Σπόροι βαμβακιού FiberMax®

Η Fiber...Max επιτυχία σου!

Στην καλλιέργεια του βαμβακιού η BASF προσφέρει πλέον συνδυαστικές και ολοκληρωμένες λύσεις, με ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο σπόρων και με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων φυτοπροστασίας. Η κορυφαία ποικιλία FiberMax® είναι συνώνυμη με τις υψηλές και σταθερές αποδόσεις, την αντοχή σε συνθήκες στρες, την εξαιρετική απόδοση και ποιότητα σε ίνα και την αναγνωρισιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού.

H BASF συνεχίζει να στηρίζει την καλλιέργεια του βαμβακιού, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη νέου γενετικού υλικού και διαθέτοντας τις κορυφαίες ποικιλίες βαμβακιού FiberMax®.

Από το 2023, ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ποικιλιών της, με τις νέες ποικιλίες FiberMax®, Adora και Irida, οι οποίες δίνουν λύσεις στις ανάγκες του βαμβακοκαλλιεργητή για υψηλές και σταθερές αποδόσεις, πρωιμότητα, αντοχή στις προσβολές από μυζητικά έντομα, άριστη μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά, αλλά και εξαιρετική απόδοση και ποιότητα ίνας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτική παρουσίαση των νέων ποικιλιών μας Adora και Irida, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση όλων των ποικιλιών που είναι διαθέσιμες στην Ελληνική αγορά.

Δείτε αναλυτικά τις ποικιλίες FiberMax®

Η ποικιλία Adora είναι η νέα, πολύ πρώιμη ποικιλία FiberMax®, που ξεχωρίζει για την παρουσία φυλλώματος με χνούδι, το εξαιρετικό άνοιγμα του καρυδιού, το υψηλό δυναμικό παραγωγής σε σύσπορο και ίνα και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Πλεονεκτήματα

 • Πολύ πρώιμη ποικιλία
 • Φύλλωμα με χνούδι
 • Ψηλό φυτό, μη καθορισμένης ανάπτυξης
 • Βαθύ ριζικό σύστημα
 • Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
 • Μεσαίου μεγέθους καρύδι, με πολύ καλό άνοιγμα
 • Καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και απόδοση ίνας

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Ποικιλία κατάλληλη για κανονικές έως όψιμες σπορές
 • Κατάλληλη για επανασπορές
 • Κατάλληλη για συμπαγή εδάφη
 • Πρώιμη έναρξη καρποφορίας από τον 5ο-6ο κόμβο
 • Πολύ καλή αντοχή στις προσβολές από μυζητικά έντομα, λόγω της παρουσίας φυλλώματος με χνούδι
 • Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης σε αρχικό στάδιο
 • Εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά λόγω καλού ανοίγματος του καρυδιού
 • Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)
 • Υψηλές αποδόσεις και πρώιμη στη συγκομιδή

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

 • Μήκος 2,5% (mm) 31,2
 • Αντοχή (gr/tex) 31,9
 • Micronaire 4,2
 • Ομοιομορφία 86,2%
 • Απόδοση σε ίνα 43,5%
 • Βάρος 100 σπόρων (gr) 8,5

Η νέα..."αύρα"

Νέα, πολύ πρώιμη ποικιλία με υψηλό δυναμικό απόδοσης σε σύσπορο και ίνα. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε ευρύ φάσμα μηχανικής σύστασης εδαφών.

Είναι φυτό με ισχυρό στέλεχος, καθορισμένης ανάπτυξης, με πλούσια καρποφορία και ευκολία στη διαχείριση. Ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό άνοιγμα και την άριστη συγκομιδή.

Ιδανική για πρώιμες ή όψιμες σπορές.

