Γλοιοσπόριο: Κατανόησε αυτήν την απειλητική ασθένεια και προστάτευσε τον ελαιώνα σου.

Το γλοιοσπόριο , αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικές ασθένειες της ελιάς που μπορεί να προκαλέσει ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των καρπών και του ελαιόλαδου. Εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα με τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές και με ολοκληρωμένα προγράμματα φυτοπροστασίας, ο ελαιοπαραγωγός θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία παραγωγή χαμηλότερης ποιότητας.

Με δεδομένο ότι το γλοιοσπόριο επιδημιολογικά αποτελεί μια «αθόρυβη» ασθένεια , η σωστή και έγκαιρη κατανόηση της επιδημιολογίας του παθογόνου είναι σύμμαχος για τον παραγωγό και την καλλιέργειά του.

Ο κύκλος της ασθένειας του γλοιοσπορίου, έχει δύο περιόδους έξαρσης, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Την άνοιξη και ειδικότερα κατά το στάδιο της άνθησης, γίνεται η εγκατάσταση του παθογόνου στα δέντρα. Η μεταφορά του μολύσματος στα άνθη της ελιάς, γίνεται με τον αέρα και την υψηλή σχετική υγρασία. Το μόλυσμα μπορεί να διαδοθεί εύκολα, χωρίς να χρειαστεί η «βοήθεια» κάποιας ισχυρής βροχόπτωσης. Αυτές οι μολύνσεις λέγονται πρωτογενείς μολύνσεις, και στόχος μας είναι να τις περιορίσουμε ώστε να έχουμε υγιή άνθη που θα μας δώσουν στο τέλος υγιείς καρπούς. Αυτό το στάδιο είναι είναι και το πιο κρίσιμο για τον έλεγχο του γλοιοσπορίου.

Ο ανοιξιάτικος ψεκασμός με το καταξιωμένο μυκητοκτόνο Insignia ® (που περιέχει τη δραστική ουσία Pyraclostrobin), μπορεί να καταπολεμήσει τα πρωτογενή μολύσματα και να περιορίσει την προσβολή στα φυτικά μέρη τα οποία αποτελούν τη βάση για περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας, χάρη στην αποτελεσματική και άμεση δράση του. Με τη χρήση του Insignia® κατά το κρόκιασμα των ανθέων περνάμε στην περίοδο του καλοκαιριού με μειωμένο μόλυσμα. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι η διαχείριση της ασθένειας θα είναι ευκολότερη κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής χρονιάς.

Την περίοδο του καλοκαιριού, στο στάδιο της καρπόδεσης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το γλοιοσπόριο βρίσκεται στη λεγόμενη λανθάνουσα μορφή, δεν υπάρχουν δηλαδή εμφανή συμπτώματα της ασθένειας αλλά δρα «αθόρυβα» στα προσβεβλημένα μέρη του φυτού. Η πρόληψη σε αυτό το στάδιο με Insignia ® είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε τον πληθυσμό του παθογόνου σε χαμηλά επίπεδα λίγο πριν το φθινόπωρο και την έξαρση της ασθένειας.

Με την έναρξη του φθινοπώρου περνάμε στη δεύτερη κύρια περίοδο έξαρσης του γλοιοσπορίου. Οι πρώτες φθινοπωρινές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας ενεργοποιούν το παθογόνο και βοηθούν τη μεταφορά του μολύσματος στον καρπό. Όσο πιο ώριμος είναι ο καρπός τόσο πιο ευαίσθητος είναι στο γλοιοσπόριο, προκαλώντας μη αναστρέψιμες ζημιές στο ύψος της παραγωγής αλλά και στην ποιότητα.

Οι δύο εφαρμογές με Insignia®, στο διάστημα της άνθησης και της καρπόδεσης, στα στάδια όπου το παθογόνο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, επιτυγχάνουμε άριστο έλεγχο του γλοιοσπορίου. Η σωστή γνώση και η κατάλληλη πρόληψη διασφαλίζουν την παραγωγή και προστατεύουν τη σπουδαία καλλιέργεια της ελιάς.

Οι γεωπόνοι της BASF στον πρότυπο ελαιώνα του Αίγιου, πριν το καίριο ψεκασμό με Insignia® στο στάδιο της καρπόδεσης

Η χρήση του Insignia® στο καρπίδιο έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της εξάπλωσης του γλοιοσπορίου πριν την ωρίμανση του καρπού.

 BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.

Insignia® 20 WG

Δίνει τέλος στο γλοιοσπόριο και το κυκλοκόνιο της ελιάς!

Δείτε περισσότερα...

Το γλοιοσπόριο είναι αθόρυβο … προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές στην ελιά!

Το γλοιοσπόριο (ανθράκνωση ή παστέλλα) αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες ασθένειες της ελιάς η οποία προκαλεί ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των καρπών και του ελαιολάδου.

Δείτε περισσότερα...

Γλοιοσπόριο: μια ύπουλη ασθένεια της ελιάς που μπορεί να αντιμετωπισθεί με σύγχρονα μέσα

Τα τελευταία χρόνια το γλοιοσπόριο έχει προκαλέσει περιοδικά σημαντικές ζημιές στις νοτιοδυτικές ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας, σε συνδυασμό με εξάρσεις περιόδων βροχοπτώσεων «εκτός εποχής», όπως αρχές ή μέσα καλοκαιριού ή νωρίς το φθινόπωρο.

Δείτε περισσότερα...

Αποδεικτικοί Ελαιώνες

Μια πρωτοβουλία της BASF για ολιστική προσέγγιση της ελαιοκαλλιέργειας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρότυποι ελαιώνες BASF: Ένα χρόνο μετά

Με πρωτοβουλία της BASF ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018 μια σημαντική προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης της ελαιοκαλλιέργειας.

Δείτε περισσότερα...
Επάνω