Libfer
Διάφορα

Libfer

Διάφορα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Libfer SP (sds)

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γενικές πληροφορίες

Όνομα Libfer
Μορφή σκευάσματος Bρέξιμοι κόκκοι (WG)
Συστατικά 6.0 % Υδατοδιάλυτο σίδηρο (Fe), 4.0 % Χηλικό σίδηρο (Fe) με ortho-ortho EDDHA
Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019

Τρόπος δράσης

Το Libfer® είναι θρεπτικό ιχνοστοιχείο (λίπασμα), που ανήκει στο χήλικο σύμπλοκο σιδήρου (EDDHA) με πλήρως διαλυτή και μοκροκοκκώδη σύνθεση, εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας αιθυλενοδιαμίνης σιδηρονατρίου δις-(2-υδρό ξυφαινύλιο) (FeEDDHA) που περιέχει υδατοδιάλυτο σίδηρο (Fe) και χηλικό σίδηρο με ortho-ortho EDDHA. H πρακτική περιoχή σταθερότητας pH είναι 4–11 (σε υδατικό διάλυμα), πλήρως χηλωμένο (EN13366).

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της έλλειψης σιδήρου σε καλλιέργειες και καλλωπιστικά φυτά, τα οποία αναπτύσσονται σε αλκαλικά εδάφη και εδάφη ασβεστολιθικής προέλευσης.

Χρησιμοποιείται ως πηγή σιδήρου για υδροπονία και υδρολίπανση με θρεπτικά διαλύματα.

Συνιστάται για εφαρμογή στο έδαφος. Λόγω της πλήρους χήλωσης και μικροκοκκώδους μορφής, μπορούν να παραληφθούν εύκολα τα ιχνοστοιχεία από τα φυτά. Σε σύγκριση με ανόργανα ιχνοστοιχεία (π.χ. θειικά άλατα), για το ίδιο αποτέλεσμα απαιτούνται πολύ μικρότερες ποσότητες.

Οι χηλικές ενώσεις Libfer® SP αποδίδουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, όταν οι καλλιέργειες τροφοδοτούνται επαρκώς με νερό και με τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία και δεν καταπονούνται για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Οι συνθήκες που προκαλούν μια συγκεκριμένη έλλειψη, μπορούν επίσης να προκαλέσουν ελλείψεις άλλων θρεπτικών ιχνοστοιχείων.

Βεβαιώνεστε πάντα ότι έχετε επιβεβαιώσει το είδος της ελλείψεων πριν την εφαρμογή της μεθόδου αποκατάστασης.

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα, για να πληρεί υψηλότατες απαιτήσεις.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ειδικά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για απώλειες ή αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του προϊόντος.

Φυτοτοξικότητα:

Σε περίπτωση ενδεδειγμένης χρήσης και σωστής επεξεργασίας των προϊόντων μας, δεν μας είναι γνωστές αρνητικές επιπτώσεις.

Οι αναλογίες χρήσης υποδεικνύουν τα ανώτερα και τα κατώτερα όρια. Οι πραγματικές αναλογίες θα εξαρτηθούν από το βαθμό της έλλειψης, τον τύπο και το μέγεθος της καλλιέργειας και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ασφάλεια:

Βλαπτικά αποτελέσματα από τη σύμφωνη, με το σκοπό τους εφαρμογή και τη σωστή κατεργασία των προϊόντων μας, δεν μας είναι γνωστά. Με την προϋπόθεση της σωστής μεταχείρησής τους και της τήρησης των επιβαλλόμενων, κατά τη χρησιμοποίηση χημικών ουσιών, μέτρων προφύλαξης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων, καθώς και της εφαρμογής των, περεχομένων στα φυλλάδια ασφαλείας, πληροφοριών και οδηγιών, τα προϊόντα μας, με βάση την εμπειρία μας και τις πληροφορίες, που έχουμε στα χέρια μας, δεν προκαλούν βλαπτικά για την υγεία αποτελέσματα.

