Αειφορία στην Ελλάδα

Η δέσμευσή μας

Η Ελλάδα έχει έκταση 131.957 km² (περίπου 132 εκ. στρέμματα) και είναι πλούσια σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, βουνά, λιβάδια, έχει τεράστια ποικιλία χλωρίδας και πανίδας και έχει ένα εξαιρετικό αγροτικό τοπίο. Συνολικά, τα περίπου 44 εκ. στρέμματα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την καλλιέργεια όλων των ειδών των καλλιεργειών, κυρίως σιτηρά, φρούτα και λαχανικά, συμβάλλουν επίσης στην εικόνα της χώρας μας.

Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε αυτό το όμορφο τοπίο γύρω μας δεδομένο. Όμως, για να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει όμορφο και υγιές χρειάζεται σκληρή δουλειά. Για τους παραγωγούς, η διατήρηση της γης είναι κοινή λογική: για τις εκμεταλλεύσεις τους, για τις κοινότητές τους και για την επόμενη γενιά. Μπορούν να βασίζονται στην υποστήριξη της BASF με καινοτόμα προϊόντα και γεωργικές λύσεις που επίσης εκτείνονται πέρα από την τυπική προστασία των καλλιεργειών.

Για περίπου 100 χρόνια, έχουμε εργαστεί μαζί με τους παραγωγούς, εστιάζοντας την έρευνά μας στην ανάπτυξη των καλύτερων δυνατών προϊόντων και λύσεων. Μπορούμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω προϊόντα και λύσεις εφαρμόζονται με τη δέουσα φροντίδα για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων,και του περιβάλλοντος.

Δείτε παρακάτω:

Πιστεύουμε ότι η γεωργία είναι μία από τις σημαντικότερες δουλειές στον κόσμο. Για αυτό, δεσμευόμαστε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία, ώστε οι παραγωγοί, η βιομηχανία συνολικά, αλλά και οι μελλοντικές γενιές να μπορέσουν να εξελιχθούν και να "ανθίσουν".

Το Ευρωπαικό Δίκτυο Συνεργασιών για την Αειφορία, Farm Network της BASFέχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, δηλαδή μεγαλύτερη και ποιοτικότερη σοδειά, με ταυτόχρονη ελαχιστοποιήση της χρήσης πόρων και εισροών και σεβασμό στο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα Cerftified Sustainable FibeMax® (CSF) έχει ως στόχο να αναδείξει το βαμβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες FiberMax, μέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένο τρόπο παραγωγής.

Η ομάδα της SORTED Food συνεργάζεται με την ομάδα της Ελλάδας για την καλλιέργεια της ελιάς.

Η ομάδα του SORTEDFood βοηθάει τους νέους να κατανοήσουν την παραγωγή τροφής, αλλά και να υιοθετήσουν πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες σε καθημερινό επίπεδο.

Επάνω