Farm Network, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασιών για την Αειφορία της BASF

Βιώσιμη γεωργία - πρόοδος μέσα από αειφόρες γεωργικές πρακτικές

Το Ευρωπαικό Δίκτυο Συνεργασιών για την Αειφορία, Farm Network της BASF ιδρύθηκε το 2002 και περιλαμβάνει γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε 8 χώρες ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα. Μέσω αυτού του Δικτύου υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και άριστων πρακτικών.

Βασική επιδίωξη είναι βιώσιμη γεωργία που περιλαμβάνει βελτιστοποίηση της παραγωγής, δηλαδή μεγαλύτερη και ποιοτικότερη σοδειά, με ταυτόχρονη ελαχιστοποιήση της χρήσης πόρων και εισροών και σεβασμό στο περιβάλλον.

Στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, οι άνθρωποι της BASF δίνουν μεγάλη έμφαση στη βιοποικιλότητα, τη σωστή διαχείριση του εδάφους και του νερού

Το 2012, ξεκίνησε στην Τσεχία ένα project αειφορίας το οποίο εστιάζε στην υποστήριξη των επικονιαστών και άλλων εντόμων στους αγρούς. Από το 2016, η πρακτική εφαρμογή μέτρων και συστάσεων βέλτιστης πρακτικής για ποιοτικά και υγιεινά τρόφιμα αποτελούν μέρος της συνεργασίας

Ένα δίκτυο συνεργατών παρακολουθεί και βελτιώνει τη βιοποικιλότητα σε όλη τη χώρα, ενώ η φάρμα Marchelepot λειτουργεί από το 2011


Η μεγάλης έκτασης φάρμα στο Saxony-Anhalt ήταν η πρώτη που μπήκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασιών το 2012. Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές προσπάθειες οι οποίες στο σύνολο τους εστιάζουν στη βιοποικιλότητα και τη σωστή διαχείριση του νερού

Ηδη από το 2002 στη Rawcliffe Bridge Farm η BASF παρακολουθεί και ελέγχει τη βιοποικιλότητα. Από το 2008, στο Δίκτυο μας ανήκει και η Grange Farm

Το Αειφόρο Λιοστάσι, είναι μία πρωτοβουλία αειφόρου γεωργίας της BASF που ξεκίνησε το 2016 και υλοποιείται σε συνεργασία με την MOLON LAVE, την πρότυπη ομάδα πιστοποιημένων ελαιοπαραγωγών, τη BOSCH, ηγέτη στην τεχνολογία αισθητήρων, τη HAIFA, πρωτοπόρο σε προϊόντα θρέψης, τη NETAFIM, ειδικό στα ολοκληρωμένα αρδευτικά συστήματα και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιότοπών τους στην Ελλάδα.

Κεντρικό μήνυμα αυτής της πρωτοβουλίας είναι «Επενδύουμε στη γνώση, σεβόμαστε την παράδοση».

Το Αειφόρο Λιοστάσι βρίσκεται στα Λιρά Λακωνίας, περιοχή φημισμένη για την υψηλής ποιότητας ελαιοκομίας της. Ο πρότυπος ελαιώνας, έκτασης 40 στρεμμάτων ανήκει στο νέο αγρότη Κώστα Τσιγκούνη, μέλος της ομάδας παραγωγών "MOLON LAVE" και βρίσκεται σε κτήμα συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων.

Στο Αειφόρο Λιοστάσι εφαρμόζονται νέες, καινοτόμες λύσεις φυτοπροστασίας, σύγχρονα συστήματα άρδευσης και πρωτοποριακές τεχνολογίες λίπανσης. Το 2018 ξεκινήσε συνεργασία και με την εταιρεία Bosch, στον τομέα της ψηφιακής γεωργίας. Η BOSCH έχει εγκαταστήσει στον ελαιώνα αισθητήρες που έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται στο Internet. Οι εν λόγω αισθητήρες που μετρούν τη θερμοκρασία και υγρασία αέρα, καθώς και την υγρασία εδάφους, μεταφέρουν τις τιμές μέτρησης με ασφάλεια στο smartphone του χρήστη, μέσω του Bosch-Cloud. Kατ’ αυτό τον τρόπο, ο αγρότης έχει έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση ανά πάσα στιγμή για την κατάσταση της καλλιέργειάς του, πράγμα που του δίνει τη δυνατότητα να λάβει προληπτικά μέτρα για το παγετό ή την υπερβολική ζέστη ή το πότισμα.

Η πρωτοβουλία «Αειφόρο Λιοστάσι» διακρίθηκε στα “Βραβεία Αειφορίας BRAVO awards ”. Τα βραβεία είναι σημαντικό στοιχείο της πρωτοβουλίας “Sustainable Greece 2020”, στην οποία συμμετέχουν επιχειρηματικές ενώσεις, εταιρίες, τοπικές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Στην οικογενειακή φάρμα της Ortosole, κοντά στη Ρώμη, σέβονται τη βιοποικιλότητα, προστατεύουν το περιβάλλον και με καινοτόμες γεωργικές πρακτικές δίνουν ξεχωριστή αξία στους αγρότες της Νότιας Ευρώπης.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: Μια ημέρα στην Ortosole.

Στις φάρμες της Πολωνίας, οι αγρότες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με τη βιοποικιλότητα και τις αειφόρες γεωργικές πρακτικές

.

Επάνω