Συνδυαστικότητα

Συνδυαστικότητα:

Το Libfer® SP είναι συμβατό με όλες τις χηλικές ενώσεις και τα διαλύματα Librel® που περιέχουν διαλυτά φωσφορικά άλατα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
600-800 γρ./100 μέτρα σειράς δέντρων - - Δεν ορίζεται. -
Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
2,5-5,5 κιλά/εκτάριο Εφαρμόστε ακριβώς πριν τη σπορά, ή το φύτεμα ή όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης σιδήρου. - Δεν ορίζεται. -
Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
α) 500-750 γρ./100 τ.μ., β) 200-500 γρ./δέντρο, γ) 100-150 γρ./δέντρο - - Δεν ορίζεται. α) Για νεαρά δέντρα, β) για ώριμα δέντρα, γ) ετήσια συντήρηση.
Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
2,5-5,5 κιλά/εκτάριο Εφαρμόστε ακριβώς πριν τη σπορά, ή το φύτεμα ή όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης σιδήρου. - Δεν ορίζεται. -
Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
α) 25-50 γρ./θάμνο, β) 60γρ./10 τ.μ. - - Δεν ορίζεται. α) Για καλλωπιστικούς θάμνους, β)για καλλωπιστικά φυτά.
Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
2,5-5,5 κιλά/εκτάριο Εφαρμόστε ακριβώς πριν τη σπορά, ή το φύτεμα ή όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης σιδήρου. - Δεν ορίζεται. -
Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
750-1500 γρ./ 100 μέτρα σειράς δέντρων Εφαρμόστε σε ζώνη ή πλευρικά. - Δεν ορίζεται. -
Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
600-800 γρ./100 μέτρα σειράς δέντρων - - Δεν ορίζεται. -
Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
750-1500 γρ./ 100 μέτρα σειράς δέντρων Εφαρμόστε σε ζώνη ή πλευρικά. - Δεν ορίζεται. -
Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
2,5-5,5 κιλά/εκτάριο Εφαρμόστε ακριβώς πριν τη σπορά, ή το φύτεμα ή όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης σιδήρου. - Δεν ορίζεται. -
Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση Χρόνος εφαρμογής Αριθμός επεμβάσεων Διάστημα πριν τη συγκομιδή Σημείωση
2,5-5,5 κιλά/εκτάριο Εφαρμόστε ακριβώς πριν τη σπορά, ή το φύτεμα ή όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης σιδήρου. - Δεν ορίζεται. -

Γενικές πληροφορίες

Όνομα Libfer
Μορφή σκευάσματος Bρέξιμοι κόκκοι (WG)
Συστατικά 6.0 % Υδατοδιάλυτο σίδηρο (Fe), 4.0 % Χηλικό σίδηρο (Fe) με ortho-ortho EDDHA
Legal remarks Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019

Τρόπος δράσης

Το Libfer® είναι θρεπτικό ιχνοστοιχείο (λίπασμα), που ανήκει στο χήλικο σύμπλοκο σιδήρου (EDDHA) με πλήρως διαλυτή και μοκροκοκκώδη σύνθεση, εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας αιθυλενοδιαμίνης σιδηρονατρίου δις-(2-υδρό ξυφαινύλιο) (FeEDDHA) που περιέχει υδατοδιάλυτο σίδηρο (Fe) και χηλικό σίδηρο με ortho-ortho EDDHA. H πρακτική περιoχή σταθερότητας pH είναι 4–11 (σε υδατικό διάλυμα), πλήρως χηλωμένο (EN13366).

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της έλλειψης σιδήρου σε καλλιέργειες και καλλωπιστικά φυτά, τα οποία αναπτύσσονται σε αλκαλικά εδάφη και εδάφη ασβεστολιθικής προέλευσης.

Χρησιμοποιείται ως πηγή σιδήρου για υδροπονία και υδρολίπανση με θρεπτικά διαλύματα.

Συνιστάται για εφαρμογή στο έδαφος. Λόγω της πλήρους χήλωσης και μικροκοκκώδους μορφής, μπορούν να παραληφθούν εύκολα τα ιχνοστοιχεία από τα φυτά. Σε σύγκριση με ανόργανα ιχνοστοιχεία (π.χ. θειικά άλατα), για το ίδιο αποτέλεσμα απαιτούνται πολύ μικρότερες ποσότητες.

Οι χηλικές ενώσεις Libfer® SP αποδίδουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, όταν οι καλλιέργειες τροφοδοτούνται επαρκώς με νερό και με τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία και δεν καταπονούνται για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Οι συνθήκες που προκαλούν μια συγκεκριμένη έλλειψη, μπορούν επίσης να προκαλέσουν ελλείψεις άλλων θρεπτικών ιχνοστοιχείων.

Βεβαιώνεστε πάντα ότι έχετε επιβεβαιώσει το είδος της ελλείψεων πριν την εφαρμογή της μεθόδου αποκατάστασης.

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα, για να πληρεί υψηλότατες απαιτήσεις.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ειδικά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για απώλειες ή αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του προϊόντος.

Φυτοτοξικότητα:

Σε περίπτωση ενδεδειγμένης χρήσης και σωστής επεξεργασίας των προϊόντων μας, δεν μας είναι γνωστές αρνητικές επιπτώσεις.

