Ποικιλίες βαμβακιού Stoneville®

Οι ποικιλίες Stoneville® πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για υψηλές και σταθερές αποδόσεις, αντοχή σε συνθήκες στρες, απόδοση και ποιότητα σε ίνα, πρωιμότητα και ευκολία διαχείρισης, αλλά και αναγνωρισιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού.

H BASF συνεχίζει να στηρίζει την καλλιέργεια του βαμβακιού, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη νέου γενετικού υλικού και διαθέτοντας τις κορυφαίες ποικιλίες βαμβακιού Stoneville®.

Από το 2023, ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ποικιλιών της, με τις νέες ποικιλίες Stoneville®, ST 830 και ST 810. Οι νέες ποικιλίες, ST 830 και ST 810, δίνουν λύσεις στις ανάγκες του βαμβακοκαλλιεργητή για υψηλές και σταθερές αποδόσεις, πρωιμότητα, αντοχή στις προσβολές από μυζητικά έντομα, άριστη μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά, αλλά και εξαιρετική απόδοση και ποιότητα ίνας.

Δυνατότητα διαφοροποίησης με καταξιωμένα brands στο βαμβάκι

Stoneville®

 • Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
 • Ευρεία επιλογή βιολογικού κύκλου
 • Ευκολία διαχείρισης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις νέες ποικιλίες βαμβακιού Stoneville® ST 830 και ST 810, όσο και για την ποικιλία Olivia.

H ST 830 είναι η νέα ποικιλία Stoneville® της BASF, που ξεχωρίζει για την πρωιμότητά της, την παρουσία φυλλώματος με χνούδι, το πολύ καλό άνοιγμα της κάψας και την άριστη απόδοση σε σύσπορο και ίνα.

Γενική Περιγραφή

 • Πολύ πρώιμη ποικιλία
 • Φυτό μη καθορισμένης ανάπτυξης,μεσαίας ζωηρότητας και ύψους
 • Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
 • Φύλλωμα με χνούδι
 • Μεσαίου μεγέθους καρύδι, με πολύ καλό άνοιγμα
 • Καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Εξαιρετική απόδοση σε ίνα και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Ποικιλία κατάλληλη για κανονική έως όψιμη σπορά
 • Πολύ καλή επιλογή σε επανασπορές
 • Κατάλληλη για κάθε τύπο εδάφους
 • Πρώιμη έναρξη καρποφορίας από τον 5ο-6ο κόμβο
 • Πολύ καλή αντοχή στις προσβολές από μυζητικά έντομα, λόγω της παρουσίας φυλλώματος με χνούδι
 • Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης
 • Εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά λόγω καλού ανοίγματος του καρυδιού
 • Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)
 • Εξαιρετικά παραγωγική και πρώιμη ποικιλία

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 • Μήκος 2,5% (mm) 30,9
 • Αντοχή (gr/tex) 31,5
 • Micronaire 4,2
 • Ομοιομορφία 85,6%
 • Απόδοση σε ίνα 44,2%
 • Βάρος 100 σπόρων (gr) 8,5

Η ST 810 είναι η νέα, πρώιμη ποικιλία Stoneville®, με πολύ υψηλό δυναμικό απόδοσης σε σύσπορο και ίνα, παρουσία φυλλώματος με χνούδι και καλή μεταβροχικη συλλεκτική συμπεριφορά. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε ευρύ φάσμα μηχανικής σύτστασης εδαφών.

Γενική Περιγραφή

 • Πρώιμη ποικιλία
 • Φύλλωμα με χνούδι
 • Ψηλό φυτό με ισχυρό κεντρικό βλαστό
 • Εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασμα
 • Γρήγορη και ζωηρή αρχική ανάπτυξη
 • Μεσαίου μεγέθους καρύδι, με καλό άνοιγμα
 • Καλή ανεκτικότητα στην αδρομύκωση
 • Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικα και απόδοση ίνας

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Ποικιλία κατάλληλη για πρώιμες έως κανονικές σπορές
 • Κατάλληλη για συμπαγή εδάφη
 • Έναρξη καρποφορίας από τον 6ο-7ο κόμβο
 • Αντοχή στις προσβολές από μυζητικά έντομα, λόγω της παρουσίας φυλλώματος με χνούδι
 • Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης σε αρχικό στάδιο
 • Καλή μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά λόγω καλού ανοίγματος του καρυδιού
 • Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)
 • Εξαιρετικές αποδόσεις

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

 • Μήκος 2,5% (mm) 29,8
 • Αντοχή (gr/tex) 31,5
 • Micronaire 4,6
 • Ομοιομορφία 85,0%
 • Απόδοση σε ίνα 42%
 • Βάρος 100 σπόρων (gr) 9,9

Η Olivia ξεχωρίζει για το πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής σύσπορου, την παρουσία φυλλώματος με χνούδι, την εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά και την άριστη προσαρμοστικότητά της σε ποικιλία εδαφών.

Γενική Περιγραφή

 • Μεσοπρώιμη ποικιλία
 • Μεσαίο - ψηλό φυτό
 • Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
 • Φύλλωμα με χνούδι, με αποτέλεσμα την πολύ καλή αντοχή στα μυζητικά έντομα
 • Διατήρηση του πράσινου φυλλώματος μέχρι την ωρίμανση του φυτού, με αποτέλεσμα την υψηλή απόδοση σε σύσπορο βαμβάκι
 • Εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά, λόγω καλού ανοίγματος του καρυδιού
 • Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά και απόδοση ίνας

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Κατάλληλη για κανονικές σπορές και πρώιμες περιοχές
 • Βαθύ ριζικό σύστημα. Συνιστάται σε μέση σύστασης και ελαφριά εδάφη
 • Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης. Καλύτερος έλεγχος της ανάπτυξης των φυτών επιτυγχάνεται όταν οι εφαρμογές αρχίσουν νωρίς
 • Πολύ καλή συμπεριφορά σε συνθήκες stress και έλλειψης νερού
 • Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)

Δείτε το βίντεο μας...

Stoneville® Olivia

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την ποικιλία Olivia της Stoneville®.

Δείτε περισσότερα...
Επάνω