Agricultural Solutions
Agricultural Solutions

Ποικιλία βαμβακιού Stoneville®

Η ποικιλία Stoneville® πληροί όλες τις προϋποθέσεις για υψηλές και σταθερές αποδόσεις, αντοχή σε συνθήκες στρες, απόδοση και ποιότητα σε ίνα, πρωιμότητα και ευκολία διαχείρισης, αλλά και αναγνωρισιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού.

Δυνατότητα διαφοροποίησης με καταξιωμένα brands στο βαμβάκι

Stoneville®

 • Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
 • Ευρεία επιλογή βιολογικού κύκλου
 • Ευκολία διαχείρισης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την νέα ποικιλία βαμβακιού Stoneville® Olivia

Η Olivia είναι η νέα ποικιλία βαμβακιού Stoneville® της BASF. Ξεχωρίζει για το πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής σύσπορου, την παρουσία φυλλώματος με χνούδι, την εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά και την άριστη προσαρμοστικότητά της σε ποικιλία εδαφών.

Γενική Περιγραφή

 • Μεσοπρώιμη ποικιλία
 • Μεσαίο - ψηλό φυτό
 • Γρήγορη αρχική ανάπτυξη
 • Φύλλωμα με χνούδι, με αποτέλεσμα την πολύ καλή αντοχή στα μυζητικά έντομα
 • Διατήρηση του πράσινου φυλλώματος μέχρι την ωρίμανση του φυτού, με αποτέλεσμα την υψηλή απόδοση σε σύσπορο βαμβάκι
 • Εξαιρετική μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά, λόγω καλού ανοίγματος του καρυδιού
 • Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά και απόδοση ίνας

Βασικά Σημεία Διαχείρισης

 • Κατάλληλη για κανονικές σπορές και πρώιμες περιοχές
 • Βαθύ ριζικό σύστημα. Συνιστάται σε μέση σύστασης και ελαφριά εδάφη
 • Συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης. Καλύτερος έλεγχος της ανάπτυξης των φυτών επιτυγχάνεται όταν οι εφαρμογές αρχίσουν νωρίς
 • Πολύ καλή συμπεριφορά σε συνθήκες stress και έλλειψης νερού
 • Να αποφυλλωθεί τη σωστή χρονική περίοδο, όταν θα έχει ωριμάσει το σύνολο των καρυδιών και όχι βιαστικά (άνοιγμα >65%)

Δείτε το βίντεο μας...

Stoneville® Olivia

Stoneville® Olivia

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την ποικιλία Olivia της Stoneville®.

Δείτε περισσότερα...
Επάνω