Πλεονεκτήματα

 • Εξαιρετικά πρώιμη ποικιλία
 • Καθορισμένης ανάπτυξης
 • Εύκολα διαχειρίσιμη
 • Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά ίνας
 • Πολύ καλό άνοιγμα κάψας

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Ποικιλία καθορισμένης ανάπτυξης (θαμνώδες φυτό)
 • Πρώιμη έναρξη καρποφορίας (5ο - 6ο κόμβο)
 • Ποικιλία κατάλληλη και για όψιμες περιοχές
 • Λόγω της πρώιμης καρποφορίας (5ο - 6ο κόμβο) και του καθορισμένου τρόπου ανάπτυξης του φυτού, καλό είναι να μην καθυστερείται η πρώτη άρδευση
 • Η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης να γίνεται εφόσον χρειαστεί
 • Συνιστάται σε κανονικά εδάφη (ακόμη και σε πολύ υγρά, όψιμα). Να αποφευχθούν τα πολύ συμπαγή εδάφη
 • Το φύλλωμα να παραμείνει καθαρό από την αρχή μέχρι το τέλος της καλλιέργειας
 • Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Carla εδώ

Ποικιλία με ξεχωριστή εμφάνιση, συμπαγή φυτά με σκούρο πράσινο χρώμα και μεγάλα καρύδια πάνω σε κοντούς καρποφόρους βραχίονες.

Σχήμα σύλλου παλαμοειδές, μέγεθος φυτού μεσαίο. Μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών. Έχει καλή συμπεριφορά σε συνθήκες έλλειψης νερού.

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη
 • Άριστη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Βαθύ ριζικό σύστημα
 • Αντοχή σε συνθήκες έλλειψης νερού
 • Υψηλό δυναμικό παραγωγής σε σύσπορο

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Carmen εδώ

Η δυναμική ποικιλία Fibermax®

Η Celia είναι μια μεσο-πρώιμη ποικιλία με σχετικά καθορισμένο τρόπο ανάπτυξης, βαθύ ριζικό σύστημα και με ισχυρό κεντρικό στέλεχος ώστε να μην πλαγιάζει.

Η Celia παρουσιάζει πολύ καλή προσαρμοστικότητα σε πολλούς τύπους εδαφών και μεγάλη ανεκτικότητα στην αδρομύκωση προσφέροντας εξαιρετική απόδοση σε σύσπορο και σε ίνα.

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη, με ευκολία στη διαχείριση
 • Ευρεία προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη
 • Υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο
 • Υψηλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετική ποιότητα ίνας

Δείτε περισσότερα για τη Celia εδώ

Ελ...κυστικά πρώιμη και παραγωγική

Η ποικιλία Elsa ανήκει στην κατηγορία των πρώιμων ποικιλιών. Τα δυνατά της σημεία είναι το πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής σύσπορου, η ανοχή στην αδρομύκωση σε σχέση με την πρωιμότητά της και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας.

Ξεχωρίζει για τη γρήγορη αρχική ανάπτυξη και το ισχυρό ριζικό σύστημα, που την καθιστά ιδανική ποικιλία ακόμα και για αδύνατα εδάφη.

Παρουσιάζει πολύ καλή συμπεριφορά σε συνθήκες stress και έλλειψης νερού, ενώ διακρίνεται για την πλούσια και συνεχή καρποφορία. Η ανεκτικότητά της στην αδρομύκωση είναι εξαιρετική. Τα δυνατά της σημεία είναι το πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής σύσπορου, η ανοχή στην αδρομύκωση και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας.

 • Πρώιμη ποικιλία
 • Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
 • Φυτό μη καθορισμένης ανάπτυξης
 • Εξαιρετική μεταβροχική συμπεριφορά
 • Πλούσια καρποφορία
 • Υψηλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά ίνας

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Ποικιλία κατάλληλη για κανονικές έως όψιμες σπορές
 • Ιδανική για όλους τους τύπους εδαφών. Συνιστάται και για ελαφρά - συμπαγή εδάφη
 • Άριστη συμπεριφορά σε συνθήκες stress και έλλειψης νερού
 • Το φύλλωμα να παραμείνει καθαρό από την αρχή μέχρι τέλους της καλλιέργειας
 • Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης. Ιδιαίτερα, καλύτερος έλεγχος της ανάπτυξης των φυτών επιτυγχάνεται όταν οι εφαρμογές αρχίσουν στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους.
 • Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Elsa εδώ

Ξεπερνώντας τα καθιερωμένα

Η ποικιλία Fiona αποτελεί ό,τι πιο καινοτόμο έχει να παρουσιάσει το γενετικό πρόγραμμα της εταιρείας BASF με εστίαση κυρίως στην απόδοση σε ίνα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Είναι κατάλληλη για κανονικές σπορές καθώς και για πρώιμες περιοχές (συνιστάται για σπορά Απριλίου).

