυλο μαύρο - Φυτόφθορα [Phytophthora sp.]
Συνιστώμενη δόση
0,546 λιτ./στρέμμα
Χρόνος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής. Προληπτικοί ψεκασμοί με μεσοδιάστημα 10-30 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στο στάδιο φουσκώματος των ανθών μέχρι την αρχή της ωρίμανσης (BBCH - 5181).
Αριθμός επεμβάσεων
3 με μεσοδιάστημα 10-30 ημέρες
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
14 ημέρες
Σημείωση
Για χρήση ήσσονος σημασίας.
Επάνω