Οι αναλογίες χρήσης υποδεικνύουν τα ανώτερα και τα κατώτερα όρια. Οι πραγματικές αναλογίες θα εξαρτηθούν από το βαθμό της έλλειψης, τον τύπο και το μέγεθος της καλλιέργειας και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ασφάλεια:

Βλαπτικά αποτελέσματα από τη σύμφωνη, με το σκοπό τους εφαρμογή και τη σωστή κατεργασία των προϊόντων μας, δεν μας είναι γνωστά. Με την προϋπόθεση της σωστής μεταχείρησής τους και της τήρησης των επιβαλλόμενων, κατά τη χρησιμοποίηση χημικών ουσιών, μέτρων προφύλαξης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων, καθώς και της εφαρμογής των, περεχομένων στα φυλλάδια ασφαλείας, πληροφοριών και οδηγιών, τα προϊόντα μας, με βάση την εμπειρία μας και τις πληροφορίες, που έχουμε στα χέρια μας, δεν προκαλούν βλαπτικά για την υγεία αποτελέσματα.

Συνδυαστικότητα

Συνδυαστικότητα:

Το Libfer® SP είναι συμβατό με όλες τις χηλικές ενώσεις και τα διαλύματα Librel® που περιέχουν διαλυτά φωσφορικά άλατα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Back
Αμπέλι - Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση
600-800 γρ./100 μέτρα σειράς δέντρων
Χρόνος εφαρμογής
-
Αριθμός επεμβάσεων
-
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
-
Back
Βαμβάκι - Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση
2,5-5,5 κιλά/εκτάριο
Χρόνος εφαρμογής
Εφαρμόστε ακριβώς πριν τη σπορά, ή το φύτεμα ή όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης σιδήρου.
Αριθμός επεμβάσεων
-
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
-
Back
Εσπεριδοειδή - Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση
α) 500-750 γρ./100 τ.μ., β) 200-500 γρ./δέντρο, γ) 100-150 γρ./δέντρο
Χρόνος εφαρμογής
-
Αριθμός επεμβάσεων
-
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
α) Για νεαρά δέντρα, β) για ώριμα δέντρα, γ) ετήσια συντήρηση.
Back
Ζαχαρότευτλα - Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση
2,5-5,5 κιλά/εκτάριο
Χρόνος εφαρμογής
Εφαρμόστε ακριβώς πριν τη σπορά, ή το φύτεμα ή όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης σιδήρου.
Αριθμός επεμβάσεων
-
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
-
Back
Καλλωπιστικά φυτά - Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση
α) 25-50 γρ./θάμνο, β) 60γρ./10 τ.μ.
Χρόνος εφαρμογής
-
Αριθμός επεμβάσεων
-
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
α) Για καλλωπιστικούς θάμνους, β)για καλλωπιστικά φυτά.
Back
Λαχανικά - Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση
2,5-5,5 κιλά/εκτάριο
Χρόνος εφαρμογής
Εφαρμόστε ακριβώς πριν τη σπορά, ή το φύτεμα ή όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης σιδήρου.
Αριθμός επεμβάσεων
-
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
-
Back
Μηλοειδή - Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση
750-1500 γρ./ 100 μέτρα σειράς δέντρων
Χρόνος εφαρμογής
Εφαρμόστε σε ζώνη ή πλευρικά.
Αριθμός επεμβάσεων
-
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
-
Back
Μούρα - Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση
600-800 γρ./100 μέτρα σειράς δέντρων
Χρόνος εφαρμογής
-
Αριθμός επεμβάσεων
-
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
-
Back
Πυρηνόκαρπα - Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση
750-1500 γρ./ 100 μέτρα σειράς δέντρων
Χρόνος εφαρμογής
Εφαρμόστε σε ζώνη ή πλευρικά.
Αριθμός επεμβάσεων
-
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
-
Back
Ρίζες & Κόνδυλοι - Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση
2,5-5,5 κιλά/εκτάριο
Χρόνος εφαρμογής
Εφαρμόστε ακριβώς πριν τη σπορά, ή το φύτεμα ή όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης σιδήρου.
Αριθμός επεμβάσεων
-
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
-
Back
Σιτηρά - Λιπάσματα
Συνιστώμενη δόση
2,5-5,5 κιλά/εκτάριο
Χρόνος εφαρμογής
Εφαρμόστε ακριβώς πριν τη σπορά, ή το φύτεμα ή όταν αρχίσουν να εμφανίζονται συμπτώματα έλλειψης σιδήρου.
Αριθμός επεμβάσεων
-
Διάστημα πριν τη συγκομιδή
Δεν ορίζεται.
Σημείωση
-
Επάνω