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη
 • Καθορισμένης ανάπτυξης
 • Εύκολα διαχειρίσιμη
 • Αξεπέραστα ποιοτικά χαρακτηριστικά
 • Απόδοση σε ίνα στο 44%

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Κατάλληλη για κανονικές σπορές και πρώιμες περιοχές (συνιστάται για σπορά Απριλίου)
 • Συνιστάται σε κανονικής σύστασης εδάφη, να αποφευχθούν τα πολύ συμπαγή εδάφη
 • Να αποφευχθεί το υδατικό stress στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης
 • Όχι όψιμες ή καθυστερημένες λιπάνσεις
 • Να μην χαθούν αρχικές θέσεις καρποφορίας
 • Η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης να γίνεται εφόσον χρειαστεί
 • Το φύλλωμα να παραμείνει καθαρό από την αρχή μέχρι τέλους της καλλιέργειας
 • Να αποφυλλωθεί κατά τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Fiona εδώ

Μεσοπρώιμη ποικιλία με καθορισμένο τρόπο ανάπτυξης και μεγάλα καρύδια. Σχήμα φύλλου παλαμοειδές, μέγεθος φυτού μεσαίο. Ανταποκρίνεται εύκολα στις καλλιεργητικές φροντίδες.

Είναι πολύ παραγωγική με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών. Έχει καλή συμπεριφορά σε συνθήκες έλλειψης νερού. Ποικιλία ανεκτική στις αδρομυκώσεις.

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη, με ευκολία στη διαχείριση
 • Ευρεία προσαρμοστικότητα σε διάφορα εδάφη
 • Σταθερά υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα
 • Ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετική ποιότητα και απόδοση ίνας

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Flora εδώ

Η ποικιλία Irida είναι η νέα μεσοπρώιμη-πρώιμη ποικιλία FiberMax®, με έντονη παρουσία φυλλώματος με χνούδι, εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά, υψηλές αποδόσεις και άριστη απόδοση και ποιότητα ίνας.

Πλεονεκτήματα

 • Μεσοπρώιμη έως πρώιμη ποικιλία
 • Φύλλωμα με έντονο χνούδι
 • Ψηλό φυτό
 • Βαθύ ριζικό σύστημα
 • Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
 • Μεσαίου μεγέθους καρύδι, με καλό άνοιγμα
 • Kαλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετική απόδοση και ποιότητα ίνας

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Ποικιλία κατάλληλη για πρώιμες έως κανονικές σπορές
 • Κατάλληλη για συμπαγή εδάφη
 • Έναρξη καρποφορίας από τον 6ο-7ο κόμβο
 • Άριστη αντοχή στις προσβολές από μυζητικά έντομα, λόγω της έντονης παρουσίας φυλλώματος με χνούδι
 • Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης σε αρχικό στάδιο
 • Εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά λόγω καλού ανοίγματος του καρυδιού
 • Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)
 • Ποικιλία με πολύ υψηλές αποδόσεις

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

 • Μήκος 2,5% (mm) 31,0
 • Αντοχή (gr/tex) 32,0
 • Micronaire 4,3
 • Ομοιομορφία 86,2%
 • Απόδοση σε ίνα 43%
 • Βάρος 100 σπόρων (gr) 9,5

Νέες Ποικιλίες Βαμβακιού FiberMax® & Stoneville® από τη BASF

Seed 2 Sew Blockchain

Αλυσίδα αξίας βιώσιμου βαμβακιού στην Ελλάδα για τη δημιουργία ρούχων.

Δείτε περισσότερα...

Δείτε το νέο μας βίντεο...

Farming is the Biggest Job on Earth - Project: Cotton

Δείτε το βίντεο μας...

Τρία μεγάλα ονόματα. Μία καλλιέργεια. Μία εταιρία.

Επάνω